އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

962,280

ޚުލާސާ

  • ޑީއެޗް 11 ގެ ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް ބަލި މީހާގެ ނަތީޖާ ޑަބަލް ނެގެޓިވް
  • ޑީއެޗް11 ގައި އޮތީ ދެ މީހެއް، އެކަކު ވަނީ ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގާފައި: ޑރ އަފްޒަލް
  • ގައިދުރުކުރުން އިސްކުރުމުން ގައިގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ: ޑރ. އަފްޒަލް

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

22:30

ލައިޝާ އަހްމަދު

ޑީއެޗް 11 ގެ ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް ބަލި މީހާގެ ނަތީޖާ ޑަބަލް ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހާލުބޮޑުވެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދިޔަ މީހާގެ ނަތީޖާ ޑަބަލް ނެގެޓިވް ކަމަށާއި އެމީހާ މިހާރު ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ޑޮކްޓަރ، ޑރ އިބްރާހީމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ޑީއެޗް 11 ގައި މިހާރު ފަރުވާދެމުންދަނީ 2 މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. އޭގެތެރެއިން ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް ބަލިމިހާ މިހާރު ވަނީ ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގާފައި ކަމަށާއި ދެން ފަރުވާދެނީ 32 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށްކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

20 މެއި 2020 | ބުދަ 03:35

22:29

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޑީއެޗް11 ގައި އޮތީ ދެ މީހެއް، އެކަކު ވަނީ ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގާފައި: ޑރ އަފްޒަލް

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ 2 މީހަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވެންތިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހާ ވެންތިލޭޓަރުން ނެގިފައިވާކަމަށް ޑރ. ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޖުމްލަ 9 ފިރިހެނަކާއި، 2 އަންހެނުންނަށް ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު، އޭގެތެރެއިން އެކަކަށް ވެންތިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަކަމަށް ޑރ ވިދާޅުވި އެވެ.

19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 22:29

22:22

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ގައިދުރުކުރުން އިސްކުރުމުން ގައިގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ: ޑރ. އަފްޒަލް

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ގައިދުރުކުރުން އިސްކުރުމުން ގައިގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާންމުކޮށް ޤައުމެއްގައި ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ހުންނަ ބޭސް ލައިނަށްވުރެވެސް ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ރާއްޖޭގައި ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 22:22

22:16

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮންމެ ފަތުރުވެރިޔެއްގެ ބޮލަކަށް 100 ޑޮލަރު ނެގުމުގެ ވާހަކައަކީ މަޝްވަރާގައިވާ ކަމެއް: މަބްރޫކް

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަންނަ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިޔެއްގެ ބޮލަކަށް 100 ޑޮލަރު ނެގުމުގެ ވާހަކައަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ކަރުދާހުގައިވާކަމެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ ނިންމުމެއް މިހާތަނަށް ނިންމާފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި ނިއު ނޯމަލްއަކަށްދާއިރު އެކި ދާއިރާތަކުގެ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ތަފާތު ކަރުދާސްތަކެއް އެކުލަވާލާ ހިޔާލު ހޯދަމުން އަންނާނެކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނިންމުމެއް ނިންމާނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއަށް ބެލުމަށްފަހު އެވެ.

20 މެއި 2020 | ބުދަ 03:41

22:14

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހިންމަފުށިން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ނެގެޓިވް

ކ ހިންމަފުށިން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް، ހިންމަފުށީގެ ޑީޓީއާރްސީއާ، އައްސޭރި ޖަލާއި، އިންޑަސްޓްރިއަލް ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން، ރަށުގެ އާންމު އާބާދީންވެސް ސާމްޕަލް ނެގި. އެ ހުރިހާ ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 22:38

