ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

860,785

ޚުލާސާ

  • މިމަހުގެ 14 ން 19 އަށް ޔޫކޭއިން ރާއްޖެއައި އެންމެންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގް ހެދޭނެ
  • މިއަދު ރާއްޖެއައީ ދެ ދިވެހިން. ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހާ ވެލިދޫއަށް!
  • ރިހިވެލި، ދަ ޑްރީމް ހޮޓެލް މޯލްޑިވްސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

21:36

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މިމަހުގެ 14 ން 19 އަށް ޔޫކޭއިން ރާއްޖެއައި އެންމެންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގް ހެދޭނެ

މިމަހުގެ 14 ން 19 އަށް ޔޫކޭއިން ރާއްޖެއައި އެންމެންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގް ހެދޭނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 21:36

21:34

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މިއަދު ރާއްޖެއައީ ދެ ދިވެހިން. ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހާ ވެލިދޫއަށް!

މިއަދު ރާއްޖެއައީ ދެ ދިވެހިން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމީހުންގެ ތެރެއިން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހާ ހުރީ ވެލިދޫގައިކަމަށާއި ދެވަނަ މީހާ ދިޔައީ ބަނޑޮހަށް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 21:34

21:31

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ރިހިވެލި، ދަ ޑްރީމް ހޮޓެލް މޯލްޑިވްސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރިހިވެލި، ދަ ޑްރީމް ހޮޓެލް މޯލްޑިވްސް މޯނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 22:00

21:30

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މިހާތަނަށް 1137 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ ސާމްޕަލް

މިހާތަނަށް 1137 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ ސާމްޕަލް

ނެގެޓިވް 1114 ސާމްޕަލް

ނަތީޖާ ޕެންޑިންގް: 5 ސާމްޕަލް

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 21:30

21:17

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ރާއްޖޭގައި ފަރުވާދެމުންދާ އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ރާއްޖޭގައި ފަރުވާދެމުންދާ އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 21:17

20:45

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ގ. އޮލިވާ ގްރީން އަށް ވަދެ ނިކުތުން މަނާ ކުރެވުނީ މޮނިޓަރު ކުރަން ޖެހޭ މީހަކު ހުރި ތަނުން ނުބައިކޮށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ: އެޗްޕީއޭ

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 20:45

20:41

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިންޑޮނީޝިއާގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި

އިންޑޮނީޝިއާގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާގައި ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރެއްވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެގައުމުގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯއެވެ

1 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 09:49

20:39

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޔޫކޭގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް ބޭއްވީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބޯރިސް ޖޯންސަންގެ ކެބިނެޓު ބައްދަލުވުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބާއްވައިފިއެވެ.

1 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 09:49

20:38

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19: އީރާނުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2898 އަށް އަރައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން އީރާނުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2898 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ 141 މީހަކު އެގައުމުން މަރުވެފައެވެ.

1 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 09:49

20:38

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެޗްޑީސީގެ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ދީފި

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ "ކޯވިޑް-19" ރޯގާއާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްލޭނުގެ ދަށުން ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް އެޗްޑީސީން ނިންމައިފިއެވެ.

1 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 09:51

20:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ރައީސްގެ އެދިލެއްވުމަށް ދިރާގުން އިޖާބަދީ، އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ލުޔެއް ގެނެސްފި

ކަސްޓަމަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރުމުގައި އިތުރު ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމަށް ހިލޭ ދީފައިވާ ޑޭޓާގެ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ކުރިޔަށް އޮތް ދެމަހަށް ދިނުމަށް ދިރާގުން ނިންމައިފިއެވެ.

1 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 09:51

20:36

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުވާނެ!

އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުއްވުމަށާއި، ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފިއެވެ.

1 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 09:53

18:12

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިންޓަނެޓް އަގު ހެޔޮކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތް ރައީސް ސޯލިހް ކުންފުނިތަކަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ސަރުކާރާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރެއްވުމާއި، ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި މެނުވީ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގެވުމަކީ، ކޯވިޑް-19 ބައްޔާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކު އަނެކަކާއި ދެމެދު ދުރުމިނެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް ވީހިނދު، މި ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަށް ލުއިތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންކަމަށެވެ.

