ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކޮވިޑް-19

މާލެ ސިޓީ މާރުކޭޓުތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

  • މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓް: ހެނދުނު 6:00 ން ހަވީރު 16:00 އަށް
  • މާލޭ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް: ހެނދުނު 6:00 ން ހަވީރު 16:00 އަށް

ކ. މާލެ | 1 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 16:04 | 5,773

މާރުކޭޓް - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މާލެ ސިޓީ މާރުކޭޓުތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިއުލާނު ކުރުމާއި ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގައި ހިމެނޭ އެ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މާރުކޭޓްތަކުން ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިތަކަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލު ގެންނަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން ފެށިގެން މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި، ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި، ވިލިމާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި، ހުޅުމާލެ މާރުކޭޓުން ޚިދުމަތް ދޭނީ ހެނދުނު 6:00 އިން ހަވީރު 16:00 ހަމައަށެވެ.

  1. މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓް: ހެނދުނު 6:00 ން ހަވީރު 16:00 އަށް
  2. މާލޭ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް: ހެނދުނު 6:00 ން ހަވީރު 16:00 އަށް.
  3. މާލޭ މަސް މާރުކޭޓް: ހެނދުނު 6:00 ން ހަވީރު 16:00 އަށް
  4. ވިލިމާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓު: ހެނދުނު 6:00 ން ހަވީރު 16:00 އަށް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުންނާއި އަދި މާރުކޭޓުން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެގަޑިތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.