ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން

ކޮވިޑް-19ށް އިތުރު 59 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، 103 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ

  • ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 1583 ސާންޕަލެއް ވަނީ ޓެސްޓު ކޮށްފައި
  • 82 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން
  • 23 ރިސޯޓު، 22 ރަށަކުން އެކްޓިވް ކޭސް ވަނީ ފެނިފައި

ކ. މާލެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 23:11 | 3,734

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 10،157 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަނުކުރުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19ށް އިތުރު 59 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ން ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ށް 59 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 103 މީހަކު ބަލިން ވަނީ ފަސޭހަވެފައެވެ.

ޕޮޒިޓިވްވި 59 މީހުންގެ ތެރެއިން 54 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާލެ ސަރައްހަދުންނެވެ. އަދި 5 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އަތޮޅު ތެރެއިންނެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 1583 ސާންޕަލެއް ޓެސްޓު ކޮށްފައިވާ ކަަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

1166 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، މިވަގުތު ވެސް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި 612 މީހަކު އެބަތިއްބެވެ. އަދި 82 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 10،157 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، 8950 މީހަކު ބަލިން ވަނީ ފަސޭހަވެފައެވެ. އަދި މިބަލީގައި 34 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުން ވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެގޮތުން 23 ރިސޯޓު، 22 ރަށަކުން އެކްޓިވް ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު، މިހާރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތީ ހަމައެކަނި ގދ.ހޯނޑެއްދޫއެވެ. އަދި 11 ފަތުރުވެރިންނާއި، ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 11 މުއައްޒަފަކު ވަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މިހިނގާ ސެންޕެންބަރު މަހުގެ މެދުތެރެއިން ކޭސްތައް މަދުވި ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރަށް ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ލުއި ދީފިނަމަ ކޭސްތައް އިތުރުވެގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.