1 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 09:52

18:05

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު 5 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބޭ އޮފަރއެއް

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު 5 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބޭ އޮފަރ އެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވެފައިކަމަށާއި، ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުދިންގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްވެސް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައިކަމަށެވެ. މި ދަތިތަކަށް ލުއިކަމެއް ގެނެސްދީ، ގައިދުރުކަން ބަހައްޓާ، ގޭގައި ތިބުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ނަންގަވާފައިވާ އިސްނެގުމާއި އެއްގޮތުގެމަތިން، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުން ނަންގަވައިފައިވާ ޕްލޭންއަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޭޓާ ހަމަވުމުން، ދުވާލަކަށް 5 ޖީބީ ޑޭޓާ މުޅިން ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ލުއި ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެ ގޮތުގެ މަތިން، މި އޮފަރ ތައާރަފް ކުރެވިފައި ވަނީ އާދައިގެ މަތިން ޑޭޓާ ބޭނުންކުރާވަރަށްވުރެ ގިނައިން ޑޭޓާ ބޭނުންކުރަންޖެހިފައި ވުމާއެކު، އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވެފައިވާ އެދިލެއްވުމަކަށެވެ.

~ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 18:24

18:03

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސަފާރީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ!

ހުޅުމާލޭގެ ސަފާރީތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ޖެޓީ ކައިރިއަށް ޑިންގީތަކުގައި އެއްވެ އިހުތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ސަރަހައްދުގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ސަފާރީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ޑިންގީއެއްގައި އައިސް ބަނދަރުމަތީގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންވެސް ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ އެންގެވުމާއި ހިލާފަށް ބައެއް ސަފާރީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން މުޒާހަރާކުރަމުން ދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އެއްވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 18:03

18:02

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19: ބެލަރުސް އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ބެލަރުސް އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ބެލަރުސްގެ ރައީސް އެލެކްޒޭޭންޑަރ އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުްނދިޔަ މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި މިއީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި ފުރަތަމަ މީހާ ކަމަށެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ ބެލަރުސްގެ 75 އަހަރުގެ އެކްޓަރެކެވެ. އަދި އެމީހާ އަކީ އެހެން ބަލި ތަކަށް ވެސް މީގެކުރިން ފަރުވާހޯދަމުން ދިޔަ މީހެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމީހާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ރައީސް އެލެކްޒޭޭންޑަރ ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެމީހާއަކީ ނިއުމޯނިއާގެ ސިވިއަރ ކޭސްއެއް ކަމަށާއި އެމީހާ އޮތީ މަރުވުމާ ހަމަޔަށް ވެންޓިލޭޓަރު ގައި ކަމަށެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 18:02

16:38

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 8 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް!

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 8 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

އަންގާރު ދުވަހުގެ 17:00 އާ ހަމައަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 801،398 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި މި ބަލި ޖެހިގެން 38،869 މަރުވެފައިވާއިރު، ބަލި ޖެހިގެން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 174،576 ގައެވެ.

މި ބަލި ދުނިޔޭގެ 204 ސަރަހައްދަކުން ފެނިފައިވާއިރު މިހާތަނަށް މި ބަލީގެ އެންމެ ގިނަ ކޭސްފެނިފައިވަނީ އެމެެރިކާއިންނެވެ. އެމެރިކާގައި 164،670 މީހުންނަށް މި ބަލި ޖެހިފައިވާއިރު 3،180 މީހުން ބަލީގައި މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި މި ބަލި ޖެހުނު 5،945 މީހުން ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ.

ދެވަނައަށް މި ބަލީގެ އެންމެ ގިނަ ކޭސްތައް ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވަނީ އިޓަލީއިންނެވެ. އިޓަލީގައި 101،991 މީހުން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު މި ބަލި ޖެހިގެން 11،660 މީހުން އެގައުމުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި އެގައުމުގައި 14،620 މީހުން ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ.

ތިންވަނަ އަށް ކޮވިޑް-19 ގެ އެންމެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ސްޕެއިން އިންނެވެ. އެގޮތުން ސްޕެއިންގެ 94،417 މީހަކަށް މި ބަލި ޖެހުނުއިރު މި ބަލީގައި 8،189 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި އެގައުމުގައި 19،259 މީހުން ވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ.

މި ބަލި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ ޗައިނާއިން މިހާތަނަށް 81،524 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ. ޗައިނާގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 76،060 މީހުން ވަނީ ބަލި އެއްކޮށް ފަސޭހަވެ، ދޫކޮށްލާފައެވެ. ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 3،305 މީހުން ވަނީ ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 18:01

16:07

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރަށް ބިދޭސީން އެތެރެކުރުން އިންޑޮނޭޝިޔާއިން މަނާކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާބޮޑުވަމުންދާތީ އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް ބިދޭސީން ވަނުން މަނާކުރުމަށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 16:07

15:38

ޒިހްނަތު ހަސަން

"ލޮކް ޑައުން" ގެ ޙާލަތު ވަރުގަދަކުރަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ދީފި

ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކަލާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ މިހިނގާ މާރޗުމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު މެދުމިނެއްގެ ލޮކްޑައުން އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 15:38

14:54

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ކާގޯގެ ގޮތުގައި ލަންކާއަށް ފޮނުވޭނީ ލަންކާއިން ލިބެންނެތް ޒަރޫރީ ތަކެތި: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ކާގޯގެ ގޮތުގައި ފޮނުވޭނީ ސްރީލަންކާއިން ލިބެންނެތް ބޭހެއް ނުވަތަ އެހެނިހެންވެސް ޒަރޫރީ ކަމެއްގައި ފޮނުވާ ތަކެތި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 14:54

14:50

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އައްޑޫން ސާމްޕަލް ނެގި 3 މީހުން ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެން އަޑޫ ސިޓީން ސާމްޕަލް ނެގި މީހުންގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 14:50

13:49

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19:ވެކްސިންއެއް އުފައްދަން އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބޮޑު ދެކުންފުޏަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިންއެއް އުފެއްދަން އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބޮޑު ދެކުންފުޏަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 13:49

13:43

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: އެމްއެމްއޭއިން ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ ބޭރު ފައިސާގެ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)އިން ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ ބޭރު ފައިސާގެ މިންވަރު ކުރިއަށްވުރެ އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 13:43

13:20

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އާދައިގެ މަތިން މެންދުރުފަހު ބާއްވާ ޕްރެސް މިއަދު ނޯންނާނެ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ(އެޗްޕިއޭ) ބުނީ، އާދައިގެ މަތިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މެންދުރުފަހު 02:30ގައި ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު ނޯންނާނެކަމަށެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްކް ފޯރސްއިން މަދުވެގެން ދުވާލަަކު ދެފަހަރު ޕްރެސް ބާއްވައެވެ. ޢާންމުކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަނީ މެންދުރުފަހު 02:30 އަދި ރޭގަނޑު 0900 ގައެވެ.

މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު ބައްދަލުވުން ކެންސަލްކުރިނަމަވެސް ކެންސަލްކުރި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ދެން ޕްރެސް އޮންނާނީ މިރޭ 0900 ޖަހާއިރު ކަމަށެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 13:32

12:40

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކެން ޝިމުރާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދި ހެއްވާ މަޖާ ރޯލުތަކުން މަޤުބޫލުކަން ހޯދި ޖަޕާނުގެ ކޮމީޑިއަން ކެން ޝިމުރާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 12:40

12:29

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިންޑިއާގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ ބޭހުގެ ޝިޕްމެންޓުތައް އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އެހީގައި ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ނުގެނެވިހުރި ބޭހުގެ ޝިޕްމެންޓުތައް އިންޑިއަން އެއަރފޯސްގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒުން ބުނެފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 12:30

12:24

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ތައިލޭންޑުން މިއަދު އެކަނިވެސް 127 ކޭސް، 1 މަރު

ތައިލޭންޑުން އިތުރު 127 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 12:24

12:24

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: އެއަރ ކެނެޑާގެ އޮޕަރޭޝަންތައް 90 އިންސައްތަ ދަށް ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެއަރ ކެނެޑާގެ އޮޕަރޭޝަންތައް 90 އިންސައްތަ ދަށް ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 12:24

11:28

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރީ 97 ވެންޓިލޭޓަރު: މަބްރޫކް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރީ 97 ވެންޓިލޭޓަރު ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯސްގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 11:28

11:14

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެކި ރިސޯޓުތަކުން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 11،000 މުވައްޒަފުން ފޮނުވާލާފައިވޭ: ޓީމް

ރާއްޖޭގެ އެކި ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 11،000 އެއްހާ މުވައްޒަފުން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް)އިން ބުނެފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 11:14

11:04

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އާދިއްތާ ދުވަހު ލަންކާއަށް ކާގޯފްލައިޓް ދަތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އާދިއްތާ ދުވަހު ސްރީލަންކާއަށް ކާގޯފްލައިޓް ދަތުރުކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒުން ބުނެފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 11:24

11:00

ޒިހްނަތު ހަސަން

އައްޑޫސިޓީގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫސިޓީގެ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޔަޤީންކުރުމުގެގޮތުން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 11:00

10:56

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު އެއްވަރެއްގަ ހިފެހެއްޓިފައި

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓި، ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު ދަށްކަމަށް އެޤައުމުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 10:56

10:55

ޒިހްނަތު ހަސަން

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ސްޕެއިނުން

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ސްޕެއިނުންކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 10:55

10:38

ޒިހްނަތު ހަސަން

އަނެއްކާވެސް ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޗަން އޭޖެންސީން ބުނާގޮތުގައި، ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން#ކޯވިޑް19ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ސާމްޕަލް ނަގައި ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެއީ، އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެނބުރި އައި މީހެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 10:38

10:03

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: މިޔަންމާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

އިރުމަތީ އޭޝިޔާގެ ޤައުމެއްކަމަށްވާ މިޔަންމާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 10:03

09:45

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަލަށް މިދަނޑިވަޅުގައި ދުރުގައި ތިބެން އާދަ ކުރަމާ!

ކޮވިޑް-19 އަށް އަދި ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިނުވާއިރު، މީގެއިން ދިފާޢުވުމަށް ޞިއްޙީ މާހިރުން ގެންދަވަނީ ގިނަ އިރުޝާދު ދެއްވަމުންނެވެ. މީގެ ތޭރަގައި "އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަމާއި" އަދި "ޖިސްމާނީ ގައިދުރުވުން" ނުވަތަ ދުރުގައި ތިބުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ދަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާއިރު ދިވެހިންވެސް ސަމާލުކަންދޭންވީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަލަމަށް ދުރުގައި ތިބުން އާދަކުރުން މުހިންމެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 10:04

09:40

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް އަދި ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފި

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް އަދި ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 30 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 09:40

09:39

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހުރިހައި ފަރާތަކައް ހިލޭ ފަރުވާދިނުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނު އަމުރުކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުންދާއިރު ސައުދީ ރައްޔިތުންނާއި، އެޤައުމުގައި މިވަގުތު ތިބި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ހިލޭ ބޭސްފަރުވާކޮށްދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްއަޒީޒް އަލް-ސައުދު ޢަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 09:39

09:38

ޒިހްނަތު ހަސަން

ހަނޯއީ އިން "ކޮރޯނާ" ބާގަރއެއް އުފައްދައިފި

ވިއެޓްނާމުގެ ވެރިރަށް ހަނޯއީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފިއްޒާ ހޯމް ޓޭކްއަވޭ ޝޮޕް އިން ކޮރޯނާގެ ނަމުގައި ބާގަރއެއް އުފައްދައިފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 09:38

07:48

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ރިސޯޓުތަކުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރާ އެންގުން އިސްލާހުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގު ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތައް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ރަށްރަށުން ރިސޯޓުތަކަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރާ އެންގުން އިސްލާހުކޮށްފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 07:48

07:47

ޒިހްނަތު ހަސަން

މިވަގުތު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި 7501 ދިވެއްސަކު ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި

ނެޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މި ވަގުތު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ތިބި 7501 ދިވެެއްސަކު ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 07:47

07:47

ޒިހްނަތު ހަސަން

"އަޅުގަނޑުވެސް އަމަލުކުރަނީ ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފާގެމަތިން"

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 މިބަލިމަޑުކަން ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެތަކެއް މަސައްކަތެއް ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންނެވެ.

ސިޔާސީ ފިކުރުތައް އެއްކިބާކޮށް އެއްބައިވަންތަކަން ދެއްކުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. މި ސަރުކާރާއި ރައީސް ޞާލިޙުގެ ފަރާތްޕުޅުން މިއަދު ފެނިގެން މިދަނީ ކެތްތެރިކަމާ ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއެކެވެ. މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް މިސާލެކެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 07:47

05:44

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ޓީސީ ޓީމު ލަންކާގައި ތާށިވެފައި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި އޮތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލަންކާގައި ޓީސީ ކަރަންޓީނު ކުރީ މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ބަޝުންދުރާ ކިންގްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ޓީސީ ޓީމު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ދިޔުމުން، ސަރުކާރުން ވަނީ ޓީސީ ޓީމު ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ލަންކާގައި ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ކަމަށްވާ 14 ދުވަސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ލަންކާގައި ޓީސީގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު މި މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވި ނަމަވެސް، އޭގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ލަންކާ ވަނީ ލޮކްޑައުންކޮށްފަ އެވެ. އަދި ވައިގެ ދަތުރުތައްވެސް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 05:44

03:23

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮވިޑް-19 ގެ ހޮޓްލައިން 1676 އަށް މިހާރު ގުޅޭނެ:އެޗްޕީއޭ

ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ފަހު މިހާރު ކޮވިޑް-19 ގެ ހޮޓްލައިން 1676 އަށް ގުޅޭނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ.

31 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 03:23

21:33

އަތޫފް އާތިފް

އިންޓަރނެޓް އަގުތަކަށް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލު ގެންނަނީ

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޓެލެކޮމް އިދާރާތަކުން ހާމަކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:33

21:33

އަތޫފް އާތިފް

އިންޓަރނެޓް އަގުތަކަށް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލު ގެންނަނީ

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޓެލެކޮމް އިދާރާތަކުން ހާމަކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:33

21:31

އަތޫފް އާތިފް

ސެންޓަރ ފޯރ މެންޓަލް ހެލްތް އިން ފޯނުން ގުޅައިގެން ބަލި މީހުން ބަލަނީ

ސެންޓަރ ފޯރ މެންޓަލް ހެލްތްއިން ފޯނުން ގުޅައިގެން ބަލި މީހުން ބަލަން ނިންމައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:31

21:27

އަތޫފް އާތިފް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު 97 ވެންޓިލޭޓަރު އެބަހުރި

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި 97 ވެންޓިލޭޓަރު އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:27

21:27

އަތޫފް އާތިފް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު 97 ވެންޓިލޭޓަރު އެބަހުރި

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި 97 ވެންޓިލޭޓަރު އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 21:27

