ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ފެނަކައިގެ ކޮޅުވެއްޓި ފަރަށް އެރުން

ކޮޅުވެއްޓީގައި ހުރި 90 އިންސައްތަ މުދާ ބޭލިއްޖެ: ސައީދު

  • ކޮޅުވެއްޓި ފުން ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު މަސައްކަތް ކުރި
  • މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މުދަލަށް މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަވެފައި ނުވޭ
  • ކޮޅުވެއްޓި ފަރަށް އަރާފައިވަނީ ށ. ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ފަރަށް

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 21:58 | 3,426

މުދާ ބޭލުމުގައި އެމްޓީސީސީން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ފެނަކައިގެ ޖެނަރޭޓަރު ސެޓްތައް ހިފައިގެން ދަތުރު ކުރި ކޮޅުވެއްޓީގައި ހުރި 90 އިންސައްތަ މުދާ ބޭލިއްޖެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ، އެ ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަ މަވެސް އެ މައުލޫމާތުތައް ޖެނަރޭޓަރުތައް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮޅުވެއްޓި ފުން ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވުމުން ދެން ބެލީ މުދާތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަން ސައީދު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ، ކޮޅުވެއްޓީގައި ހުރި މުދާތަކުގެ ތެރެއިން 90 އިންސައްތަ މުދާ އެމްޓީސީސީގެ ބާޖެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ށ. މިލަންދޫ ބަނދަރަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މުދަލަށް މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ފަރަށް އެރި ކޮޅުވެއްޓީގައި، ހއ. އަތޮޅުގެ އިހަވަންދޫ، ދިއްދޫ އަދި ފިއްލަދޫ އަށް ގެންދާ 3 ޖެނަރޭޓަރަކާއި ބާރަށަށް ގެންދާ ކޭބަލްތަކެއް ވެސް ހުރި ކަމަށް ސައީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޖުމްލަ 13 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ކޮޅުވެއްޓީގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސައީދު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ މުދަލެއް ވެސް ހުރީ އިންޝުއަރ ކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި މޫސުން ރަނގަޅުނަމަ، ކުރިޔަށް އޮތް 3 ދުވަސް ތެރޭ އެ މުދާތައް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދަލާއި އެކު އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރު ކުރަމުންދަނިކޮށް ކޮޅުވެއްޓި ފަރަށް އަރާފައިވަނީ ށ. ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ފަރަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.