ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
މާލޭގައި އޭސީ މާރުކޭޓް އެއް ހުޅުވުން

މާލޭގައި ''އޭސީ މާރުކޭޓް'' އެއް

  • 13 ގޮޅިއެއް ހުރޭ
  • 1400 އަކަފޫޓްގެ ޖަގައިގެ މާރުކޭޓް އެއް
  • ކޮފީވެސް ލިބޭ

ކ. މާލެ | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 15:15 | 29,724

ނިކަގަސް މަގުގައި ހުންނަ ''ވީ މާކެޓް'' - ރާއްޖެއެމްވީ

ޒަމާނާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އޭސީ ހަރުކޮށްފައިވާ މާރުކޭޓް އެއް މާލޭގައި ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ މީހަކު ހިންގާ ''ވީ މާކެޓް'' ގެ ހުންނަނީ ނިކަގަސް މަގު ނުވަތަ ބާ ޖަމާލުއްދީން މަގުގައެވެ. 1400 އަކަފޫޓްގެ ޖަގައިގެ ''ވީ މާކެޓް'' ގައި 13 ގޮޅިއެއް ހުރެއެވެ. މި ހުރިހާ ގޮޅިތަކެއްވެސް މިހާރު ވަނީ މަހު ކުއްޔަށް 10،000 ރުފިޔާ ދައްކާ ގޮތަށް ދޫކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުލީގެ ގޮތުގައި 12،500 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

ވީ މާކެޓްގެ ގޮޅިތަކެއް. މާރުކޭޓް ހުންނަނީ އޭސީ ކޮށްފައި. ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މާރުކޭޓް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުރި މޫސާ ޝިޔާމް ''ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ބުނީ، ގޮޅިތައް ދޫކުރިއިރު އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދީފައިވާނީ އަލަށް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް ނިކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. އެހެން މާރުކޭޓްތަކާއި ހިލާފަށް އެ ތަނުގެ ގޮޅިތައް ސާފުކުރުމާއި ކުނި އުކާލާނީވެސް މާރުކޭޓް ބަލަހައްޓަން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނެވެ. ޝިޔާމް ބުނީ، ގޮޅިތަކުގެ ވެރިން ހަމައެކަނި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ކުލި ދެއްކުން ކަމަށެވެ. ''ވީ މާކެޓް'' ގައި ހަތަރު މުވައްޒަފުން ތިބޭއިރު އެތަނުގެ މަރާމާތުގެ އިތުރުން ސާފުކުރަން ދެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ހާއްސަކޮށްފައެވެ.

ވީ މާކެޓްގެ މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިއެއް

މާރުކޭޓްތަކުން އާއްމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުން ކުކުޅުގެ އަދި މަހުގެ ބާވަތްތައްވެސް ''ވީ މާކެޓް'' އިން ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެތަނަށް ވަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮފީ ވެސް ވިއްކައެވެ.

ޝިޔާމް ބުނީ، މާލޭގައި ހިންގާ އެހެން މާރުކޭޓްތަކުގެ އަގުތަކާއި އަޅައި ބަލާއިރު އެތަނުން ވިއްކާ ތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮލިޓީގެ ގޮތުން ބަލާނަމަވެސް ރަނގަޅުވާނެކަން ފާހަގަކުރަމުން އޭނާ ބުނީ، އެއް މިންގަނޑެއްގައި ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އެކަން ވަރަށް ރަނގަަޅަށް މޮނިޓާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

''ވީ މާކެޓް'' ހުޅުވާނީ ހެނދުނު ހަތަކުން ރޭގަނޑު ނުވަޔަކަށެވެ. ޝިޔާމް ބުނީ، އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަމެއްދެނީ ތަނުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަށް ކަމަށާއި، އެތަނަކީ މާލޭގެ އެހެން މާރުކޭޓްތަކާއި އަޅައި ބަލާއިރު ހުރިހާ ގޮތުންވެސް ސާފުތާހިރު އަދި ރާއްޖޭގައި އެވަތު ދެވަނަ އެއް ނެތްވަރު މާރުކޭޓް އެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.