ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2021
5 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 09
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:33
މީހަކު މަރުވުން

ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  • އޭނާ މަރުވެފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:10 ހާއިރު
  • ޭއޭނާ އައީ މ. ކޮޅުފުށިން، ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ އިއްޔެ އޭޑީކޭއަށް ދެއްކި
  • މިއަދުވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އޮތް

ކ. މާލެ | 29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 12:34 | 11,572

ގެސްޓް ހައުސެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހާގެ ހަށިގަނޑު ގެންދަނީ - ޓްވިޓަރ

ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ބުނީ، ހެންވޭރު ކާސިންޖީ މަގުގައި ހުރި ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި 38 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 9:10 ހާއިރު، ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ބުނީ، ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެމީހަކީ މ. ކޮޅުފުށިން އައި މީހެއްކަމަށާއި، އެމީހާ ބަނޑަށް ތަދުވާތީ މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އާދިއްތަ ދުވަހުވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދުދީފައިވާކަން ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ބުނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާއިރު، މިކަމުގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިންވެސް އެބަލި ފެނިފައިވާތީ، ރާއްޖޭގައި ވެސް ގެންދަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ނެވެ. އެގޮތުން މަރުވި އެމީހާގެ ހަށިގަނޑުވެސް އެ ގެސްޓް ހައުސްއިން ނެރެ، ގެންދިޔައީ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ފާމަސޫޓިކަލް ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.