ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ކޮޗިން ކާގޯ ފެރީ

ކޮޗިން ފެރީން ސިމެންތި ގެނެސްގެން އެސްޓީއޯއިން އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި

  • ކުރިން ރެމްކޯ ސިމެންތި ވިއްކަމުންދިޔައީ 106 ރުފިޔާއަށް
  • މިހާރު ވިއްކަމުންދަނީ 90 ރުފިޔާއަށް
  • އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް އަގުހެޔޮކޮށް މުދާ ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަނީ ކުރަމުން: އެސްޓީއޯ

ކ. މާލެ | 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 23:37 | 19,633

ކޮޗިން ކާގޯ ފެރީ: ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ގިނައިން ގެނެސްފައިވަނީ ސިމެންތި ބަސްތާ - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ކޮޗިން ފެރީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެނައި ސިމެންތި އަގުހެޔޮކޮށް އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ކާގޯފެރީގައި އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ކުޅުދުއްފުޓަށް 500 ޓަނުގެ ސިމެންތި އެތެރެކޮށްފައެވެ. އެސްޓީއޯއިން ކުރިން ރެމްކޯ ސިމެންތި ވިއްކަމުންދިޔައީ 106 ރުފިޔާ އަށެވެ. ނަމަވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ސިމެންތި ބަސްތާއެއްގެ އަގު ވަނީ 90 ރުފިޔާއަށް ހެޔޮކޮށްފައެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ކާގޯ ފެރީން ގެންނަ މުދާ އުތުުރުގެ ރަށްތަކަށް ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަމުންދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ގެނެސް ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަމުންދާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާއި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ދެމެދު ކާގޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 21 ގައެވެ. ރާއްޖެ އާއި ކޮޗިންއާ ދެމެދު މަހަކު 2-3 ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ދަތުރުތައް ކުރާނީ ކޮޗިންއިން ކުޅުދުއްފުށީގެ ޕޯޓަށާއި މާލޭގެ ޕޯޓަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.