ހޮނިހިރު 28 ނޮވެންބަރު 2020
02 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މަސްވެރިޔަކު މަރުވުން

ޒިޔާދާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނި ކޮށް މަރުވެއްޖެ

  • ގއ. ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ
  • މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ޝާހު މަރުވީ އޭނާގެ މޭ މަތީގައި މަހަކުން ޖެހި ލިބުނު އަނިޔާގައި

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 22:57 | 12,418

ގދ. ތިނަދޫ ޖަވާހިރުމާގޭ ދެކުނު އިބްރާހީމް ޝާހު - ޓްވިޓަރ

ގދ. ތިނަދޫ ކަޅިރަވަ ދޯނިން މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައި ވަނީ ގދ. ތިނަދޫ ޖަވާހިރުމާގޭ ދެކުނު އިބްރާހީމް ޝާހުއެވެ.

ގއ. ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހެއް ނިޔާވެފައި އޮއްވާ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރު ފުށުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ޝާހު މަރުވީ އޭނާގެ މޭ މަތީގައި މަހަކުން ޖެހި ލިބުނު އަނިޔާގައެވެ.

ޝާހުއަކީ، ޖިންސީ އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވި ޒިޔާދާ ނައީމުގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޝާހުގެ މައްޗަށް ވަނީ ތިން އަހަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މިނިވަން ވެފައިވަނީ ޝަރީއަށް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރިއިރު ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވެފައި ވުމުން އެ ދުވަސްތައް އުނި ކުރުމުން ކަމަށް ކަރެކްޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.