އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އުލިގަމަށް ކޯމަސްލެއްގުން

އުލިގަމަށް މަރުވެފައި އޮތް ކޯމަހެއް ލައްގައިފި

  • ކޯމަހުގެ ދިގުމިނުގައި 6 ފޫޓް ހުރިކަމަށް މައުލޫމާތުދޭ
  • އެ ރަށަށް އެންމެ ފަހުން ކޯމަހެއް ލައްގާފައިވަނީ ހަ އަހަރެއް ކުރިން
  • ކޯމަސް ވަނީ މިހާރު ވަޅުލާފައި

ކ. މާލެ | 18 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 15:20 | 11,882

އުލިގަމަށް ލައްގާފައިވާ ކޯމަސް - ރާއްޖެއެމްވީ

ހއ. އުލިގަމަށް މަރުވެފައި އޮތް ކޯމަހެއް ލައްގައިފި އެވެ.

އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުއާޒު ''ރާއްޖެ.އެމްވީ'' އަށް ވިދާޅުވީ، ކޯމަސް އެ ރަށަށް ލައްގާފައިވަނީ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

ދިގު މިނުގައި ހަ ފޫޓް ހުންނަ ކޯމަސް ލައްގާފައި ވަނީ އެރަށު އުތުރުކޮޅާ ދިމާލަށެވެ.

''އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުނިވެފައެއް ނެތް. ގެއްލުމެސް ލިބިފައެއް ނުވޭ'' ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުއާޒު އެ ކޯމަސް މިހާރު ވަނީ ރަށުގެ އެއްގަމު ސަރަހައްދުން ވަޅުލާފައެވެ.

އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

މުއާޒް ވިދާޅުވީ އެ ރަށަށް އެންމެ ފަހުން ކޯމަހެއް ލައްގާފައިވަނީ ހަ އަހަރެއް ކުރިން ކަމަށެވެ.

ދޭތެރޭ ދޭތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ކޯމަސް ލައްގަ އެވެ. ބައެއް ފަހަރު ކޯމަހުގެ އައިނުތައް ވެސް ރަށްރަށުގެ ވިލުތެރެއަށްވެސް ވަދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.