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

21:36
މިމަހުގެ 14 ން 19 އަށް ޔޫކޭއިން ރާއްޖެއައި އެންމެންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގް ހެދޭނެ
21:34
މިއަދު ރާއްޖެއައީ ދެ ދިވެހިން. ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހާ ވެލިދޫއަށް!
21:31
ރިހިވެލި، ދަ ޑްރީމް ހޮޓެލް މޯލްޑިވްސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި
21:30
މިހާތަނަށް 1137 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ ސާމްޕަލް
21:17
ރާއްޖޭގައި ފަރުވާދެމުންދާ އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު
20:45
ގ. އޮލިވާ ގްރީން އަށް ވަދެ ނިކުތުން މަނާ ކުރެވުނީ މޮނިޓަރު ކުރަން ޖެހޭ މީހަކު ހުރި ތަނުން ނުބައިކޮށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ: އެޗްޕީއޭ
20:41
އިންޑޮނީޝިއާގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި
20:39
ޔޫކޭގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް ބޭއްވީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް
20:38
ކޮވިޑް-19: އީރާނުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2898 އަށް އަރައިފި
20:38
އެޗްޑީސީގެ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ދީފި
20:37
ރައީސްގެ އެދިލެއްވުމަށް ދިރާގުން އިޖާބަދީ، އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ލުޔެއް ގެނެސްފި
20:36
އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުވާނެ!
18:12
އިންޓަނެޓް އަގު ހެޔޮކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތް ރައީސް ސޯލިހް ކުންފުނިތަކަށް ހުށަހަޅައިފި
18:05
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު 5 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބޭ އޮފަރއެއް
18:03
ސަފާރީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ!
18:02
ކޮވިޑް-19: ބެލަރުސް އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
16:38
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 8 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް!
16:07
ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރަށް ބިދޭސީން އެތެރެކުރުން އިންޑޮނޭޝިޔާއިން މަނާކުރަނީ
15:38
"ލޮކް ޑައުން" ގެ ޙާލަތު ވަރުގަދަކުރަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ދީފި
14:54
ކޮވިޑް-19: ކާގޯގެ ގޮތުގައި ލަންކާއަށް ފޮނުވޭނީ ލަންކާއިން ލިބެންނެތް ޒަރޫރީ ތަކެތި: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
14:50
ކޮވިޑް-19: ވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވިގެން އައްޑޫން ސާމްޕަލް ނެގި 3 މީހުން ނެގެޓިވް
13:49
ކޮވިޑް-19:ވެކްސިންއެއް އުފައްދަން އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބޮޑު ދެކުންފުޏަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ
13:43
ކޮވިޑް-19: އެމްއެމްއޭއިން ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ ބޭރު ފައިސާގެ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފި
13:20
ކޮވިޑް-19 ގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އާދައިގެ މަތިން މެންދުރުފަހު ބާއްވާ ޕްރެސް މިއަދު ނޯންނާނެ
12:40
ކޮވިޑް-19: ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކެން ޝިމުރާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
12:29
އިންޑިއާގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ ބޭހުގެ ޝިޕްމެންޓުތައް އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އެހީގައި ގެންނަނީ
12:24
ކޮވިޑް-19: ތައިލޭންޑުން މިއަދު އެކަނިވެސް 127 ކޭސް، 1 މަރު
12:24
ކޮވިޑް-19: އެއަރ ކެނެޑާގެ އޮޕަރޭޝަންތައް 90 އިންސައްތަ ދަށް ކުރުމަށް ނިންމައިފި
11:28
ކޮވިޑް-19: މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރީ 97 ވެންޓިލޭޓަރު: މަބްރޫކް
11:14
އެކި ރިސޯޓުތަކުން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 11،000 މުވައްޒަފުން ފޮނުވާލާފައިވޭ: ޓީމް
11:04
ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އާދިއްތާ ދުވަހު ލަންކާއަށް ކާގޯފްލައިޓް ދަތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
11:00
އައްޑޫސިޓީގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
10:56
ކޮވިޑް-19: އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު އެއްވަރެއްގަ ހިފެހެއްޓިފައި
10:55
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ސްޕެއިނުން
10:38
އަނެއްކާވެސް ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
10:03
ކޮވިޑް-19: މިޔަންމާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
09:45
ކޮވިޑް-19: އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަލަށް މިދަނޑިވަޅުގައި ދުރުގައި ތިބެން އާދަ ކުރަމާ!
09:40
ކޮވިޑް-19: ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް އަދި ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފި
09:39
ކޮވިޑް-19: އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހުރިހައި ފަރާތަކައް ހިލޭ ފަރުވާދިނުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނު އަމުރުކުރައްވައިފި
09:38
ހަނޯއީ އިން "ކޮރޯނާ" ބާގަރއެއް އުފައްދައިފި
07:48
ކޮވިޑް-19: ރިސޯޓުތަކުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރާ އެންގުން އިސްލާހުކޮށްފި
07:47
މިވަގުތު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި 7501 ދިވެއްސަކު ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި
07:47
"އަޅުގަނޑުވެސް އަމަލުކުރަނީ ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފާގެމަތިން"
05:44
ކޮވިޑް-19: ޓީސީ ޓީމު ލަންކާގައި ތާށިވެފައި
03:23
ކޮވިޑް-19 ގެ ހޮޓްލައިން 1676 އަށް މިހާރު ގުޅޭނެ:އެޗްޕީއޭ
21:33
އިންޓަރނެޓް އަގުތަކަށް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލު ގެންނަނީ
21:33
އިންޓަރނެޓް އަގުތަކަށް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލު ގެންނަނީ
21:31
ސެންޓަރ ފޯރ މެންޓަލް ހެލްތް އިން ފޯނުން ގުޅައިގެން ބަލި މީހުން ބަލަނީ
21:27
ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު 97 ވެންޓިލޭޓަރު އެބަހުރި
21:27
ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު 97 ވެންޓިލޭޓަރު އެބަހުރި