ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ވަގުތުން

ކޮވިޑް-19: އެންމެ ފަހުގެ

953,578

ޚުލާސާ

  • ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު 9692 އަށް އަރައިފި: ޗައިނާ
  • މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގެ މައުޟޫއަކީ ބަލިޙާލަތު މެދުވެރިވާ ސަބަބާއި، މުސްލިމުން ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް
  • މެލޭޝިޔާއިން، ޗައިނާ އަށް 18 މިލިއަން އަންގި ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމައިފި

28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:15

14:19

އަމަން ހަލީމް

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު 9692 އަށް އަރައިފި: ޗައިނާ

މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 9692އަށް އަރައިފިކަމަށް، އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު 213 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށްވެސް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 14:19

12:46

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގެ މައުޟޫއަކީ ބަލިޙާލަތު މެދުވެރިވާ ސަބަބާއި، މުސްލިމުން ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:46

12:43

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މެލޭޝިޔާއިން، ޗައިނާ އަށް 18 މިލިއަން އަންގި ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ރަބާރ އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮމޯޝަން ކައުންސިލް (އެމްއާރްއީޕީސީ) އިން ޗައިނާގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުނު ވޫހަން ސިޓީ އަށް 18 މިލިއަން އަންގި ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ޕްރައިމަރީ އިންޑަސްޓްރީސް މިނިސްޓަރު ތެރޭސާ ކޮކް އެވެ. ތެރޭސާ ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަ ބެޗްގެ ތިން މިލިއަން އަންގި މިހާރު ވޫހަން އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ބާކި ހުރި އަންގިތައްވެސް ފޮނުވަމުންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:43

12:40

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މާސްކު ހުހެއްނުވޭ، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެބަހުރި: އެސްޓީއޯ

މޫނުގައި އަޅާ މާސްކު ހުސްނުވާ ކަމަށާއި، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މާސްކު އެސްޓީއޯގައި އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ފިހާރަތަކުން މާސްކު ނުލިބޭ ކަމަށާއި، ވިއްކަމުންދާ އަދަދު ''ލިމިޓް'' ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކަނީ މީހަކަށް ތިން މާސްކެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:40

12:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޗައިނާއިން އަންނަ ފްލައިޓްތަކަކީ، ޗައިނާ ރައްޔިތުން ބަލާ އަންނަ ފްލައިޓްތަކެއް: ޗައިނާ ސަފީރު

ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަންނަ ފްލައިޓްތަކަކީ، ރާއްޖޭގައި ތިބި އެ ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިން ބަލާ އަންނަ ފްލައިޓްތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ފްލައިޓްތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކު ރާއްޖެ ނާންނާނެކަމަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސަފީރު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ބައެއް ފްލައިޓްތައް އަދިވެސް އަންނަމުންދާކަމަސް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ސަފީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަންނަ ފްލައިޓްތަކަކީ ހުސް ފްލައިޓްތަކެއް ކަމަށާއި، އަނބުރާދާނީ ފުލް ފްލައިޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 12:37

11:03

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް އިންޑިއާ އަންހެން ކުއްޖާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

މި ވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ ޗައިނާގެ ވޫހަން ސިޓީގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ކެރެލާގެ ދަރިވަރެއްގެ ގައިންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ހެލްތުން ބުނީ، ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުވެގެން 10 މީހަކަށް އެކި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ''އައިސޮލޭޝަން ވޯޑް'' ތަކުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 11:05

10:30

ލައިޝާ އަހްމަދު

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހާ ގެންދިއުމުގައި އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެރިވަނީ

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 10:31

01:02

އުމްނާ އިސްމާއިލް

"ގްލޯބަލް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ" އިއުލާނުކޮށްފި

ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެއްޗްއޯ) އިން "ގްލޯބަލް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ" އިއުލާނުކޮށްފި

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ހުކުރު 01:02

23:34

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖަ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓުކުރަމުންދަނީ ދިވެއްސެއްކަމަށް މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވި

20 އަހަރުގެ މިފިރިހެން ކުއްޖާ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރީ ޗައިނާގެ ޒިޔަމެން އިންނެވެ. މިކުއްޖާގެ ސާމްޕަލް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެހީގައި ފޮނުވުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސްޕެޝަލިސްޓުން ވަނީ އޭނަ އިތުރަށް ބަލާފައިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެން ހާލަތެއްގައި ނަމަ އޭނާއަކީ ގޭގައި ހުރެގެން ފަރުވާ ހޯދޭނެ މީހެއްކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިދިވެހި މީހާ ޗައިނާގައި ދިރިއުޅުނު ޕްރޮވިންސްގައި މިބަލީގެ އަސަރު ފެނިފައިވަނީ 101 މީހެއްގެ ގައިންނެވެ.

އޭނަ ރާއްޖެއައީ ރޭގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު އިތުރު މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓްވެފައިނުވާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:57

23:31

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިގެން ޓެސްޓްތައް ހަދަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ

ޓެސްޓް ތައް ހަދަމުންދަނީ 20 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މިވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެންނެވެ. މީނަގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުންދަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން މީޓް މާރކެޓަކަށް އޭނާ ގޮސްފައިވާތީ އެވެ. މިމީހާއަކީ ޗައިނާއިން އައިސްފައިވާ ދިވެއްސެކެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއަށް މިމީހާގެ ސާމްޕަލް ފޮނުވުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެއަރޕޯޓުން ބެލިއިރުގައި ހުމުގެ އަސަރެއް އެމީހާގެ ގައިގައި ނެތްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިމީހާ އައިސޮލޭޓްކޮށްފައި ބަހައްޓާނީ ފުނަދޫގައި ކަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:51

23:03

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެ އެވެ.

މިނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިރޭ 23:15 ގަ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:03

23:00

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އެއް އިންސާނަކުން އަނެއް އިންސާނެއްގެ ގަޔަށް އަރާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ

އެއް އިންސާނަކުން އަނެއް އިންސާނަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކުރި ފުރަތަމަ ކޭސް އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

މިމީހާއަކީ ޗިކާގޯގައި އުޅޭ މީހެއް ކަމަށާއި މިމީހާއަކީ ފުރަތަމަ އެ ސްޓޭޓުން މިވައިރަސް ފެނުނު މީހާއާއި ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއްކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެއެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:00

22:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 8137 ށް، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 171 ށް

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން މިހާތަނަށް ޔަގީންވެފައިވަނީ 8137 މީހެއްގެ ގައިންނެވެ. އަދި މިވައިރަސް ޖެހިގެން 171 މީހުން ވަނީ މިހާތަނަށް މަރުވެފަ އެވެ.

މިވައިރަސްގެ އަސަރު ކޮށްގެން ޗައިނާއިން މިހާތަނަށް 4903 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:36

22:22

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅާނެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރުތައް ހާމަކޮށްފި

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:22

21:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

ބޭރުގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ:

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:36

21:17

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހޮޓްލައިން ނަންބަރަކީ 7377004 އެއް

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:17

20:57

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިތިއޯޕިއާ އެއަރލައިން އިން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް މަޑުޖައްސާލައިފި

އިތިއޯޕިއާ އެއަރލައިން އިން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރަން ހުރި ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް ދަތުރުކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:02

20:21

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހެނީ ކެއްސާ ކިނބިހި އެޅުމުގެ ތެރޭގައި، ސަމާލުވެލައްވާ!

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 20:21

20:17

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓާރ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިހުރި ފިޔަވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓާރ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިހުރި ފިޔަވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 20:17

19:46

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ގައުމަށް ގެނައުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި

ޗައިނާގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ގައުމަށް ގެނައުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފި އެވެ.

ޗައިނާގައި ޕާކިސްތާނުގެ 30،000 މީހުން އުޅެއެވެ. މިހާތަނަށް އާއިރު ޕާކިސްތާނުގެ ހަތަރު ކިޔަވާކުއްޖަކަށް ވުހާންގައި ވަނީ މިވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން ފަރުވާދީފަ އެވެ. ވުހާންގައި ޕާކިސްތާނުގެ 500 ކިޔަވާކުދިން ތިބެއެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 20:08

19:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވުހާންގައި ތިބި ސްޕެއިން ރައްޔިތުން ގެންނަނީ

ވުހާންގައި ތިބި ސްޕެއިންގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސްޕެއިނަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

ސްޕެއިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ސްޕެއިންގެ 20 މީހުން ކުރިޔަށް އޮތް ގަޑީރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވުހާން އިން ފުރާނެކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު މިމީހުން 14 ދުވަސްވަންދެން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށްފަހު ސްޕެއިނަށް ގެންނާނެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:36

19:31

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގައި 6000ށް ވުރެ ގިނަ މެޑިކަލް ސްޓާފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ވުހާންގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް 6000 ހެލްތު ވޯކަރުން ބައިވެރިވާކަމަށް އެ ޕްރޮވިންސުން ބުނެފި އެވެ.

50 ށް ވުރެ ގިނަ މެޑިކަލް ޓީމުތަކުން އެ ޕްރޮވިންސްގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:31

19:26

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ގެންނާނެ

ވުހާންގައި ތިބި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ގެންނާނެކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފި އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމަށް މީގެކުރިން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތްކޮށް ވަނީ ފްލައިޓް ލަސްވެފަ އެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިހާރު ޔަގީން ވެފައިވާގޮތުން ވުހާންގައި ތިބި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް އައުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފުރާނެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:26

18:54

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިޖީޕްޓް އެއަރ އިން ޗައިނާއަށް ދާ ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް މެދުކަނޑާލައިފި

އިޖީޕްޓް އެއަރ އިން ޗައިނާއިން ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް ދަތުރުކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އެގައުމުން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ޗައިނާއިން އަންނަ ފްލައިޓްތަކާއި ޗައިނާއަށް ދާ ފްލައިޓްތައް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:54

18:09

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި އިރާނުގެ ރައްޔިތުން ވުހާން އިން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް އެގައުމުން ފަށައިފި

ވުހާންގައި ތިބި އިރާނުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އިރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނެރުމުގެ ހުއްދަ އަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ކިބައިން އެދިފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން އިރާނުން ވަނީ ވުހާންގައި ކިޔަވަންތިބި އެގައުމުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކާނާ އާއި ބޭސް ފޮނުވާފަ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:09

18:05

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

"ފޭކް ނިއުސް" ފަތުރާތީ ތައިލެންޑުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޭކް ނިއުސް ފަތުރާތީ ތައިލެންޑުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ތައިލެންޑުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު އޭއެފްޕީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެ މީހުންނަކީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް އިންޓަރނެޓް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާކަމަށް އެއޮފިޝަލް ބުނެއެވެ. މިމީހުންގެ މައްޗަށް މިދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:05

18:01

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅޭގޮތުން ނުބައި މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާތީ ކަޒަކިސްތާނުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅޭގޮތުން ނުބައި މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާތީ ކަޒަކިސްތާނުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެ މީހުންނަކީ އެމްބިޔުލެންސް ދެ ޑްރައިވަރުންނެވެ. އޭއެފްޕީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހުން މައުލޫމާތު ފަތުރާފައިވަނީ އެހެން ތާކުން ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:01

17:18

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އަދި އާއްމުން އަމަލުކުރަންވާ ގޮތުގެ އިރުޝާދުަ ސަރުކާރާއި މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާނެ ކަމަށް

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އަދި އާއްމުން އަމަލުކުރަންވާ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ސަރުކާރުން އަދި މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށް އިއުލާންކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފަރުދީގޮތުން އާއްމު ސާފުތާހިރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ސަމާލުވުމަށްވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 17:18

17:13

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް ނައިޖީރިއާއިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިފި

ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް ނައިޖީރިއާއިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިފި އެވެ.

ނައިޖީރިއާއިން ބުނެފައިވަނީ މަދުވެގެން ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާތެރޭގައި ޗައިނާއަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ދަތުރުނުކުރުމަށް އެދިފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ނައިޖީރިއާއިން އަންނަ ފަރާތްތަކުންވެސް 14 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ބައިތިއްބާނެ ކަމަށްވެސް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 17:13

17:09

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުން ޗެކް ރިޕަބްލިކުން މެދުކަނޑާލައިފި

ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުން ޗެކް ރިޕަބްލިކުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 17:09

15:59

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ރަޝިޔާއިން ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވިސާ ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ރަޝިޔާއިން ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރަމުން އަންނަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވިސާ ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ރޭލް ދަތުރުތައްވެސް ވަނީ ވަކި ވަރަކަށް މަދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ހަމައެކަނި އޮންނާނީ ބެއިޖިންގ އިން މޮސްކޯއަށް ދާ ޑައިރެކްޓް ޓްރެއިން ކަަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:59

15:51

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުތުކޮރެއާއިން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ

ސައުތުކޮރެއާއިން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އެއާއެކު އެގައުމުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6 ށް އަރާފައެވެ.

ވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނުނު ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ދާދިފަހުން ވުހާން އިން އައި މީހެއް ކަމަށާއި އަނެއް މީހާއަކީ އެހެން އިންސާނެއްގެ ގައިން މިވައިރަސް އެރި މީހެއް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުން މިވަނީ އިންސާނުންގެ ގައިން މިވައިރަސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެތުރިފަ އެެވެ.

މި ދެމީހުންވެސް ވަނީ ވަގުތުން ކަރަންޓީނު ކޮށްފަ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:51

15:48

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ވިއެޓްނާމްގެ ތިން މީހެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ވިއެޓްނާމްގެ ތިން މީހެއްގެ ގައިން ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

މިތިން މީހުންނަކީވެސް ދާދިފަހުން ވުހާން އިން އައި ތިން މީހުންކަމަށް ވިއެޓްނާމްގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

މިތިން މީހުންނަށްވެސް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:48

15:46

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

މާސްކުތައް އާންމުކޮށް ދޫކުރަން ފަށާނީ އެކަމަށް އިރުޝާދު ލިބުމުންކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މާސްކުތައް އާންމުކޮށް ދޫކުރަން ފަށާނީ އެކަމަށް އިރުޝާދު ލިބުމުންކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓާރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ މާސް ބޭނުންވާވަރަށް މިހާރު އެބަހުރި ކަމަށާއި މާސްކު އާންމުކޮށް ދޫކުރަން ފަށާނީ އެކަމަށް އިރުޝާދު ލިބުމުން ކަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:46

15:41

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަންނަނީ 50 ޑޮލަރު ދެމުންކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 50 ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރަމުންދާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވީ ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ކަންކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކައިރިން ބަލަމުންކަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:41

15:38

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ހުރި އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދިވެހިން ދަތުރުނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެދެފި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ހުރި އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދިވެހިން ދަތުރުނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެދެފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ނޫނީ މިދުވަސްވަރު ދިވެހިން ނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެދޭކަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:38

15:35

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގައި ތިބި 9 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ 7 ދިވެހިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން

ވުހާންގައި ތިބި 9 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ 7 ދިވެހިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވީ މި 7 މީހުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެކުވެރި ގައުމަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ގެންދާނީ އެގައުމަށްކަމަށާއި އެގައުމަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:36

15:09

ސިމާހާ ނަސީމް

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:09

14:52

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ ކޮމިޓީން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:52

14:50

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ނޮދަރން މެރީނާ އައިލެންޑްސް އަށް ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އައުން މަނާކޮށްފި

ނޮދަރން މެރީނާ އައިލެންޑްސް އިން ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އައުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

ނޮދަރން މެރީނާ އައިލެންޑްސް އިން ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 30 ދުވަހު ޗައިނާގެ އެއްވެސް ފަތުރުވެރި އެއް އެ ސަރަހައްދަށް އައުން މަނާކޮށްފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން އެއަރލައިން ތަކަށްވެސް ވަނީ ޗައިނާއަށް ދާ ފްލައިޓްތައް މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގާފަ އެވެ.

