raajjemv logo
ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުން
ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރު އަންނަ އަަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގެ ކުރިން ނިންމާނަން: އާޒިމް
 
މި މަޝްރޫއަކީ 69.87 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
ސިމާހާ ނަސީމް
3,257
ހ.އ ދިއްދޫ |
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 09:16
ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުމަށް ސައިޓް މޯބަލައިޒް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން އެމްޓީސީސީއަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިގެން ނުދާނެ ގޮތަށް މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ތަރައްގީއަށް ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް އެ ރަށަކަށް ތަރައްގީ ގެނެސްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެމްޓީސީސީން މަސައްކަތް ކުރާނީ އެގޮތަށް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހއ. ދިއްދޫގެ ބަނދަރު އަންނަ އަަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގެ ކުރިން ނިންމާނެ ކަމަށާއި ދިއްދޫގައި ހަދާ ބަނދަރަކީ އެންމެ ބޮޑު ބަނދަރު ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްވެސް ރަަށެއްގެ ރައްޔިތަކު ތަރައްގީ މަޑު ޖެހިފައި އޮންނަން ބޭނުންވާ ނުވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ރައީސް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ހާޝިމް ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި ބަނދަރު ބޮޑުވެގެން ދިޔުމުން އެކަމުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އ. ދިއްދޫ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 78،000 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބަނދަރު ފުން ކުރުމާއި 616 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި 185 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި 326 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމު ތޮށި ލުމާއި 4320 އަކަ މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މަޝްރޫއުއަކީ 69.87 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއަަކަށްވާއިރު މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް