ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

860,821

ޚުލާސާ

  • ކޮވިޑް-19 އިން ދައްކުވައިދެނީ އިންސާނުންގެ ބަލިކަށިކަން އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު: ޓެޑްރޯސް
  • ކޮވިޑް-19: 5 ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް
  • ލޮކްޑައުންކުރުމުން ދިމާވާދަތިތަކަށް އިންޑިޔާގެ ފަގީރުންގެ ކިބައިން މޯދީ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންފި

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

20:35

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 އިން ދައްކުވައިދެނީ އިންސާނުންގެ ބަލިކަށިކަން އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު: ޓެޑްރޯސް

ކޮވިޑް-19 އިން ދައްކުވައިދެނީ އިންސާނުންގެ ބަލިކަށިކަން ކަމަށާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް ބަރޯސާވަންޖެހޭ މިންވަރުކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ޗީފް ޓެޑްރޯސް އަދަނޯމް ގެބްރިއާސިސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 20:35

20:34

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: 5 ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19އަށް ޝައްކުކުރެވެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ފަސް ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 20:34

20:33

ޒިހްނަތު ހަސަން

ލޮކްޑައުންކުރުމުން ދިމާވާދަތިތަކަށް އިންޑިޔާގެ ފަގީރުންގެ ކިބައިން މޯދީ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި މުޅި އިންޑިޔާ 21 ދުވަސްވަންދެން ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމާއެކު އިންޑިޔާގެ ފަގީރުން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ކަންކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 20:33

20:14

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: އެފްއޭ ކަޕާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކެންސަލް ކުރަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން 2019/2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަންގެ ބާކީބައި ކެންސަލް ކުރަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ

ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި އެފްއޭއެމުން ބުނީ އެފްއޭ ކަޕާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކެންސަލް ކުރީ މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކްލަބުތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އެފްއޭ ކަޕް ކެންސަލް ކުރިއިރު، މީގެ ކުރިން ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅެފައެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 20:14

19:39

ޒިހްނަތު ހަސަން

އެޗްއައިއެޗްގައި ތިބި މީހުންގެ ކަރަންޓީނަށް އިތުރު 14 ދުވަސް

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ގައި ތިބި މީހުން ރިސޯޓުތަކަށް ބަދަލުކުރެވުނުއިރު އެމީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެއްކޮށް، އެއް ލޯންޗެއްގައި ބަދަލުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހުން އިތުރު 14 ދުވަހު ކަރަންޓީންގައި ބޭތިއްބުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 19:39

19:39

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ވަޒީފާއަ ގުޅޭ 200 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލައެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގާއިމްކޮށްފައިވާޖޮބް ސެންޓަރަށް200 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ އެއް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން ބުނީ، ހޯމަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ވަޒީފާއާ ގުޅުން ހުރި 219 މައްސަލަ އެއް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 19:39

19:38

ޒިހްނަތު ހަސަން

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް 300-450 ބިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ގެއްލުން!

ކޮވިޑް-19 ގެ ވަބާ ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ބިތަށް ފެތުރި، ބަދަލުވެފައިވާ ހާލަތާއި ގުޅިގެން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ވަނީ ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައެވެ. ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ވަނީ އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 20 އިންސައްތައާއި 30 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 19:38

18:41

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހަށް އޮލިމްޕިލްސް ތާވަލުކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް، އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

އައިއޯސީ އިން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ އަންނަ އަހަރު ގޭމްސް ބާއްވާނެ ތާރީޚު ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 23 އިން އޮގަސްޓް 8 އަށް އޮލިމްޕިކްސް ބާއްވާއިރު، ޕެރަލިމްޕިކްސް ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 24 އިން ސެޕްޓެމްބަރު 5 އަށެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 18:41

18:22

ޒިހްނަތު ހަސަން

ބުރްކީނާ ފާސޯގެ ހަވަނަ މިނިސްޓަރު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބުރްކީނާ ފާސޯގެ ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ ވަޒީރު ވިންސެންޓް ޑާބިލްގޫ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މިިނިސްޓްރީން ޢާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައެވެ. އެބަޔާނުގައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތަތްތައް ފެނިގެން ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓުކުރެއްވިއިރު، ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށެވެ. މިއީ އެޤައުމުގެ ކެބިނެޓުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ހަވަނަ ވަޒީރެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 18:23

17:56

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: ވައިރަސް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހުނު 3 ވަނަ ގައުމަކަށް ސްޕެއިން ވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް 3 ވަނަ އަށް ޖެހިފައިވާ ގައުމަކަށް ސްޕެއިން ވެއްޖެ އެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 18:21

17:47

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި، ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން، ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި، ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމާ އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން ކުރި އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، 01 މާރޗުން ފެށިގެން މުއްދަތު ހަމަވާ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ސެޓިފިކެޓުތަކުގެ މުއްދަތު ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 17:47

17:39

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކަނޑުގައި ދުއްވާ ފޮރިންގ ގޮއިންގ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮފިސަރުންނަށް ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެނީ

ކަނޑުގައި ދުއްވާ ފޮރިންގ ގޮއިންގ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮފިސަރުންނަށް ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓް އަދި ފޮރިންގ ގޮއިންގ އުޅަނދުފަހަރު ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހު ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިންސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. މީގެ ދަށުން 1 މާރޗުން ފެށިގެން މުއްދަތު ހަމަވާ ސީއޯސީ މުއްދަތު ހަމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކައް ރީވެލިޑޭޓްކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖައްސާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބެގެންވެސް ރީވެލިޑޭޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެއޮތޯރިޓީން ވަނީ ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 17:39

17:18

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅުވައިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާގެ ޙާލަތައް ބަދަލު ގެނެސްފިނަމަ އަވަހަށް ރިޕޯޓުކުރައްވާ!

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން، މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ޙާލަތައް ބަދަލު ގެންނަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެންމެ ގިނައިން ޝަކުވާ ކުރަމުންދަނީ ރިސޯޓުތަކުގައި އެކި ފަންތީގެ ވަޒީފާގައިތިބި މުވައްޒަފުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން މިވަނީ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި މިމައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ފަހިކޮށްދީފައެވެ. 1 މާރޗުން ފެށިގެން މި ހިނގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ ޙާލަަތައް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ 15 އެޕްރީލްގެ ކުރިން އެ އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ޙާލަތާގުޅޭ ކަންކަން ނިންމުމާ ގުޅޭ އިޢުލާން - IUL)458/458/2020/6)

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 17:19

16:40

ޒިހްނަތު ހަސަން

ފުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާ ދައުލަތަށް އެއްޗެއްދޭންވީ ވަގުތަކީ މިއީ: އީވާ

މިއީ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަންވީ ވަގުތުތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލުކުރާ ކަމަށާއި ފުއްދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާ ދައުލަތައް އެއްޗެއް ދޭންވީ ވަގުތަކީ މިއީ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރ އީވާ ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 16:40

15:23

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ފަރުވާ ދެމުންދާ ދެ މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު: ޑޮކްޓަރ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ފަރުވާ ދެމުންދާ ދެ މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ޑޮކްޓަރ މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 15:23

14:58

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މިހާތަނަށް 1089 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ

ނެގެޓިވް: 933

ޕެންޑިންގް: 139

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 14:58

14:55

ޒިހްނަތު ހަސަން

ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ތަކެތި ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދެނީ

ސްރީލަންކާއިން ތަކެތި ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ޗާޓާރުކޮށްގެން ކުރާ ކާގޯ ފްލައިޓު އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން، ސްރީލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 14:55

13:46

ޒިހްނަތު ހަސަން

ލުބްނާނުގެ ކޭމްޕުތަކުގައި ތިބި ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި

ލުބްނާނުގައި ދިރިއުޅޭ ސޫރިޔާގެ އެއްވެސް މީހަކު ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވިނަމަވެސް، ކޭމްޕުތަކުގައި ތިބި ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީންނާއި، އަދި އެމީހުންނަށް އެކި ޚިދުމަތްދޭ އެހީތެރިންވަނީ ނުތަނަވަސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ފޭލިގަތަކައް އައިސްދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ތިބީ ނުތަނަވަސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 13:46

13:45

ޒިހްނަތު ހަސަން

ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯއިން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯއިން ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކައް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 13:45

13:01

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ސީޒަން ކެންސަލް ކުރާނަމަ ލިވަޕޫލަށް ތަށި ދިނުން ހައްގު ކަމަށް ގުންޑޮގާން ބުނެފި

މިފަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކެންސަލް ކުރާނަމަ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށި ލިވަޕޫލަށް ދިނުން ހައްގު ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޖަރުމަން މިޑްފީލްޑަރު އިލްކާއި ގުންޑޮގާން ބުނެފި އެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 14:56

12:33

ޒިހްނަތު ހަސަން

އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށްގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޤަތަރު އެއަރވޭއިސްއިން ދީފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ދަތި އުނދަގޫ ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައިވެސް، ޤަތަރު އެއަރވޭސްގެ އޮޕަރޭޝަން އެއްކޮށް ހުއްޓާނުލާނެކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން ބުނެފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 12:33

12:09

ޒިހްނަތު ހަސަން

ގެސްޓްހައުސްއެއް ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ކޮވިޑް-19އަށް ނެގެޓިވް: މަބްރޫކް

ގެސްޓުހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓުކުރެވުނު ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށް ކޮވިޑް-19ގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 12:09

12:06

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: 24 ގަޑިއިރު މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތައް ބުރިޖުން ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

މާލެއާ ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބުރިޖަށް ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އުޅަނދުތަކައް 24 ގަޑިއިރު ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތައް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 12:06

11:57

ޒިހްނަތު ހަސަން

ދިގުމުއްދަތައް ބޭސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކައް ބޭސް ސިޓީ އާނުކޮށް އާސަންދަލިބޭ ހުރިހާ ފާމަސީތަކުން ބޭސް ނެގޭނެ: އާސަންދަ

ދިގުމުއްދަތަކައް ބޭސް ބޭނުންކުރާ ފަރަތްތަކަށް، އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތްލިބޭ ހުރިހާ ފާމަސީތަކުން ބޭސް ސިޓީ އާނުކޮށް ބޭސް ނެގޭނެގޮތަށް އާސަންދައިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 11:57

11:49

ޒިހްނަތު ހަސަން

ހުރިހާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއެކު މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ކޮންފަރެންސް ކޯލެއް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް، ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 11:49

11:49

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: ތުރުކީގެ ލެޖެންޑް ރުސްޓޫ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޑްމިޓްކޮށްފި

ތުރުކީގެ ގޯލްކީޕަރު ރުސްޓޫ ރެކްބާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ހާލު ސީރިއަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 11:50

11:40

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް މައްސަލަ އެއް ހުށަޙަޅައިފި

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 11:40

11:13

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ އޮންލައިން ޖަލްސާ ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު 12 މާރޗުގައި އިޢުލާނުކުރެވުމާއި ގުޅިގެން، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ގޭގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅުގައި، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ވަނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 11:13

10:58

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: ޖަޕާނުން އެމެރިކާ، ޔޫރަޕް އަދި ޗައިނާއިން އަންނަ މީހުން އެގައުމަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަޕާނުން އެމެރިކާ، ޔޫރަޕް އަދި ޗައިނާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާއިން އެގައުމަށް އަންނަ ފަރާތްތައް އެތެރެވުން މަނާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. މީގެއިތުރުން ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތުންވެސް އެގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރުމަށް އެގައުމުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 10:58

10:25

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮވިޑް-19: މުޅި ގައުމުގެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މޯދީ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މުޅި އިންޑިޔާ 21 ދުވަސް ދުވަންވަންދެން ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތުމުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރަންދްރަ މޯދީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އިންޑިޔާއިން މިހާތަނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ހާހަކަށްވުރެ ވަނީ މަތިވެފަ އެވެ. މުޅި ގައުމު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތުމުން އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެގައުމުގެ ފަގީރުންނަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކަށް މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ވައިރަސ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވި އެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 10:25

09:28

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބައެއްފަރާތްތަކުން ނިންމާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް: ލޭބަރ ރިލޭޝަން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނިންމާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 09:28

08:57

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފުތާގައި އެމެރިކާއިން ވައިރަސްގެ ޕީކަށް އަރާނެ، ނަމަވެސް ޖޫން މަހަށް ކޮންޓްރޯލްވާނެ: ޓްރަމްޕް

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ރޭޓް އެންމެ މަތިވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފުތާގައިކަމަށް އެޤައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 08:57

08:37

ޒިހްނަތު ހަސަން

އިއްޔެ އެކަނި 58,864 އަށް ވުރެގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު، 3,110ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި

އިއްޔެގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މުޅި ދުނިޔެއިން އިއްޔެ އެކަނި މިވައިރަސް 58,864 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވެއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 08:37

08:33

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: އޭޑީބީއިން ރާއްޖެއަށް ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ރާއްޖެއަށް ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 08:33

08:32

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސައުދީއަރަބިއްޔާގައި ފުރަތަމަ ކަރަންޓީންކުރި މީހުން ގެއަަށް ދޫކޮށްލައިިފ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސައުދީ ސަރުކާރުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަލެއްގެ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ އުޞޫލުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ކަރަންޓީން ކުރި 300 މީހުން ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 08:32

08:23

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިއްޔެ އެކަނި 58,864 އަށް ވުރެގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު، 3,110ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ހަތް ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ.

އިއްޔެގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މުޅި ދުނިޔެއިން އިއްޔެ އެކަނި މިވައިރަސް 58,864 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވެއެވެ. މިވައިރަސް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް މިހާރު ޖެހެމުން އަންނަނީ އެމެރިކާގައެވެ. އެމެރިކާއިން އެކަނި 142,047އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު އިއްޔެ އެކަނި 18,469 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ. ދެން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާރު ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަނީ ސްޕެއިން އެވެ. ސްޕެއިންއިން މިހާތަނަށް 80,110 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު ސްޕެއިން އިން އިއްޔެ އެކަނި 6,875 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ. ދެން އިއްޔެ އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވަނީ އިޓަލީންނެވެ. އެއީ5,217 މީހުންނެވެ. އިޓަލީން މިހާތަނަށް އާއިރު 97,689 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 08:23

08:07

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސައުދީއަަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާ ލޮކްޑައުންކޮށްފި

ސައުދީއަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާ ސިޓީ ލޮކްޑައުންކޮށްފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 08:07

07:46

ޒިހްނަތު ހަސަން

ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަންއަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ނުދެވޭނެ: ޓްރަމްޕް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކެލްއަށް ސެކިއުރިޓީ ނުދެއްވާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 07:46

07:45

ޒިހްނަތު ހަސަން

ކޮވިޑް-19: ސައުދީން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8 އަށް އަރައިފި

ސައުދީއަރަބިއްޔާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 8 އަށް އަރައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 07:45

07:45

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސްރީލަންކާއިން 10 ޓަނުގެ ކާގޯއާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް އަތުވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއިން 10 ޓަނުގެ ކާގޯއާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 07:45

07:44

ޒިހްނަތު ހަސަން

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ދަށުން ސިނަމާތަކާއި ތިއޭޓަރުތައްވެސް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގައި އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ދަށުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ސިނަމާތަކާއި ތިއޭޓަރުތައްވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 07:44

07:44

ޒިހްނަތު ހަސަން

މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 7 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެ

މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 7 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

30 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 07:44

23:36

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ކޮވިޑް-19: މި ފަހަރުގެ ސީޒަން ކެންސަލްކުރަން ފާޑިނަންޑް ގޮވާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން މިފަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކެންސަލް ކުރުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ރިއޯ ފާޑިނަންޑް ގޮވާލައިފިއެވެ.

މީޑިއާތަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ފާޑިނަންޑް ބުނީ ކޮވިޑް-19 ކަންތަކުގައި އަވަސް ހައްލެއް ނުހޯދިއްޖެނަމަ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މި ސީޒަން ކެންސަލް ކުރުން ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅަ އަށް ވުރެ މިވަގުތު އިސްކަން ދޭންވީ އާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކަމަށެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 23:36

22:54

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާގައި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1000 އަށް

މުޅި ދުނިޔޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް އިންޑިއާއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1000 އަށް އަރައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފެމެލީ އެންޑް ވެލްފެއަރ އިން ބުނީ، މާޗް މަހުގެ 29 އާ ހަމަޔަށް އިންޑިއާއިން 1000 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ބަލީގައި 25 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނީ، އެ ގައުމުގެ ވައިގެ ބަނދަރު ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރިން 15،24،266 މީހަކު އެއާޕޯޓުން ސްކްރީން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 22:54

22:52

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވިއަންގެ ފުރަތަމަ ކާގޯ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސައިފި

ދުނިޔެގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމަށް ޤައުމީ އެއާލައިނުން ފެށި ކާގޯ ފްލައިޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ޖައްސާފަ އެވެ. މި ފްލައިޓްގައި ލަންކާއިން 10 ޓަނުގެ މުދާ ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ 4 ޤައުމަކަށް ކާގޯ ފްލައިޓްތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ގައުމަތަކީ އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، ތައިލެންޑްގެ އިތުރުން ޔޫއޭއީ އެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 22:52

22:31

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހަކު ރަނގަޅުވެ، ފަރުވާދެމުން ދަނީ ދެ ދިވެހިންނަށް

އްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ނެޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެންއީއޯސީން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެތެރެ ހަށީގެ ޑޮކްޓަރު ޑޮކްޓަރު ޑރ. މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވީ، ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ ދިވެހިން ފިޔަވާ އެންމެން އެ ބައްޔަށް މިހާރު ނެެގެޓިވް ކަމަށެވެ. އެއާއި އެކު ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 13 އަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް 17 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ދިޔުމަށް ފަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިޓަލީގެ ދެ ފަތުރުވެރިން ވެސް ހިމެނޭއެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 22:31

22:29

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ދި ސްޓޭންޑަރޑް، ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި

ދި ސްޓޭންޑަރޑް، ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެގޮތުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުން، ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ދިވެއްސަކާއި ދެ ބިދޭސީއެއް ޓެސްޓުކުރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 22:30

22:29

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މާލެ ސިޓީގައި ހިންގާ ޖިމްތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފި

ވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މާލެ ސިޓީގައި ހިންގާ ޖިމްތައް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން އަންގައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެޗްޕީއޭއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 (ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައްއެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، ޤާނޫނުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެހާލަތެއް، 12 މާރިޗު 2020 ގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އިޢުލާނު ކުރުމާއިއެކު ޤާނޫނުގެ 34 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 3 ވަނަނަންބަރުގެ ދަށުން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، 2020 މާރިޗު 29 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން، ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން، މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލޭގައި ހިންގާ ޖިމްތަކާއި، ކަސްރަތު ކުލާސްތަކާއި، އެނޫންވެސް އެފަދަ ކުލާސްތަކާއި ގުރޫޕްކަސްރަތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައިލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އިއުލާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކޮށް، އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށް، އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއި ފަރާތްތަކަށް އަންގާކަމަށާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައްއަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއިދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަންގާކަމަށެވެ.

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 22:29

20:34

އުމްނާ އިސްމާއިލް

މައުލޫމާތާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޗެނަލްތައް ހިލޭ ބެލޭނެ ޕެކޭޖެއް މީޑިއާނެޓުން ތަޢާރަފުކޮށްފި

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 20:35

20:33

އުމްނާ އިސްމާއިލް

ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި!

29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 20:33

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

20:35
ކޮވިޑް-19 އިން ދައްކުވައިދެނީ އިންސާނުންގެ ބަލިކަށިކަން އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު: ޓެޑްރޯސް
20:34
ކޮވިޑް-19: 5 ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް
20:33
ލޮކްޑައުންކުރުމުން ދިމާވާދަތިތަކަށް އިންޑިޔާގެ ފަގީރުންގެ ކިބައިން މޯދީ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންފި
20:14
ކޮވިޑް-19: އެފްއޭ ކަޕާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކެންސަލް ކުރަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި
19:39
އެޗްއައިއެޗްގައި ތިބި މީހުންގެ ކަރަންޓީނަށް އިތުރު 14 ދުވަސް
19:39
ކޮވިޑް-19: ވަޒީފާއަ ގުޅޭ 200 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލައެއް
19:38
ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް 300-450 ބިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ގެއްލުން!
18:41
ކޮވިޑް-19: އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހަށް އޮލިމްޕިލްސް ތާވަލުކޮށްފި
18:22
ބުރްކީނާ ފާސޯގެ ހަވަނަ މިނިސްޓަރު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
17:56
ކޮވިޑް-19: ވައިރަސް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހުނު 3 ވަނަ ގައުމަކަށް ސްޕެއިން ވެއްޖެ
17:47
ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކަނޑުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި، ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެނީ
17:39
ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކަނޑުގައި ދުއްވާ ފޮރިންގ ގޮއިންގ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮފިސަރުންނަށް ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެނީ
17:18
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅުވައިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާގެ ޙާލަތައް ބަދަލު ގެނެސްފިނަމަ އަވަހަށް ރިޕޯޓުކުރައްވާ!
16:40
ފުދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާ ދައުލަތަށް އެއްޗެއްދޭންވީ ވަގުތަކީ މިއީ: އީވާ
15:23
ކޮވިޑް-19: ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ފަރުވާ ދެމުންދާ ދެ މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު: ޑޮކްޓަރ
14:58
މިހާތަނަށް 1089 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވޭ
14:55
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ތަކެތި ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދެނީ
13:46
ލުބްނާނުގެ ކޭމްޕުތަކުގައި ތިބި ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި
13:45
ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯއިން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަނީ
13:01
ކޮވިޑް-19: ސީޒަން ކެންސަލް ކުރާނަމަ ލިވަޕޫލަށް ތަށި ދިނުން ހައްގު ކަމަށް ގުންޑޮގާން ބުނެފި
12:33
އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށްގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޤަތަރު އެއަރވޭއިސްއިން ދީފި
12:09
ގެސްޓްހައުސްއެއް ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ކޮވިޑް-19އަށް ނެގެޓިވް: މަބްރޫކް
12:06
ކޮވިޑް-19: 24 ގަޑިއިރު މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތައް ބުރިޖުން ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
11:57
ދިގުމުއްދަތައް ބޭސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކައް ބޭސް ސިޓީ އާނުކޮށް އާސަންދަލިބޭ ހުރިހާ ފާމަސީތަކުން ބޭސް ނެގޭނެ: އާސަންދަ
11:49
ހުރިހާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއެކު މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ކޮންފަރެންސް ކޯލެއް
11:49
ކޮވިޑް-19: ތުރުކީގެ ލެޖެންޑް ރުސްޓޫ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޑްމިޓްކޮށްފި
11:40
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް މައްސަލަ އެއް ހުށަޙަޅައިފި
11:13
ކޮވިޑް-19: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ އޮންލައިން ޖަލްސާ ފަށައިފި
10:58
ކޮވިޑް-19: ޖަޕާނުން އެމެރިކާ، ޔޫރަޕް އަދި ޗައިނާއިން އަންނަ މީހުން އެގައުމަށް އެތެރެވުން މަނާކުރަނީ
10:25
ކޮވިޑް-19: މުޅި ގައުމުގެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މޯދީ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި
09:28
ކޮވިޑް-19: މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބައެއްފަރާތްތަކުން ނިންމާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް: ލޭބަރ ރިލޭޝަން
08:57
ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފުތާގައި އެމެރިކާއިން ވައިރަސްގެ ޕީކަށް އަރާނެ، ނަމަވެސް ޖޫން މަހަށް ކޮންޓްރޯލްވާނެ: ޓްރަމްޕް
08:37
އިއްޔެ އެކަނި 58,864 އަށް ވުރެގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު، 3,110ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި
08:33
ކޮވިޑް-19: އޭޑީބީއިން ރާއްޖެއަށް ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި
08:32
ސައުދީއަރަބިއްޔާގައި ފުރަތަމަ ކަރަންޓީންކުރި މީހުން ގެއަަށް ދޫކޮށްލައިިފ
08:23
އިއްޔެ އެކަނި 58,864 އަށް ވުރެގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނު، 3,110ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި
08:07
ސައުދީއަަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާ ލޮކްޑައުންކޮށްފި
07:46
ޕްރިންސް ހެރީއާއި މޭގަންއަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ނުދެވޭނެ: ޓްރަމްޕް
07:45
ކޮވިޑް-19: ސައުދީން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8 އަށް އަރައިފި
07:45
ސްރީލަންކާއިން 10 ޓަނުގެ ކާގޯއާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް އަތުވެއްޖެ
07:44
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ދަށުން ސިނަމާތަކާއި ތިއޭޓަރުތައްވެސް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި
07:44
މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 7 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެ
23:36
ކޮވިޑް-19: މި ފަހަރުގެ ސީޒަން ކެންސަލްކުރަން ފާޑިނަންޑް ގޮވާލައިފި
22:54
ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާގައި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1000 އަށް
22:52
މޯލްޑިވިއަންގެ ފުރަތަމަ ކާގޯ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސައިފި
22:31
ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހަކު ރަނގަޅުވެ، ފަރުވާދެމުން ދަނީ ދެ ދިވެހިންނަށް
22:29
ދި ސްޓޭންޑަރޑް، ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި
22:29
ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މާލެ ސިޓީގައި ހިންގާ ޖިމްތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފި
20:34
މައުލޫމާތާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޗެނަލްތައް ހިލޭ ބެލޭނެ ޕެކޭޖެއް މީޑިއާނެޓުން ތަޢާރަފުކޮށްފި
20:33
ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި!