ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

860,762

ޚުލާސާ

  • ކޮވިޑް-19: ޕޯޓްސްމަތުގެ ފަސް ކުޅުންތެރިންވެސް ރަނގަޅުވެއްޖެ
  • ކިރިގިސްތާނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  • 300 އެނދުގެ ފެސިލިޓީއެއް ހަދަނީ

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

00:30

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ޕޯޓްސްމަތުގެ ފަސް ކުޅުންތެރިންވެސް ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޕޯޓްސްމަތުގެ ފަސް ކުޅުންތެރިންވެސް ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިނގިރޭސި ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ޕޯޓްސްމަތުގެ ފަސް ކުޅުންތެރިއަކު މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މާޗު މަހު އެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ޕޯޓްސްމަތުގެ ޖޭމްސް ބޮލްޓޮން، އެންޑީ ކެނަން، ސީން ރެގެޓް، ހާޖީ މްނޯގާ އަދި ރޮސް މެކްރޫރީ އެވެ. މި ފަސް ކުޅުންތެރިންވެސް މިހާރު އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ޕޯޓްސްމަތުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 00:30

21:24

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކިރިގިސްތާނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކިރިގިސްތާނުގައި މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. މެރުތެރޭ އޭޝިޔާގެ ޤައުމެއްކަމަށްވާ ކިރިގިސްތާނުގައި މަރުވީ އުމުރުން 61 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ހާމަކުރެއެވެ. މަރުވި މީހާއަކީ އެޤައުމުގެ ދެކުނު އޯޝް ޕްރޮވިންސްގެ މީހެއްކަމަށާއި ވައިރަސް ޖެހުމުގެ ކުރިންވެސް އޭނާއަކީ އެހެނިހެން ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކެއް ތަޙައްމަލުކުރަމުން އައި މީހެއްކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް 130 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 21:24

21:21

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

300 އެނދުގެ ފެސިލިޓީއެއް ހަދަނީ

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ 300 އެނދުގެ ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އެމްއެންޑީއެފާއި، އެޗްޑީސީން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އޭގެ އިތުރުން ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރައަށްގެންދާކަމަށާއި، އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 65 ވެންޓިލޭޓަރެއް ގެނެވޭނެކަމަށެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 21:21

21:19

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި 49 މީހުން ދޫކޮށްލަނީ

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓިން ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި 49 މީހަކު މާދަމާ ދޫކޮށްލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުން ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައި، ޓެސްޓުތައް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ދޫކޮށްލާނީ ނާތީޖާ ނެގެޓިވްކަމަށް ދައްކާކަމުގައިވާނަމަކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އާއިލާއިން އެ ފަރާތްތައް ބަލާ އަންނައިރު، އެއް ބޭފުޅަކު ވަޑައިގެންނެވުމަކީ އެދުމެއް ކަމަށެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 21:19

21:11

ސިމާހާ ނަސީމް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ 2 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށެވެ. އެ ދެ މީހުންނަކީ ބަތަލާ ރިސޯޓުން، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 2 މީހުންނެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެ މީހުން، ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްވުމުން އެ މީހުން ދޫކޮށްލީ، މިއަދުން މިއަދަށް ފުރައިގެން ޤައުމަށްދާގޮތަށް ކަމަށެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 21:11

20:54

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 3 ޞަރަޙައްދެއްގައި ކާފިއުގެ އަމަުރު ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، ސައުދީގެ 3 ޞަރަހައްދެއްގައި ކާފިއުގެ އަމުރު ވަރުގަދަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު މެންދުރުފަު 0300 އިންފެށިގެން ދައްމާމް ، ޠާއިފް އަދި އަލް-ޤާތިފް އަވަށުގައި 24 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުގެ އަމުރުވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އެޤައުމުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި މި ތިން ސިޓީއަށް ކޮވިޑް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑެވެ.

ސައުދީގައި މިހާތަަނަށް 1،885 މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ 21 މީހުން ވަނީ މަރުވަފެއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 20:54

20:48

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސައުދީ ރަސްގެފާނު އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް 2.4 ބިލިއަންގެ މާލީއެހީއެއް ދެއްވަން ނިންމަވައިފި

ސައުދީ ޢަރައްބިޔާގެ ދައުލަތުގެ މިޑިއާއިން ޚަބަރުފަތުރާގޮތުގައި، ރަސްގެފާނު އަބްދުލް އަޒީޒުވަނީ 2.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެއްވުމަން ނިންމަވާ، ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކައް އެކަން ކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ.

ފައިސާ ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކައް ލިބެމުންދާ މާލީ ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން، އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެކި ކަންކަން ތަޙައްމަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީން މަޢުލޫމާތުދޭގޮތުގައި އެޤައުމުގައި 1.2 މިލިއަން މީހުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 20:48

20:28

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ބަޔާންގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރޯމް ބޯޓެން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޖަރުމަންގެ މިއުނިކް ދޫކޮށް ބަވޭރިއާއަށް ދިޔުމުން ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރޯމް ބޯޓެން ޖޫރިމަނާކުރަން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ބޯޓެން މިއުނިކް ދޫކޮށް ބަވޭރިއާއަށް ދިޔައީ އޭނާގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ބަލުވުމުންނެވެ. ބަވޭރިއާއަކީ މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ލޮކްޑައުން ކުރި އެއް ސަރަހައްދެވެ.

ބޯޓެން ބުނީ ކްލަބަށް ނާންގައި މިއުނިކް ދޫކޮށް ދިޔުމަކީ ކުށެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެ ދަނޑިވަޅުގައި ދަރިފުޅު ބަލިވުމުން އިތުރު ކަމަކާ ނުވިސްނުނު ކަމަށެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 20:28

19:13

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކެންސަލް ނުކޮށް، ޖުލައި މަހު މެޗުތައް ފަށަން ޔުއެފާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތަކުގެ މެޗުތައް ޖުލައި މަހު ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގެ ގަދަ ފަސް ލީގުގެ ކުޅުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގަދަ ފަސް ލީގު މެދުކަނޑާލި ނަމަވެސް، ބެލަރޫސްގައި ލީގުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދެއެވެ. ބެލަރޫސިއަން ޕްރިމިއާ ލީގަކީ މިހާތު ޔޫރަޕްގައި ކުރިއަށްދާ ހަމައެކަނި ފުޓްބޯޅަ ލީގެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 19:13

19:10

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކާފިއުގައި %99.9 މީހުން ތިބީ ގޭގައި: ފުލުހުން

މާލޭގައި ކާފިއު އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ވަގުތު ތަކުގައި %99.9 މީހުން ތިބީ ގޭގައި ކަމަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއިލް ނަވީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 19:10

18:52

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ގައިދީންނަށް އާއިލާއާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހުންނާއި ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް އާއިލާއާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:52

18:41

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖެއަށް ވަރލްޑް ބޭންކުގެ 7.3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަވަސް އެހީ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީވުމަށް ވަރލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 7.3 މިލިއަން ޑޮލަރު (112.57 މިލިިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެހީދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:41

18:40

ޒިހްނަތު ހަސަން

ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ފިޔަވަޅު ތަކުގެ ދަށުން ދެކުނު ކޮރެއާގެ 27000 މީހުން ސެލްފް-ކަރަންޓީންގައި

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެ ޤައުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން އެ ޤައުމުގެ 27،000 މީހުން ސެލްފް-ކަރަންޓީން ވެއްޖެއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:40

18:39

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އުރީދޫއިން ހަމަޖައްސަނީ

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ހަމަޖައްސަން ނިންމައިފިއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:39

18:39

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެގްރި ސެންޓަރު އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވައްތައް ގަތުމަށް އެސްޓީއީއޯން ހުޅުވާ، އެގްރި ސެންޓަރު އަންނަ މަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ކޮވިޑް-19ގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:39

18:38

ޒިހްނަތު ހަސަން

ތަކެތި ހައްދަވާ، ގަނެފަ ވަގުތުން ފައިސާ ދޭނަން: އަމްރު

ގިނަ ފާރާތްތަކެއް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ނިކުންނަންޖެހޭކަމަށާއި، ހައްދާ ހުރިހާ ތަކެތި އެސްޓީއޯ އިން ގަންނާނެކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:38

18:37

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި 449 މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި 449 މައްސަލައަށް ޖޮބް ސެންޓަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:37

18:36

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ފެނަކައިގެ ބައިވެރިވުމަށްވެސް ތައުރީފު ޙައްޤު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެކި ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް އެބަތިއްބެވެ. އެކަންކަމުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރުމުން ފެށިގެންގޮސް، ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކުގައިވެސް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ ބައިވެރިވުން ބޮޑެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިންވެސް މިދަނީ އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:36

18:36

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަންނަ ހަފްތާގައި ޙިދުމަތް ދޭނީ ހަފްތާގެ ތިން ދުވަހު: ދަމަނަ ވެށި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަންނަ ހަފްތާގައި ދަމަނަ ވެށިން ޚިދުމަތް ދޭނީ ހަފްތާގެ ތިން ދުވަހު ކަމަށް އެ ސެންޓަރުން ބުނެފިއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:36

18:35

ޒިހްނަތު ހަސަން

ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު 10،000ށް ވުރެ މަތިވެފައިވާ ސްޕެއިން އިން ފާހަގަވާ ފަސް ކަމެއް

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ސްޕެއިން އިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 950 މީހުން މަރުވެފައެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ދިހަހާހަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފަ އެވެ. އަދި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އަންނަނީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހާމަކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކާއެކު އެގައުމުގައި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 102,136 ން 110,238 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:35

18:34

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް މި މަހު ފަށަނީ

އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް މި މަހު ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:34

18:32

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޗައިނާގައި 108 ވޮލަންޓިއަރަކަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދީފި

ޗައިނާގެ ވުހާންގައި 108 ވޮލަންޓިއަރަކަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން އިންޖެކްޝަން ދީ ފުރިހަމަ ކޮށްފިއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:32

18:31

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ 1 މަސް ދުވަހަށް ސިންގަޕޫރުގެ އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަނީ

ސިންގަޕޫރުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ސްކޫލްތަކާއި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ ތަންތަން 1 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ބަންދު ކުރަން ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ނިންމާ އެކަން ބޮޑުވަޒީރު ލީ ސެންގ ލޫންގް ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:31

18:30

ޒިހްނަތު ހަސަން

އާރްއޯއެލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ އިންޓަރނެޓް އެލަވަންސް

އާރްއޯއެލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ އިންޓަރނެޓް އެލަވަންސް ދޭން އެެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:30

18:29

ޒިހްނަތު ހަސަން

ފެން ބިލު ހަމައެކަނި ޑިޖިޓަލްކޮށް ފޮނުވާ ގޮތަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ ނިންމައިފި

ފެން ބިލު ހަމައެކަނި ޑިޖިޓަލްކޮށް ފޮނުވާ ގޮތަށް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 18:29

16:48

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ބެލްޖިއަމް ލީގު ކެންސަލްކޮށް ބްރޫޖަށް ތަށި ދެނީ

މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ބެލްޖިއަމް ޕްރޯ ލީގު މި ހިސާބުން ކެންސަލްކުރުމަށް ފަހު، ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ކްލަބު ބްރޫޖަށް ތަށި ދޭން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން ބެލްޖިއަމް ޕްރޯ ލީގު މެދުކަނޑާލާފައިވާއިރު، ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ބްރޫޖް އޮތީ 15 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. ލީގު ހުއްޓާލިއިރު، ފުރަތަމަ ބުރުގެ ބާކީ އޮތީ އެންމެ މެޗެކެވެ. ލީގު ރޭވިފައިވާ ގޮތުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި 16 ޓީމު ކުޅޭއިރު، ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރާނީ ގަދަ 6 ޓީމެވެ.

3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 16:48

23:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: މަލާވީން ވައިރަސް ޖެހުނު ފުރަތަމަ މީހުން ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ފުރަތަމަ ތިން މީހުން ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ. އެފްރިކާގެ ގައުމެއްކަމަށްވާ މަލާވީން ވައިރަސް ފެނުނުކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އެގައުމުގެ ރައީސް އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 23:18

23:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: މުޅި ދުނިޔެއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1 މިލިއަނަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް މިހާތަނަށް އާއިރު މުޅި ދުނިޔެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރު 1000115 މީހުންނަށް ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިފަ އެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 51530 މީހުންނަށް އަރާފަ އެވެ. ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުންވަނީ 211351 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެއިން 207 ގައުމަކާއި ސަރަހައްދަކުން ވަނީ މިހާތަނަށް އާއިރު ވައިރަސް ފެނިފަ އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 23:10

