ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަހުމަދު އަދީބް

"އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޙިޔާނާތާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ހާމަނުކޮށްފިނަމަ ނޭނގޭނެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ"

  • 7 ދައުވާގެ އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުންތައް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
  • ދައުލަތަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވި
  • އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީއަތެއް އަންނަ ހަފްތާގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމަވާފަވޭ

ކ. މާލެ | 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 01:06 | 17,066

ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަހުމަދު އަދީބް އަބްދުލް ޢަފޫރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީގެ ކުރީގެ އަޑުއެހުމަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ ޙިޔާނާތާއި ގުޅިގެން އޭނާ ހާމަ ނުކުރިނަމަ ނޭނގޭނެ ފަދަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބް އަބްދުލް ޢަފޫރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޙިޔާނާތާއި ގުޅިގެން އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ 7 ދައުވާގެ އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުންތައް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ދައުލަތުން ދައުވާ އިއްވެވުމަށްފަހު އަދީބުއަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމުން އަދީބު ވަނީ އެ ހުރިހާ ދައުވާތަކަކަށް ވެސް އިއުތިރާފުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުވާއަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އަދީބު ވިދާޅުވީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަން ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދައިދެއްވުމުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަން އަދީބު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ދައުލަތާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ މައުލޫމާތުތައް ދައުލަތާ ހިއްސާކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށާއި، ދައުލަތަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާކަމަށް ވެސް އަޑުއެހެމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަދީބު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ސަރުކާރުން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޙިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބަލައި، އެކަމުގައި ހިމެނޭ މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އަދީބު ވިދާޅުވީ، ކުރީ ސަރުކާރުން މި މައްސަލަ ބަލަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ވަކި ބަޔަކު ޒިންމާ ކުރުވުމަށްކަން އަދީބު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ހަތް ދައުވާއަކީ، ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ދެ ދައުވާއަކާއި، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި އުފުލާފައިވާ ދެ ދައުވާއަކާއި، މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދެ ދައުވާއެވެ. އަދި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ އަދީބުއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އިއުތިރާފްގެ އެއްބަސްވުން ޝަރީއަތުން ބަލައިގަނެ، އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީއަތެއް އަންނަ ހަފްތާގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.