އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
މައިމޫނާގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވުން

ޖަމީލާ ޙުސެއިންގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

  • ޖަމީލާ އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 82 އަހަރުގައި
  • އަވަހާރަވީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު
  • ޖަމީލާގެ ދަރިން ވަނީ ދައުލަތާއި ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައި

ކ. މާލެ | 28 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 18:58 | 4,079

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރުގެ މަންމާފުޅު ޖަމީލާ ހުސެއިން - އަވަސް

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަވި ހއ. އިހަވަންދޫ ވައިޖެހޭގޭ ޖަމީލާ ޙުސެއިން (82) އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޖަމީލާ ޙުސެއިން އަވަހާރަވި ހަބަރު ލިބުމާއިއެކު އާއިލާއަށް އެ މަނިކުފާނުގެ އިހުލާސްތެރި ތައުޒިޔާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދުޢާއަކީ މަރުހޫމާއަށް ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރެއްވުން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަމީލާ ހުސައިންއަކީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރުގެ އިތުރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހާމިދު ޝަފީޢު އާއި މީރާގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަސްމާ ޝަފީއުގެވެސް މަންމާފުޅެވެ. އަދި ޖަމީލާ އަކީ، ކުރީގެ ރައީސް ވަހީދުގެ ދައުރުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ކަމާއި ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަހްމަދު ޝަފީއުގެވެސް މަންމާފުޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.