22:44

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިއަދުގެ ކާފިއު ހިންގި ގަޑީގައި 95 މީހުންނަށް ނަސޭހަތް ދީފައިވޭ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގަންފަށާފައިވާ ކާފިއުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެގަޑީގައި ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުނު 95 މީހަކަށް ފުލުހުން ނަސޭހަތްދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 5 ން ރޭގަނޑު 8 ޖެހުމާހަމަައަށް ކާފިއު ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މިއަދު އެގަޑީގައި ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުނު 95 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 13 ބިދޭސީއަކާއި 82 ދިވެހިން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:44

22:34

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާރު ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމީހުން ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށް ޑޮކްޓަރ މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީނުކުރާއިރު ކަރަންޓީނުގެ 14 ދުވަސް ގުނަނީ ކަރަންޓީނަށް މީހުންލާ ދުވަސް ނުގުނާކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. ކަރަންޓީނަށް ލާ ދުވަހަކީ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމަށް ނުގުނާކަމަށާއި އެގޮތަށް 14 ދުވަސް ހަމަކޮށް 15 ވަނަ ދުވަހު ޓެސްޓް ހަދާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެއްޖެނަމަ އެމީހުން ދޫކޮށްލާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނެގެޓިވް ވި ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ސޭފްޓީ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަ އެގްޒިޓް ސްކްރީނިންގ އެއް ހަދާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގަމާނައަކީ އެމީހުން ދޫކޮށްލާ ވަގުތު އެމީހުންގެ ގައިގައި އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިތޯ ބަލާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. ހުންހުރިތޯ އާއި ރޯގާ ހުރިތޯ އެމީހުން ކައިރީގައި އަހާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:34

22:29

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް 4 މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 4 މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ޑރ މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިރޭ ކުރިޔަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވީ ސިއްހީގޮތުން މާބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ނުވަތަ ކޮމްޕްލިކޭޝަންތަކެއް ނޫޅޭކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ނެގެޓިވް މީހުންގެ ތެރެއިން 4 މީހަކު ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. ނެގެޓިވް ވިއަސް ސަޝްޕިއަސް ބޮޑު މީހުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:29

22:25

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ޕޭމަންޓްތައް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ޕޭމަންޓްތައް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދާނެކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މިކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް އަށް ވަނުމުން އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްގައި ޖަހަންޖެހޭނީ އެމީހެއްގެ ވެންޑަރ ނަންބަރުކަމަށާއި އަދި ވެންޑަރ ނަންބަރު ނޭންގޭކަމަށްވާނަމަ އެބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ ޕާޗޭސް އޯޑަރުތަކުގައި ވެންޑަރ ނަންބަރު ލިޔެފައި އޮންނާނެކަމަށްވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:25

22:21

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖޮބް ސެންޓަރުތަކަށް މިއަދާ ހަމައަށް 449 މީހަކު މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ

ޖޮބް ސެންޓަރުގައި މިއަދާ ހަމައަށް 449 މީހަކު އެމީހުންގެ ވަޒީފާތަކާއި ގުޅޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:21

22:19

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެސްޓީއޯ އިން 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް ގެންނަނީ

އެސްޓީއޯއިން 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިޔާއިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އެސްޓީއޯ އެގްރި ސެންޓަރ މެއި މަހުގެ 1 ން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ހުންނާނެކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ހެއްދޭ ކާބޯތަކެތި ގަންނާނެ ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މިކަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން އެދޭކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:19

22:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ތަކެތި ފޮނުވާ ގަޑިތަކަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެވިފައި

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ތަކެތި ފޮނުވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. 1624 ޕާރްސަލް މިހާތަނަށް އާއިރު އެކި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:10

22:08

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިނގިރޭސިވިލާތުން އައި މީހުންނަށް ވަކި މީހަކަށް ވަކިގޮތެއް ހަދާފައިނުވާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އައި މީހުންނާމެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން އުޅޭކަމަށާއި މާލެއަށް އާދެވުނު މީހުންނާއި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި މީހުންނާމެދު ސުވާލު ކުރަމުންދާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. މަރޗް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އައި އެންމެން ވަނީ އެއްވެސް މީހަކު އިސްތިސްނާއެއް ނުކޮށް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންގޮސްފައިކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. މަރޗް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އައި މީހުން ގޭގޭގައި އައިސޮލޭޝަންގައި ނޯޓިސްދެވިފައި ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. މިކަމުގައި ވަކި މީހަކަށް ވީތީ ވަކިގޮތެއް ހެދިފައި ނޯންނާނެކަމަށާއި ވަކި ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިގެން ކަރަންޓީނަށް ނުގޮސް ގެއަށް ދެވިފައި އަދި އައިސޮލޭޝަންގައި ހުންނަ މީހަކި އެހެން ނުހުންނާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ނޯންނާނެކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:08

22:02

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އަދި ގޮތެއް ހޯދިފައިނުވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން އެމްބަސީތަކަށް ގުޅައިގެން ވާހަކަދައްކަމުންދާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު ހުރިހާ ކަމެއް ވަގުތުން ވަގުތަށް މިވަގުތު ނުވާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެހެންނަަމެވެސް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް އަދި އިތުރުގޮތެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި މީހުން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި ހޯދިފައިވާނުވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 22:02

21:57

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި ބަންގިގޮވޭނެ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި

ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި ބަންގިގޮވޭނެ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެކަންކަމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ކަމަށާއި ހުރިހާ މުދިމުން އަތުގައި ފާސްހުންނާނެ ކަަމަށާއި އެހެންކަަމުން މިސްކިތްތަކުން ބަންގިގޮވަމުންދާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:58

21:55

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި ޑިޔުޓީ ނިމޭ ތަންތަނުން ޑިޔުޓީއަށް ބަދަލުގެނައުމަށް މަބްރޫކް އެދިވަޑައިގެންފި

ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި ޑިޔުޓީ ނިމޭ ތަންތަނުން ޑިޔުޓީއަށް ބަދަލުގެނެސް އެޑްޖެސްޓްމަންޓް ގެނައުން އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ގެޔަށްދެވޭ ގޮތަށް ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނައުމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:55

21:51

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފިހާރަތައް ބަންދުކުރާ ގަޑިއާ ކައިރިކޮށް މީހުން ފިހާރަތަކަށްދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެ

ފިހާރަތައް ބަންދުކުރާ ގަޑިއާ ކައިރިކޮށް ފިހާރަތަކަށް ދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި މިއީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދިމާވާނެ ކަމެއްކަން ހަނދާންކުރައްވާ އަދި ބަންދުކުރާނެ ގަޑިތައް އިތުރުވާނެކަން ހަނދާންކުރައްވާ އެގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވީވަރަކުން ޑެލިވަރީ ސަރވިސްގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އަދި ދުރާލާ ފިހާރައަށް ދިޔުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:51

21:48

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އޮންލައިން ބޭންކިންގ ގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ކިޔުތަކުގައި ތިބޭއިރު ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސްގައި ތިބުމަށް މަބްރޫކް އެދިވަޑައިގެންނެވި

ބޭންކުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިއަދު ބޭންކުން ދިން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކަކީ އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ ޚިދުމަތްތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން އޮންލައިން ބޭންކިންގ އިޚިތިޔާރު ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. ކޮންމެހެން ބޭންކަށް ދާންޖެހޭ މީހުން ނުދިޔުމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ބޭންކުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ބޭންކުތެރޭގައި މީހުން ތިބޭއިރު ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސާ އެއްގޮތަށް މާކްކުރެވިފައި ހުންނާނެކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އެމާކް ތަކުގައި މަޑުކުރުމަށާއި ޓޭކްއަވޭ ތަކާއި ކިޔުހަދާ ތަންތަނުގައި ތިބޭއިރު ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސްގައި ތިބުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:48

21:39

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކާފިއު ހިންގިއިރު ދިމާވާ ކަންކަން ބަލައި އިތުރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ

ކާފިއުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް މިއަދު ޕްރެކްޓިސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މީ ފޭސް ވަން ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ދަސްކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިންތިޒާމު ބަލައިގެން މިގަޑި މިބަލީ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މިހާލަތު ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ މިގަޑި އިތުރުކުރުމަށާއި ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމަށް މިގަޑީގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:39

21:33

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި ހުރި ތަންތަނަކީ

މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތުގައި އޮތް ތަންތަނަކީ :

ރިހިވެލި ދަ ޑްރީމް ހޮޓެލް މޯލްޑިވްސް

ސެވެން ކޮރަލްސް ކ. މާފުށި

މޯލްޑިވިއާނާ ސަފާރީ

އައިލެންޑް ސަފާރީ

އެސްވައި ސްޓަރސް އެންޓް

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:33

21:33

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސްރީލަންކާއިން ހަތަރުވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 58 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާ މަރުވެފައިވަނީ އެޤައުމުގެ އިންފެކްޝަސް ޑިޒީސް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު 5 މީހަކު ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. މިއާއެކު ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީ 151 އެވެ. މިހާރުވެސް 127 މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުންދާއިރު، މީގެތެރެއިން 5 މީހެއްގެ ޙަލަތު ވަރަށް ސީރިއަސްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި ފަރުވާދީގެން 21 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:34

21:31

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވީއެސްޖީ ގްލޯރީ ކާގޯ ބޯޓުގެ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ވީއެސްޖީ ގްލޯރީ ކާގޯ ބޯޓުގެ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:31

21:30

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮންސްޓެންސް ނޫފުށި އޮތީ މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި

ރިސޯޓެއްކަމުގައި ކޮންސްޓެންސް ނޫފުށިން ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތް ފެންނާތީ އެރިސޯޓް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:30

21:28

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވ ކެޔޮދޫ އޮތީ މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގައި

ވ. ކެޔޮދީން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްހުރި ދިވެއްސަކު ފެނިފައިވާތީ އެރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:28

21:26

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭގައި އައިސޮލޭޝަން އަދި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުން

ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި : 15 މީހުން

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި : 3 މީހުން

އައިސޮލޭޝަންގައި 18 މީހުން

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގައި 880 މީހުން

އިތުރު ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއް ހުޅުވިފައި އެއީ ފުރަވެރި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއް

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:26

21:24

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ނެގިފައިވާ ސާމްޕަލްތައް

ސާމްޕަލް ނެގިފައިވަނީ : 1288

ޕޮޒިޓިވް: 19 ޕޮޒިޓިވް

ނެގެޓިވް: 1261

1 ނަތީޖާ ނުލިބޭ

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:24

21:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭގެ މިވަގުތުގެ ހާލަތު

ޕޮޒިޓިވް: 19 މީހުން

ރަނގަޅުވި : 13 މީހުން

މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނީ : 4 މީހުން

2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:22

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

00:30
ކޮވިޑް-19: ޕޯޓްސްމަތުގެ ފަސް ކުޅުންތެރިންވެސް ރަނގަޅުވެއްޖެ
21:24
ކިރިގިސްތާނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
21:21
300 އެނދުގެ ފެސިލިޓީއެއް ހަދަނީ
21:19
ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބި 49 މީހުން ދޫކޮށްލަނީ
21:11
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ 2 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
20:54
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 3 ޞަރަޙައްދެއްގައި ކާފިއުގެ އަމަުރު ވަރުގަދަކޮށްފި
20:48
ސައުދީ ރަސްގެފާނު އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް 2.4 ބިލިއަންގެ މާލީއެހީއެއް ދެއްވަން ނިންމަވައިފި
20:28
ކޮވިޑް-19: ބަޔާންގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރޯމް ބޯޓެން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
19:13
ކޮވިޑް-19: ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކެންސަލް ނުކޮށް، ޖުލައި މަހު މެޗުތައް ފަށަން ޔުއެފާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ
19:10
ކާފިއުގައި %99.9 މީހުން ތިބީ ގޭގައި: ފުލުހުން
18:52
ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް ގައިދީންނަށް އާއިލާއާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
18:41
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖެއަށް ވަރލްޑް ބޭންކުގެ 7.3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަވަސް އެހީ
18:40
ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ފިޔަވަޅު ތަކުގެ ދަށުން ދެކުނު ކޮރެއާގެ 27000 މީހުން ސެލްފް-ކަރަންޓީންގައި
18:39
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އުރީދޫއިން ހަމަޖައްސަނީ
18:39
އެގްރި ސެންޓަރު އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ
18:38
ތަކެތި ހައްދަވާ، ގަނެފަ ވަގުތުން ފައިސާ ދޭނަން: އަމްރު
18:37
އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި 449 މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި
18:36
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ފެނަކައިގެ ބައިވެރިވުމަށްވެސް ތައުރީފު ޙައްޤު
18:36
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަންނަ ހަފްތާގައި ޙިދުމަތް ދޭނީ ހަފްތާގެ ތިން ދުވަހު: ދަމަނަ ވެށި
18:35
ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު 10،000ށް ވުރެ މަތިވެފައިވާ ސްޕެއިން އިން ފާހަގަވާ ފަސް ކަމެއް
18:34
އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް މި މަހު ފަށަނީ
18:32
ޗައިނާގައި 108 ވޮލަންޓިއަރަކަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދީފި
18:31
ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ 1 މަސް ދުވަހަށް ސިންގަޕޫރުގެ އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަނީ
18:30
އާރްއޯއެލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ އިންޓަރނެޓް އެލަވަންސް
18:29
ފެން ބިލު ހަމައެކަނި ޑިޖިޓަލްކޮށް ފޮނުވާ ގޮތަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ ނިންމައިފި
16:48
ކޮވިޑް-19: ބެލްޖިއަމް ލީގު ކެންސަލްކޮށް ބްރޫޖަށް ތަށި ދެނީ
23:18
ކޮވިޑް-19: މަލާވީން ވައިރަސް ޖެހުނު ފުރަތަމަ މީހުން ފެނިއްޖެ
23:10
ކޮވިޑް-19: މުޅި ދުނިޔެއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1 މިލިއަނަށް އަރައިފި
22:44
މިއަދުގެ ކާފިއު ހިންގި ގަޑީގައި 95 މީހުންނަށް ނަސޭހަތް ދީފައިވޭ
22:34
ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
22:29
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް 4 މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު
22:25
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ޕޭމަންޓްތައް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ
22:21
ޖޮބް ސެންޓަރުތަކަށް މިއަދާ ހަމައަށް 449 މީހަކު މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ
22:19
އެސްޓީއޯ އިން 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް ގެންނަނީ
22:10
ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ތަކެތި ފޮނުވާ ގަޑިތަކަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެވިފައި
22:08
އިނގިރޭސިވިލާތުން އައި މީހުންނަށް ވަކި މީހަކަށް ވަކިގޮތެއް ހަދާފައިނުވާނެ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެ
22:02
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އަދި ގޮތެއް ހޯދިފައިނުވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެ
21:57
ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި ބަންގިގޮވޭނެ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި
21:55
ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި ޑިޔުޓީ ނިމޭ ތަންތަނުން ޑިޔުޓީއަށް ބަދަލުގެނައުމަށް މަބްރޫކް އެދިވަޑައިގެންފި
21:51
ފިހާރަތައް ބަންދުކުރާ ގަޑިއާ ކައިރިކޮށް މީހުން ފިހާރަތަކަށްދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެ
21:48
އޮންލައިން ބޭންކިންގ ގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ކިޔުތަކުގައި ތިބޭއިރު ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސްގައި ތިބުމަށް މަބްރޫކް އެދިވަޑައިގެންނެވި
21:39
ކާފިއު ހިންގިއިރު ދިމާވާ ކަންކަން ބަލައި އިތުރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ
21:33
މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި ހުރި ތަންތަނަކީ
21:33
ސްރީލަންކާއިން ހަތަރުވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
21:31
ވީއެސްޖީ ގްލޯރީ ކާގޯ ބޯޓުގެ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުން އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި
21:30
ކޮންސްޓެންސް ނޫފުށި އޮތީ މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި
21:28
ވ ކެޔޮދޫ އޮތީ މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގައި
21:26
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭގައި އައިސޮލޭޝަން އަދި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުން
21:24
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ނެގިފައިވާ ސާމްޕަލްތައް
21:22
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭގެ މިވަގުތުގެ ހާލަތު