އަންގާރަ 01 ޑިސެންބަރު 2020
05 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޕޮމްޕިއޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ!

  • ޕޮމްޕިއޯ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ތާރީހެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 14:17 | 13,318

އެމެރިކާގެ ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕިއޯ - އަލްޖަޒީރާ

އެމެރިކާގެ ސެކެރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރަަތަމަ ފަހަރު ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ޕޮމްޕިއޯ ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އެކުވެރި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ސްރީލަންކާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައެވެ.

ޕޮމްޕިއޯ ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއްް ހޯދާލަން ގުޅާލުމުން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ވަފްދުތަކުގެ މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރާނީ ދަތުރުތައް ހަމަޖެހުމުން ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރުން ހުރިހާ ގައުމުތަކަކުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށްވެސް މަރުހަަބާ ކިޔާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕޮމްޕިއޯ ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ކޮށްފައިވާއިރު، ފޮރިންގ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ އެމެރިކާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ޕޮމްޕިއޯއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ދާދި ފަހުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އެމެރިކާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއް ގައި ވަނީ ރާއްޖެއާ އެމެރިކާއާ ދެމެދު ދިފާއީ އަދި ސަލާމަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ދެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ގުޅިގެން ފްރޭމްވާރކެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.