22:13

ލައިޝާ އަހްމަދު

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެކަކު ފެނިއްޖެ

ވިލިމާލޭ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 1062 އަދި 1063، އެ ދެމީހުން ކުރިން ދިރިއުޅުނީ ޕޮޒިޓިވްވި މީހެއް ގެއްލިގެން (ކޭސް 594) ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެމީހާ އުޅުނު ކުއާޓަރުން، އެގޮތުން ކޭސް 594 ވެސް މިހާރު ވަނީ ފެނިފައި، މިވަގުތު ނުފެނި ހުރީ އެކަކު،

19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 22:13

22:08

ލައިޝާ އަހްމަދު

ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 86ށް އަރާފައި

233 ސާމްޕަލެއްގެ ނަތިޖާ ޕެންޑިންގައި، އަދި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 86ށް އަރާފައި،

އޭގެ އިތުރުން، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގއާ ގުޅިގެން އަދިވެސް 300ށް ވުރެ ގިނަ ތަންތަން މޮނިޓަރިންގައި.

19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 22:38

07:24

އަމަން ހަލީމް

އައްސޭރި ޖަލާއި މާލެ ޖަލުން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް

އެންއީއޯސީ އާއި މޯލްޑްވިސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި، އައްސޭރި ޖަލުން 25 ޤައިދީންނާއި އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 12 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު، މާލެ ޖަލުގެ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ތެރެއިން 15 ފަރާތުގެ ސާމްޕަލްއާއި އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން 20 ފަރާތުގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 07:24

07:23

އަމަން ހަލީމް

އެމެރިކާ އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

އެމެރިކާއެކު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރިކަން ހާމަކުރައްވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ގައުމީ ސަލާމަތާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގެ އެސިސްޓެންޓް ރޮބަރޓް ސީ އޯ'ބްރައިން އާއި މަޝްވަރާ ކުރެއްވިކަމަށެވެ. ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް ދެގައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން މި އާލަމީވަބާ އިން ސަލަމަތްވުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގައި ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެންމެ އިސްކަންދޭންވީ ކަން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 07:23

07:22

އަމަން ހަލީމް

މޫސުމާ ހެދި މަސައްކަތަށް ލަސްކަމެއް އައިސްފައިވޭ: މަބްރޫކް

މޫސުން ގޯސްވެ އޮޕަރޭޝަންސްތަކަށް ބުރޫއަރަމުންދާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރު ކުރުމުގައާއި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަލިމީހުން ގެންދިއުމުގައި އިތުރު ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައިވާތީ އޮޕަރޭޝަން ގައި ލަސްކަމެއް ފާހަފަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 07:22

07:20

އަމަން ހަލީމް

އާއިލާތަކަށް އެހީވުމަށް ޔުނިސެފުން، ރެޑްވޭވް މެދުވެރިކޮށް، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަށް އެހީވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހާލުގައިޖެހޭ އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ރެޑްވޭވް މެދުވެރިކޮށް ޔުނިސެފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ. ޔުނިސެފުން ރެޑްވޭވަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ 7000 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދެވޭ ވަރަށް 838،657 (އަށް ލައްކަ ތިރީސްއަށް ހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް) ރުފިޔާ ރެޑްވޭވެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިފައިސާ ސީދާ ޖަމާކުރެވޭނީ ރެޑްވޭވްގެ އެކައުންޓަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ އިންވޮއިސް އާއި ކާބޯތަކެތީގެ ޕެކޭޖްތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިންކަމުގެ ޔަގީންކަން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ދިނުމުން ކަަމަށެވެ.

19 މެއި 2020 | އަންގާރަ 07:20

22:33

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސާމްޕަލްތައް ނެގުމުގައި ހުރި ބެކްލޮގް ހައްލުކުރުމަށް މި އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ހަމީދު

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުުމުގައި ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުލް ހަމީީދު ސާމްޕަލްތައް ނެގުމުގައި ހުރި ބެކްލޮގް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުދި ގޯޅިތަކަށް ވަނުމުުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ބަގީ ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މޫސުން ރަނގަޅުވުމާއެކު ބަގީ ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެއިތުރުން ހަމީދު ވިދާޅުވީ އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ގޭގެ ތިރިޔަށް ފޭބޭނެ ބޭފުޅުންނަށް ގޭގެ ތިރިޔަށް ފޭބުމަށް އެދެމުން އަންނަކަމަށާއި، އެއާއެކުވެސް މަސައްކަތް ހަލުވިވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

18 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:33

22:27

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސާމްޕަލްތައް ނެގުމަށް ދިއުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަކުރާތީ: ހަމީދު

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުުމުގައި ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުލް ހަމީީދު ވިދާޅުވީ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ދިއުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ލަސްތައް ކުރިމަތިވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރާތީކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ހަމީދު ވިދާޅުވީ ގެޔަކަން ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު، ދެ ވަނަ ގެޔަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ހެދުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ވަކި އަދަދަކަށް ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމްގެ ފަރާތުން އެއްކޮށް ހެދުން ބަދަލުކޮށް ފެންވަރަނންޖެހޭކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

18 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:29

22:14

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1106 އަށް، ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 74 އަށް

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1106 އަށް އަރާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 74 އަށް އަރާފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

18 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:14

22:12

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އޮޕަރޭޝަނަށް ވަނީ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި: މަބްރޫކް

ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަނަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީހުން ތަންތަނަށް އުފުލުމުގައި ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއްހުރިކަން ފާހަގަކޮށް މަބްރުކް ވިދާޅުވީ އެކަން ހައްލުުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

18 މެއި 2020 | ހޯމަ 22:12

01:07

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 1094 ށް އަރައިފި

18 މެއި 2020 | ހޯމަ 01:07

22:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ނިސްބަތުން ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު މައްޗެއް ނުވޭ

ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު ދަށް ނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު ދަށްވީ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު އުޅެނީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:58

22:32

ލައިޝާ އަހްމަދު

ހިންމަފުށިން މިހާތަނަށް 146 ސާމްޕަލްއެއް ނަގައިފި

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:32

22:19

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮންމެ ގެއަކުން އެކަކު ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް ކަނޑައެޅުން މުހިންމު

ކޮންމެ ގެޔަކުންވެސް އެކަކު އެއީ ވިޔަފާރިކޮށް ބޭރަށް ނިކުންނަ މީހާއަށް ހެދުން މުހިންމު ކަމަށާއި އެމީހާ އަކީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ މީހަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:19

22:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް އިސްކަން ދިނުން މުހިންމު

މިދުވަސްވަރު ވިއްސާރާ ވެހޭތީ މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް އިސްކަންދީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ޑރ އަފްޒަލް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:18

22:17

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އުމުރުން 65 އަހަރު މަތީ މީހުންގެ ރޭންޑަމް ސާމްޕަލިންގ ނެގުމަށް އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އުމުރުން މަތީ މީހުންގެ ރޭންޑަމް ސާމްޕަލިން ގައި އަދިވެސް އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:17

22:14

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު އެއްވަރެއްގައި މިހާރު ވަނީ ހިފެހެއްޓިފައި

މިފަހަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންގެ އަދަދުތައް އުޅެނީ އެއްވަރެއްގައި ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:14

22:12

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސާމްޕަލް ނެގެނީ އެއްވަރަކަށް، ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު ދަށް

ސާމްޕަލް ނެގެނީ އެއްވަރަކަށް، ދުވާލަކު 350 ށް ވުރެ ގިނަ ޓެސްޓް ކުރެވޭ، ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު މަދުކަން ފާހަގަވޭ. ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވާތީ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން މަދުވަމުންދާ ކަން ފާހަގަވޭ

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:12

22:10

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިންޑިޔާއަށް ދިޔަ 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ގައުމަށް ދިޔަ 3 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްފެފައި، އެއީ ބައިސަން ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:10

22:09

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޖުމްލަ 15274 ސާމްޕަލް މިހާތަނަށް އައިރު ނަގައިފި

12 އަލަށް މިއަދު ޕޮޒޮޓިވް

420 ނަތީޖާ ނުލިބި

59 ރަނގަޅުވި މީހުން

1024 ފަރުވާ ދެމުން

339 ތަނެއް މޮނިޓަރިން

981 އައިސޮލޭޝަންގައި

1352 ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ

ޓްރާންސިޓް 423 މީހުން

ދޫކޮށްލެވިފައި 61

ދޫކޮށްލުމަށް ސާމްޕަލް ނެގިފައި 179

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 22:09

21:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 7 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 1090 ށް އަރައިފި

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 21:36

20:46

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތުރު 5 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 20:46

05:26

އަމަން ހަލީމް

ހޯމް ކަރަންޓީނު ކުރާނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ތަންތަނުގައި: ޑރ އަފްޒަލް

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖޭގައި ހޯމް ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު އެކަން ކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ތަންތަނުގައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ޑޮކްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ހޯމް ކަރަންޓީނު ކުރާނީ އެސެޓަޕް ފުރިހަމަ ވެފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވަކިން އެ މީހަކަށް ކޮޓަރިއަކާއި ފާހާނާއެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:26

05:25

އަމަން ހަލީމް

ރިސޯޓްތައް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަށް ނަގާއިރު ބަލަނީ މާލެ ކައިރި ހުންނަ ތަންތަނަށް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ރިސޯޓްތައް ނަގާއިރު ބޮޑަށް ބަލަނީ މާލެ ކައިރީގައި ހުންނަ ތަންތަނަށް ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މިކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު މާލެ އާއި އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ރިސޯޓްތައް ނެގުމަށް އިސްކަންދޭކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓް އެއީ އެންމެ ގިނަ ކޮޓަރި ހުންނަ ރިސޯޓްތައް ކަމަށާއި އެފަދަ ރިސޯޓްތައްވެސް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގެ ބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދޭކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:25

05:24

އަމަން ހަލީމް

ކޮންޓެކްޓްސް ބޮޑުތަނުން މަދުވެއްޖެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ފަހުން ފެންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓްސްގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން މަދުވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ޑޮކްޓަރު ނަޒުލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފުރަތަމަ ފެންނަން ފެށި އިރު ގިނަ ކޮންޓެކްޓްސްތަކެއް ފެންނަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ފެނުނު އެއް ކޭސްއެއްގެ ކޮންޓެކްޓްސް 500ށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:26

05:22

އަމަން ހަލީމް

ރީހެބަށް ވައިރަސް ވަދެއްޖެ!

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ރީހެބްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވް ވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ، މިކަން ހިނގި ކަމަށް ބެލެނީ އެތަނަށް އެންމެ ފަހުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ވަތް މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:23

05:21

އަމަން ހަލީމް

ކުނަހަންދޫގައި ޕްރޮޓެކްޓިވް އެކިއުޕްމެންޓް ނެތް ކަމަށް ބުނި ވާހަކަ މަބްރޫކް ދޮގުކޮށްފި

ލ. ކުނަހަންދޫގައި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ބޭނުން ކުރާ ސިއްހީ އާލަތްތައް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކުނަހަންދޫގައި ޕްރޮޓެކްޓިވް އެކިއުޕްމެންޓް ސްޓޮކް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓު ކުރުމާ ގުޅިގެން ސްޓޮކްގައި ހުރި ވަރު ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ 150 މާސްކް، 1000 އަންގި، ޕީޕީއީގެ 3 ކިޓް އަދި ސެނިޓައިޒަރގެ 17 ފުޅި މިވަގުތު އެރަށުގެ ސިއްހީ މާރުކަޒުގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:21

05:20

އަމަން ހަލީމް

ގޭބީސީތަކުގައި ތިބި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ނެގި އެއް ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް

އެކްޓިވް ސަރވިއަލަންސްގެ ތެރެއިން ގޭގައި ތިބި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ސާމްޕަލްތައް ނަގަން ފަށާފައިވާއިރު އެތަނުން އެއް ސާމްޕަލް މިހާތަނަށް އައިއިރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ރަފީޤް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ސާމްޕަލްތައް ނަގަމުންދާއިރު އެގޭގައި އެމީހުން ކައިރީގައި އެންމެ ބޮޑަށް އުޅޭ މީހެއްގެ ސާމްޕަލާއި އެގެއަކުން ވިޔަފާރި ކުރުމަށާއި އެނޫން ބޭނުމަކަށްވެސް ބޭރަށް ނިކުންނަ މީހާއާއެކު ޖުމްލަ 3 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިކަން ކުރަމުންދާއިރު އުމުރުން ދުވަސްވީ ބައެއް މީހުން އެމީހުން ގޭގައި ތިބޭއިރު ވައިރަސް ޖެހެންވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 05:20

23:58

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އެއް މަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވިހޭތާ އެއް މަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 ށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ކުޑަކުއްޖަކާއި ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ކޮންޓެކްޓްވުމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން އެ ކުއްޖާގެ ޓެސްޓް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ނެގި ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 23:58

22:57

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޕޮޒިޓިވްވި މާބަނޑު މީހާ ވިހޭ ދަރިފުޅު ނެގެޓިވް: ޑރ ނަޒްލާ

ޕޮޒިޓިވްވި މާބަނޑުމީހާ ވިހޭ ދަރިފުޅު ނެގެޓިވް ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:57

22:39

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެއް މަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖެއް ޕޮޒިޓިވްވީ ކޮންޓެކްޓެއްގެ ތެރެއިން: ޑރ ނަޒްލާ

އެއް މަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކުއްޖާ ޕޮޒިޓިވްވީ ކޮންޓެކްޓެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކުއްޖާގެ މަންމަ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:39

22:32

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެކްޓިވް ސަރވިއަލަންސްގެ ދަށުން ނެގުނު އުމުރުން ދުވަސް ވީ މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި

މިހާރު މާލޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެކްޓިވް ސަރވިއަލަންސްގެ ދަށުން ނެގުނު މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކަމަށް އެއްބާރު ލުން ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:32

22:28

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރިހެބުން ކޮންޓެކްޓްތައް ވަނީ ހަދާ ނިމިފައި: ޑރ ނަޒްލާ

އެންމެ ފަހުން ކްލައަންޓުން ދިޔައީ އޭޕްރީލް 13 ގައި އެއީ 4 މީހުން

އޭޕްރީލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެތަނަށް ދިޔަ މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓް ވި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަން ވަނީ އެނގިފައި. ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް ސްޓާފުން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅޭކަން ވަނީ އެނގިފައި. ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ރަށުން ފެނިފައިނުވާތީ ރޭންޑަމް ސާމްޕަލިންގ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި. 156 ސާމްޕަލް ހިންމަފުށިން ވަނީ ނަގާފައި އެކި ތަންތަނުން. މިހާރުގެ ސްޓްރެޓަޖީއަކީ ބަންދުކުރެވިފައި ހުރި ތަންތަނުގައި ތިބި މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގަމުންދިޔުމުން

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:28

22:24

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެންމެ ފުރަތަމަ ކޭސްތައް ފެނުނުއިރާ އަޅާބަލާއިރު ކޮންޓެކްޓްތައް މަދުކަން ފާހަގަވޭ: ޑރ ނަޒްލާ

ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ވަރަށް ކޮންޓެކްޓްސް ގިނަ. ގިނަ މީހުން އެއްތާކު އުޅޭ ތަންތަނުން ކޭސްތައް އެ ހަފްތާގައި ފެނުނީ. ލޮކްޑައުން އައިފަހުން ކޭސްތައް ފެންނަލެއް އިތުރުވަމުން ދިޔަނަމަވެސް ކޮންޓެކްޓްސްތައް ވަނީ މަދުވެފައި ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:24

22:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިއްޔެގައި 13 މީހަކު ރަނގަޅުވި

ގިނައީ ދިވެހިން. އެއީ 9 މީހުން

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:22

22:19

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކުދި ކްލަސްޓަރ ތައް މިހާރު ފެންނަމުންދާއިރު އެއީ ލޮކްޑައުންގެ އަސަރު ރަނގަޅުކަން އެނގޭ ކަމެއް

މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ކުދި ކުދި ކްލަސްޓަރ ތަކެއް ކަމަށާއި އެއީ ލޮކްޑައުންގެ އަސަރު ރަނގަޅުވުމުން ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. ކޮންޓެކްޓްސް ވެސް މަދުވަމުންދާ ކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:19

22:17

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްރޮންޓްލައިން މަސައްކަތްކުރާ 199 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 199 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:17

22:16

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިއަދު ފުލުހުން 5 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި

41 މީހަކު މިއަދު ލޮކްޑައުން އާ ޚިލާފުވެގެން ޖޫރިމަނާކުރި

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:16

22:15

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ފްލޫ ކުލިނިކަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 113 މީހުން ދެއްކި

15 ސާމްޕަލެއް ފްލޫ ކުލިނިކުން ނަގާފައިވޭ

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:15

22:15

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މިހާތަނަށް 14617 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ

ޕެންޑިންގައި 141 ސާމްޕަލް

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 986 ސާމްޕަލް

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ތެރެއިން 178 މީހުން

މިވަގުތު 323 މޮނިޓަރިންގ

އައިސޮލޭޝަންގައި 981 މީހުން

ކަރަންޓީނުގައި 1390 މީހުން

ޓްރާންސިޓް ކަރަންޓީނުގައި 403 މީހުން

28 މިއަދު ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލާފައި

92 މީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނީ

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 22:15

18:46

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

10 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތީގެ އެހީއާއެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް އަތުވެއްޖެ

ކާބޯތަކެތީގެ 10 ޓަނުގެ އެހީއާއެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް މިއަދު ރާއްޖެއަށް އައިސްފިއެވެ.

މި މަތިންދާބޯޓުގައި ގެނައި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފިޔާ، ބިސް މުގު، އަލުވި، ކުކިންގ އޮއިލް، ބަރަބޯ، ތޮރާ، ކަރާ އަދި އަލަނާސި އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްއިން މީގެ ކުރިންވެސް އެގައުމުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއްގައި 100 ޓަނުގެ ހިލޭ އެހީ ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ފްލައިޓްގައި ބޭހާއި ބައެއް މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ. ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝްއިން ފޮނުވި މިއެހީއަކީ ދެ ޤައުމުގެ ގާތް ގުޅުމުގެ ރަމްޒެކެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެޤައުމުގެ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރާ އެއަރފޯސް އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މި މަތިންދާބޯޓު އަނބުރާ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރާނީ މާދަމާ ހެނދުނެވެ. އަދި އަނބުރާ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ދާއިރު ، ގަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުން އަންނަ ބަންގްލަދޭޝްގެ 70 މީހަކު މި މަތިންދާބޯޓުގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ގެންދާނެއެވެ. އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބަންގްލަދޭޝް ހައިކޮމިޝަން ގުޅިގެންނެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 18:46

18:44

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މިއުޅެނީ ފައިސާ ނެތިގެން ނޫން، ހާސްވާ ހިސާބަކަށް ނުދޭ: ސަރުވަޝް

މި ވަގުތަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ދައުލަތުގައި ފައިސާ އެބަހުރި ކަމަށާއި، ފައިސާ ނެތި ރައްޔިތުން ހާސްވާ ހިސާބަށް އަދި ދާންނުޖެހޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ގައި ނޫސްވެެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވިދާޅުވީ، ބޭރުގެ ފައިސާ ހޯދަން ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ރޭވިފައި ހުރި ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، ދައުލަތުގައި ފައިސާ ނެތިގެން ހާސްވާ ހިސާބަށް ކަންކަން ނުދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 'ސްޓްރެޓިޖިކަލީ' މަސައްކަތްކޮށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރަންޖެހޭކަން އެއީ ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 18:44

18:43

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ނުކުރާނަން: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ކޮވިޑް-19ގެ މަސައްކަތުގައި އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ނާންނާނެ ކަމަށާއި، މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަ ނުކުރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް އިތުރަށް ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19ގެ އޮޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ކުޑަނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 18:43

18:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އިތުރު 47 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 1078 އަށް!

އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ރާއްޖެއިން އިތުރު 47 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 19 ދިވެހިންނާއި، ބަންގަލަދޭޝްގެ 22 ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ނޭޕާލްގެ ރައްޔިތަކާއި، އިންޑިއާ 4 މީހުން ކަމަށެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 18:37

14:25

އަމަން ހަލީމް

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ އަސާސީ ބާވަތްތައް މެދު ނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން: އިންޑިއާ ސަފީރު

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ އަސާސީ ބާވަތްތައް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ލިބޭނެ އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރް ދެއްވައިފި އެވެ. ސަފީރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއާ އިންޑިއާ އަކީ ޒަމާންވީ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ދެ ޤައުމު ކަމަށާއި، ކޮވިޑްގެ ކަންތައްތައްކުގައި ރާއްޖެއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ފުުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 18:38

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

22:30
ޑީއެޗް 11 ގެ ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް ބަލި މީހާގެ ނަތީޖާ ޑަބަލް ނެގެޓިވް
22:29
ޑީއެޗް11 ގައި އޮތީ ދެ މީހެއް، އެކަކު ވަނީ ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގާފައި: ޑރ އަފްޒަލް
22:22
ގައިދުރުކުރުން އިސްކުރުމުން ގައިގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ: ޑރ. އަފްޒަލް
22:16
ކޮންމެ ފަތުރުވެރިޔެއްގެ ބޮލަކަށް 100 ޑޮލަރު ނެގުމުގެ ވާހަކައަކީ މަޝްވަރާގައިވާ ކަމެއް: މަބްރޫކް
22:14
ހިންމަފުށިން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ނެގެޓިވް
22:13
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެކަކު ފެނިއްޖެ
22:08
ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 86ށް އަރާފައި
07:24
އައްސޭރި ޖަލާއި މާލެ ޖަލުން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް
07:23
އެމެރިކާ އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި
07:22
މޫސުމާ ހެދި މަސައްކަތަށް ލަސްކަމެއް އައިސްފައިވޭ: މަބްރޫކް
07:20
އާއިލާތަކަށް އެހީވުމަށް ޔުނިސެފުން، ރެޑްވޭވް މެދުވެރިކޮށް، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަށް އެހީވެއްޖެ
22:33
ސާމްޕަލްތައް ނެގުމުގައި ހުރި ބެކްލޮގް ހައްލުކުރުމަށް މި އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ހަމީދު
22:27
ސާމްޕަލްތައް ނެގުމަށް ދިއުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަކުރާތީ: ހަމީދު
22:14
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1106 އަށް، ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 74 އަށް
22:12
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އޮޕަރޭޝަނަށް ވަނީ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި: މަބްރޫކް
01:07
ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 1094 ށް އަރައިފި
22:58
ނިސްބަތުން ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު މައްޗެއް ނުވޭ
22:32
ހިންމަފުށިން މިހާތަނަށް 146 ސާމްޕަލްއެއް ނަގައިފި
22:19
ކޮންމެ ގެއަކުން އެކަކު ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް ކަނޑައެޅުން މުހިންމު
22:18
މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް އިސްކަން ދިނުން މުހިންމު
22:17
އުމުރުން 65 އަހަރު މަތީ މީހުންގެ ރޭންޑަމް ސާމްޕަލިންގ ނެގުމަށް އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ
22:14
ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު އެއްވަރެއްގައި މިހާރު ވަނީ ހިފެހެއްޓިފައި
22:12
ސާމްޕަލް ނެގެނީ އެއްވަރަކަށް، ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު ދަށް
22:10
އިންޑިޔާއަށް ދިޔަ 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
22:09
ޖުމްލަ 15274 ސާމްޕަލް މިހާތަނަށް އައިރު ނަގައިފި
21:36
އިތުރު 7 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 1090 ށް އަރައިފި
20:46
އިތުރު 5 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
05:26
ހޯމް ކަރަންޓީނު ކުރާނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ތަންތަނުގައި: ޑރ އަފްޒަލް
05:25
ރިސޯޓްތައް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަށް ނަގާއިރު ބަލަނީ މާލެ ކައިރި ހުންނަ ތަންތަނަށް
05:24
ކޮންޓެކްޓްސް ބޮޑުތަނުން މަދުވެއްޖެ: ޑރ. ނަޒްލާ
05:22
ރީހެބަށް ވައިރަސް ވަދެއްޖެ!
05:21
ކުނަހަންދޫގައި ޕްރޮޓެކްޓިވް އެކިއުޕްމެންޓް ނެތް ކަމަށް ބުނި ވާހަކަ މަބްރޫކް ދޮގުކޮށްފި
05:20
ގޭބީސީތަކުގައި ތިބި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ނެގި އެއް ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް
23:58
އެއް މަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
22:57
ޕޮޒިޓިވްވި މާބަނޑު މީހާ ވިހޭ ދަރިފުޅު ނެގެޓިވް: ޑރ ނަޒްލާ
22:39
އެއް މަސް ނުވާ ކުޑަކުއްޖެއް ޕޮޒިޓިވްވީ ކޮންޓެކްޓެއްގެ ތެރެއިން: ޑރ ނަޒްލާ
22:32
އެކްޓިވް ސަރވިއަލަންސްގެ ދަށުން ނެގުނު އުމުރުން ދުވަސް ވީ މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި
22:28
ރިހެބުން ކޮންޓެކްޓްތައް ވަނީ ހަދާ ނިމިފައި: ޑރ ނަޒްލާ
22:24
އެންމެ ފުރަތަމަ ކޭސްތައް ފެނުނުއިރާ އަޅާބަލާއިރު ކޮންޓެކްޓްތައް މަދުކަން ފާހަގަވޭ: ޑރ ނަޒްލާ
22:22
އިއްޔެގައި 13 މީހަކު ރަނގަޅުވި
22:19
ކުދި ކްލަސްޓަރ ތައް މިހާރު ފެންނަމުންދާއިރު އެއީ ލޮކްޑައުންގެ އަސަރު ރަނގަޅުކަން އެނގޭ ކަމެއް
22:17
ފްރޮންޓްލައިން މަސައްކަތްކުރާ 199 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
22:16
މިއަދު ފުލުހުން 5 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި
22:15
ފްލޫ ކުލިނިކަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 113 މީހުން ދެއްކި
22:15
މިހާތަނަށް 14617 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ
18:46
10 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތީގެ އެހީއާއެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް އަތުވެއްޖެ
18:44
މިއުޅެނީ ފައިސާ ނެތިގެން ނޫން، ހާސްވާ ހިސާބަކަށް ނުދޭ: ސަރުވަޝް
18:43
އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ނުކުރާނަން: މިނިސްޓަރު އަމީރު
18:37
އިތުރު 47 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 1078 އަށް!
14:25
ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ އަސާސީ ބާވަތްތައް މެދު ނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން: އިންޑިއާ ސަފީރު