އާދީއްތަ 24 ޖެނުއަރީ 2021
6 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 10
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ކެޓްރީނާ ރާއްޖޭގައި

ކެޓްރީނާގެ ''ޕެރަޑައިިިސް ފައުންޑް''

  • ކެޓްރީނާއާ އޭނާގެ ޓީމުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ސޮނޭވާފުށީގައި
  • ރިސޯޓުގައި ވަނީ ޚާއްސަ ފޮޓޯ ޝޫޓެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި
  • އެންމެފަހުން ކެޓްރީނާ ފެނިގެންދިޔައީ "ބާރަތު" އިން

ކ. މާލެ | 13 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 09:13 | 10,561

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ޚާން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރަމުންދާ ޗުއްޓީގެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކެޓްރީނާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ ''ޕެރަޑައިިިސް ފައުންޑް'' މިހެންނެވެ. ކެޓްރީނާއާ އޭނާގެ ޓީމުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ސޮނޭވާފުށީގަ އެވެ.

ކެޓްރީނާ އާއި އޭނާގެ ޓީމް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާއިރު، ރިސޯޓުގައި ވަނީ ޚާއްސަ ފޮޓޯ ޝޫޓެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އަދި މިހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު ދެފޮޓޯއެއް ކެޓްރީނާ އާންމުކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެންމެފަހުން ކެޓްރީނާ ފެނިގެންދިޔައީ "ބާރަތު" އިންނެވެ. މިފިލްމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިގެން ގޮސްފާއިވާއިރު، މިހާރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާނީ އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ކުޅެފައިވާ "ސޫރިޔަވަންޝީ" އެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައި އަލުން ހުޅުވާލިފަހުން ގިނަ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އާދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.