ނޮދަރން މެރީނާ އައިލެންޑްސް އަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 700 ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންދެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:50

14:15

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުތުކޮރެއާއިން ޗައިނާއަށް 5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވަނީ

ސައުތުކޮރެއާއިން ޗައިނާއަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވައިފި ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

ސައުތުކޮރެއާ އިން ބުނީ މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2 މިލިއަން ފޭސް މާސްކް އާއި އެއް މިލިއަން މެޑިކަލް މާސްކް އަދި 100،000 ސްއިޓް އަދި ގޮގްލްސް ކަމަށެވެ. މިތަކެއްޗަކީ ޗައިނާގައި ތިބި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގެންނާތީ ފޮނުވާތަކެއްޗެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 14:15

13:59

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ފެތުރުން މިދުވަސްވަރު އާންމުވެފައިވާތީ މިއަދުގެ މަޣްރިބު ނަމާދުން ފެށިގެން ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:59

13:55

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

އިސްރާއީލްގެ އެއަރލައިން ވެސް ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

އިސްރާއީލްގެ އެއަރލައިން ވެސް ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

އިސްރާއީލުން ބުނީ މަރޗްމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބެއިޖިންގ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:55

13:50

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ފިލިޕީންސް އިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ފިލިޕީންސް އިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފިލިޕީންސް އިން ބުނީ އެގައުމުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްގެން ފެނިފައިވަނީ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ޗައިނާގެ އަންހެނެއްގެ ގައިންކަމަށެވެ. އެމީހާ ފިލިޕީންސަށް ވުހާން އިން އައިސްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:50

13:44

އަލީ ސަމާޚް

ކޮރޯނާވައިރަސް އިންޑިއާއިން ވެސް ފެނިއްޖެ

ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް އިންޑިއާ އިން ފެނިއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި ބަލި ފެނިފައިވަނީ ޗައިނާގެ ވޫހަން ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ކެރެލާގެ ދަރިވަރެއްގެ ގައިންނެވެ. ހެލތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ވައިރަސް ފެނުނު ދަރިވަރަށް މިހާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:48

12:40

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ސައުތުކޮރެއާ ރައްޔިތުން މަޑުމައިތިރިވެގެން ތިބުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ސައުތުކޮރެއާގެ ރައްޔިތުން ބިރު ނުގަނެ މަޑުން ތިބުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް މޫން ޖެއިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ޗައިނާގައި ތިބި ސައުތުކޮރެއާ ގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގެންނާތީ އެގައުމުގައި އަންނަނީ މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. އަދި ކަރަންޓީނު ސެންޓަރުތައް މީހުންގެ ގެތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި ދުރުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެމީހުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:40

12:30

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ވުހާންގެ ރައްޔިތުން ގެތަކުގައި ބަންދުވެފައި ތިބުމުން ފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ކަންކަން ކުރަނީ

ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި ޗައިނާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ މިވައިރަސްގެ އަސަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ވުހާން މިވަނީ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

ވުހާންގެ 11 މިލިއަން ރައްޔިތުން ގެތަކުގައި ބަންދުވެގެންތިބޭތާ 5 ދުވަސް މިއަދަށް ވެފައިވާއިރު ފޫހިފިލުވާ ވަގުތުތައް ދުއްވާލުމަށް އެމީހުން އަންނަނީ ތަފާތު ކަންކަން ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިމީހުން އަންނަނީ މިކަންކަން ވީޑިއޯ ކޮށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ އެކި ޕްލެޓް ފޯމްތަކަށް އަޕްލޯޑްކުރަމުންނެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން މިވަގުތު ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ހުއްޓިފައިވާއިރު މިވައިރަސްގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ތަކުލީފެއް އަދި އެންމެ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބި ވުހާންގެ ރައްޔިތުންގެ މިދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން މުޅި ދުނިޔެއިން އަންނަނީ ގާތުން ބަލަމުންނެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހުރި ވީޑިއޯތަކަށް ބަލާލާއިރު ބައެއް މީހުން އަންނަނީ ގޭގެ ސިޓިންގ ރޫމްގައި ޕިންގޕޮންގ އާއި ބެޑްމިންޓަން ކުޅެމުންނެވެ. އަދި އަނެއް ބަޔަކު އަންނަނީ ޚިޔާލީ ގޮތުން އެކި ކަންކަން ކޮށް ވީޑިއޯކުރަމުންނެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:30

11:45

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ޗައިނާގައި ހުރި އައިކިއާ ގެ ހުރިހާ ސްޓޯރުތަކެއް ބަންދުކޮށްފި

ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެގައުމުގައި ހުރި ސްވިޑްންގެ އައިކިއާގެ ހުރިހާ ސްޓޯރުތަކެއް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

ފަރުނީޗަރ ރީޓެއިލްކޮށްގެން ވިއްކާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާގައި ހުރި 30 ސްޓޯރު ބަންދުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 11:45

11:36

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ނިއުޒިލެންޑް، ސިންގަޕޫރް އަދި އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ޗައިނާގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނިއުޒިލެންޑް، ސިންގަޕޫރް އަދި އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ޗައިނާގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ އެގައުމުތަކަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަަށައިފި އެވެ.

ނިއުޒިލެންޑުން ވަނީ 300 ސީޓުގެ އެއަރކްރާފްޓެއް ޗާރޓަރ ކޮށްގެން ޗައިނާ އަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފަ އެވެ. އަދި މިދަތުރުގައި ޕެސިފިކް އައިލެންޑްސް އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އަންނަން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް ފުރުސަތު ދޭނެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

ސިންގަޕޫރްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ވުހާންގައި ތިބި 92 ރައްޔިތުން ގެނައުމަށް ޚާއްސަ ފްލައިޓެއް ފޮނުވުމަށް ރާވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ވެސް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 11:36

11:29

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

ގައުމުން ބޭރުގައި ތިބި ވުހާންގެ ރައްޔިތުން ގައުމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާއިން ފަށައިފި

ޗައިނާއިން ބޭރުގައި ތިބި ވުހާންގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ފަށައިފި އެވެ.

ޗައިނާގެ އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވަނީ ޗާޓަރ ފްލައިޓެއްގައި ވުހާންގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް ގެނައުމަށް ހުއްދަ ދީފަ އެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23 ން ފެށިގެން ގިނަ އެއަރލައިން ތަކަކުން އަންނަނީ ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަމުންނެވެ.

30 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 11:29

މުހައްމަދު ފަޒީން

IamFazeen

އައިޝަތު ޝާނީ

Shaaknee

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ

AzuAzlifa

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

އަމްނާ އިމާދު

amnabinthimad

އަލީ ސަމާޚް

AliSamah8

ދާނިޝް ނިޡާމް

Dhaanish_Nizam

އަމަން ހަލީމް

soupized

ލައިޝާ އަހްމަދު

LailaAhmeds

އަތޫފް އާތިފް

AthifAthoof

އުމްނާ އިސްމާއިލް

UmnaIsmail

ޒިހްނަތު ހަސަން

ziyo_mv

ހުސެއިން މަޚްތޫމް

@makhuthoom

އާއިޝަތު ޝިއުރާ

@schewra

ހުސައިން ފަރިޔާޒް

FariyaaxYaax

އިސްމާޢީލް ޝާހް

ismaelschurh

14:19
ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު 9692 އަށް އަރައިފި: ޗައިނާ
12:46
މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގެ މައުޟޫއަކީ ބަލިޙާލަތު މެދުވެރިވާ ސަބަބާއި، މުސްލިމުން ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީގޮތް
12:43
މެލޭޝިޔާއިން، ޗައިނާ އަށް 18 މިލިއަން އަންގި ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމައިފި
12:40
މާސްކު ހުހެއްނުވޭ، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެބަހުރި: އެސްޓީއޯ
12:37
ޗައިނާއިން އަންނަ ފްލައިޓްތަކަކީ، ޗައިނާ ރައްޔިތުން ބަލާ އަންނަ ފްލައިޓްތަކެއް: ޗައިނާ ސަފީރު
11:03
ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް އިންޑިއާ އަންހެން ކުއްޖާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން
10:30
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހާ ގެންދިއުމުގައި އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެރިވަނީ
01:02
"ގްލޯބަލް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ" އިއުލާނުކޮށްފި
23:34
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖަ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޓެސްޓުކުރަމުންދަނީ ދިވެއްސެއްކަމަށް މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވި
23:31
ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިގެން ޓެސްޓްތައް ހަދަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ
23:03
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދޭ
23:00
އެއް އިންސާނަކުން އަނެއް އިންސާނެއްގެ ގަޔަށް އަރާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް އެމެރިކާއިން ފެނިއްޖެ
22:36
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 8137 ށް، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 171 ށް
22:22
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅާނެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރުތައް ހާމަކޮށްފި
21:36
ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި
21:17
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ގުޅޭގޮތުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހޮޓްލައިން ނަންބަރަކީ 7377004 އެއް
20:57
އިތިއޯޕިއާ އެއަރލައިން އިން ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް މަޑުޖައްސާލައިފި
20:21
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހެނީ ކެއްސާ ކިނބިހި އެޅުމުގެ ތެރޭގައި، ސަމާލުވެލައްވާ!
