raajjemv logo
ސަފާރީ ރޯވުން
ސަފާރީއެއްގައި ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ އަނދާ ހުލިވެއްޖެ
 
ސަފާރީގައި 6 މީހަކު ތިބި، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 5 ދިވެހިންނާއި 1 ބިދޭސީ ފަޅުވެރިއެއް
 
ސަފާރީ ރޯވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު 3:39 ހާއިރު
ނާފިއު ރަޝީދު
9,271
ކ. މާލެ |
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 07:01
ހުޅުމާލެއިން ހދ ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި "ނޯޓިލަސް ވަން" ސަފާރީގައި ރޯވުން
އެމްއެންޑީއެފް

ހުޅުމާލެއިން ފުރައިގެން ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ "ނޯޓިލަސް ވަން" ނަމަކަށް ކިޔާ ސަފާރީގައި ރޯވެ، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާ ހުލިވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ސަފާރީ ރޯވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު 3:39 ހާއިރު، ކ. ކާށިދޫގެ ހުޅަނގުން 13 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވަގުތު ސަފާރީގައި 6 މީހަކު ތިބި ކަމަށާއި އެ އެންމެންވެސް މިހާރު ތިބީ ސަފާރީގެ ޑައިވިންގ ދޯނީގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 5 ދިވެހިންނާއި 1 ބިދޭސީ ފަޅުވެރިއެއް ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ސަފާރީގައި ރޯވެގެން ހަބަރު ލިބުމާއެކު އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުގެ ލޯންޗެއް އަލިފާން ނިއްވުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އަލިފާން ނިއްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް 6:44 ހާއިރު، ސަފާރީ އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
86%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް