ހޮނިހިރު 28 ނޮވެންބަރު 2020
02 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ވެންޓިލޭޓަރުތަކާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަން

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި ޕީޖީން މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

  • ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ
  • ދައުވާކުރަން އެދި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މިހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު
  • މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލު ހިއްސާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތުދޭ

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 09:47 | 8,542

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މިހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު - މަޖިލިސް

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަތުމުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގު ނިންމައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ފޮނުވި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ބޭނުންވާ 75 ވެންޓިލޭޓަރ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ދުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގއާ ޙަވާލުކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހުން ދިރާސާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމައި، 19 އޮކްޓޫބަރު 2020 ދުވަހު މައްސަލަ ޑިކްލައިން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ނިންމުން ބިނާވެފައިވާ ސަބަބުތަކާއި، މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލު ހިއްސާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެގޮތުން އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރު 13:00 ގައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދިނުން އެދި ފޮނުވާފައިވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނުގެ އިތުރުން، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އިތުރު 10 މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ.

އޭސީސީން މި މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މިހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.