20:17
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓާރ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިހުރި ފިޔަވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
19:46
ޗައިނާގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން ގައުމަށް ގެނައުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
19:36
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވުހާންގައި ތިބި ސްޕެއިން ރައްޔިތުން ގެންނަނީ
19:31
ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގައި 6000ށް ވުރެ ގިނަ މެޑިކަލް ސްޓާފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ
19:26
ވުހާންގައި ތިބި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން އެގައުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ގެންނާނެ
18:54
އިޖީޕްޓް އެއަރ އިން ޗައިނާއަށް ދާ ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް މެދުކަނޑާލައިފި
18:09
ވުހާންގައި ތިބި އިރާނުގެ ރައްޔިތުން ވުހާން އިން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް އެގައުމުން ފަށައިފި
18:05
"ފޭކް ނިއުސް" ފަތުރާތީ ތައިލެންޑުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
18:01
ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ގުޅޭގޮތުން ނުބައި މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާތީ ކަޒަކިސްތާނުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
17:18
ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އަދި އާއްމުން އަމަލުކުރަންވާ ގޮތުގެ އިރުޝާދުަ ސަރުކާރާއި މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާނެ ކަމަށް
17:13
ޗައިނާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް ނައިޖީރިއާއިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިފި
17:09
ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުން ޗެކް ރިޕަބްލިކުން މެދުކަނޑާލައިފި
15:59
ރަޝިޔާއިން ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވިސާ ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި
15:51
ސައުތުކޮރެއާއިން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ފެނިއްޖެ
15:48
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ވިއެޓްނާމްގެ ތިން މީހެއްގެ ގައިން ފެނިއްޖެ
15:46
މާސްކުތައް އާންމުކޮށް ދޫކުރަން ފަށާނީ އެކަމަށް އިރުޝާދު ލިބުމުންކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
15:41
ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަންނަނީ 50 ޑޮލަރު ދެމުންކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
15:38
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރު ހުރި އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދިވެހިން ދަތުރުނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެދެފި
15:35
ވުހާންގައި ތިބި 9 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ 7 ދިވެހިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން
15:09
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި
14:52
ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ ކޮމިޓީން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
14:50
ނޮދަރން މެރީނާ އައިލެންޑްސް އަށް ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އައުން މަނާކޮށްފި
14:15
ސައުތުކޮރެއާއިން ޗައިނާއަށް 5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވަނީ
13:59
ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ފެތުރުން މިދުވަސްވަރު އާންމުވެފައިވާތީ މިއަދުގެ މަޣްރިބު ނަމާދުން ފެށިގެން ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
13:55
އިސްރާއީލްގެ އެއަރލައިން ވެސް ޗައިނާއަށް ކުރަން ހުރި ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި
13:50
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ފިލިޕީންސް އިން ފެނިއްޖެ
13:44
ކޮރޯނާވައިރަސް އިންޑިއާއިން ވެސް ފެނިއްޖެ
12:40
ސައުތުކޮރެއާ ރައްޔިތުން މަޑުމައިތިރިވެގެން ތިބުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
12:30
ވުހާންގެ ރައްޔިތުން ގެތަކުގައި ބަންދުވެފައި ތިބުމުން ފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ކަންކަން ކުރަނީ
11:45
ޗައިނާގައި ހުރި އައިކިއާ ގެ ހުރިހާ ސްޓޯރުތަކެއް ބަންދުކޮށްފި
11:36
ނިއުޒިލެންޑް، ސިންގަޕޫރް އަދި އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ޗައިނާގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
11:29
ގައުމުން ބޭރުގައި ތިބި ވުހާންގެ ރައްޔިތުން ގައުމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާއިން ފަށައިފި