ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ޔުނިސެޕުން ނޫސްވެރިންނަށް ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުން

ޔުނިސެފުން އިސްނަގައިގެން ނޫސްވެރިންނަށް ކޮވިޑް-19 ކަވަރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާރކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި

  • ވޯރކްޝޮޕް ކުރިއަށް ދިޔައީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދަރުފަހު
  • ގިނަ މީޑިއާތަކަކުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައި

ކ. މާލެ | 2 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 00:21 | 2,614

ޔުނިސެފުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޯރކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ޔުނިސެފުން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް ކޮވިޑް-19 ކަވަރުކުރުމާއި ބެހޭ ވާރކްޝޮޕެއް ހިންގައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޖާރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ) ގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުފަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ވާރކްޝޮޕްގައި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި ވާރކްޝޮޕްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ޔުނިސެޕް، ވޯލްޑް ހެލްތް އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އަދި ރާއްޖޭގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ.

މި ވާރކްޝޮޕްގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މި ދުވަސްވަރު ނޫސްވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރި ކަމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ނޫސްވެރިންނަށް އާންމުންގެ ސަލާމަތަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި ވިސްނަންވީ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ޚާއްސަކޮށް ދޮގު ޚަބަރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ވާރކްޝޮޕް ނިންމާލުމަށްފަހު ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.