raajjemv logo
ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިރެންޓެއް ހިނގުން
ފުވައްމުލަކުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
 
މި ހާދިސާގައި ދެ މީހަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި
އަތޫފް އާތިފް
32,599
ކ. މާލެ |
27 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 17:19
ޏ ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތު މަގުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ

ފުވައްމުލަކުގައި ނުރައްކާތެރި ކާރު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 04:30 ހާއިރު ނައިބު ތުއްތު މަގުގައި މިހާދިސާ ހިނގާފައިވާއިރު މި ހާދިސާގައި ދެ މީހަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. މި ހާދިސާގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައިވާއިރު، ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ ކާރު ތެރޭގައި ވަނީ ތާށިވެފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތުން ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ ވެސް މިހާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ ގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވި ދެ މީހުންގެ ހާލުވެސް ސީރިއަސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
12%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
2%
އުފާ ވެއްޖެ
54%
ދެރަ ވެއްޖެ
22%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
4%
މޮޔަވެއްޖެ
6%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް