ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނިއުރޯސަރޖަރީއެއް ހަދައިފި

  • ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ލޭ ބޭރުވެފައިވޭ
  • އާސަންދައިގެ އެހީއާއެކު، ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އައްޑޫއަށް ދިޔަ
  • ބަލިމީހާ ވަނީ އިތުރަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވިފަ

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 05:08 | 7,827

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހެދި ފުރަތަމަ ނިއުރޯސަރޖަރީ- މި ސަރޖަރީ ހަދާފައިވަނީ އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުގެ އެހީއާއެކު - އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނިއުރޯސާޖަރީއެއް ހަދައިފިއެވެ.

އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުންގެ އެހީއާއެކު ހެދި މި ސަރޖަރީއާ ބެހޭގޮތުން އޭޑީކޭއިން ބުނީ، ބޮލަށް އަނިޔާތަކެއް ވުމުގެ ސަބަބުން ހުކުރު ދުވަހު އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 62 އަހަރުގެ މީހަކު ގެންދެވުނު ކަމަށާއި، އޭނާގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ލޭ ބޭރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުން އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ޓީމުގެ އެހީއަށް އެދުނު ކަމަށާއި، ބަލި މީހާގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެގެންދާނެތީ އޭނާ މާލެ ގެނައުމަކީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތް ނޫން ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަށް ފެނިވަޑައިގަތް ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ވަނީ ވަގުތުން ދަތުރު ހަމަޖައްސައި އާސަންދައިގެ އެހީއާއެކު، ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އައްޑޫއަށް ގޮސްފައެވެ. މި ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އޭޑީކޭގެ ނިއުރޯސާރޖަން ޓީމުގެ ޑޮކްޓަރު އަލީ ނިޔާފްއާއި، ނިއުރޯސާރޖަރީ ސްކްރަބް ނަރސް ޝަމޫނާ އަލީއާއި، ކްރިޓިކަލް ކެއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ އަދީލް ޝަރީފެވެ.

ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން އައްޑޫއަށް ގޮސް، އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓީމާއެކު ސާރޖަރީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. އަދި ބަލިމީހާގެ ޙާލަތުވެސް ރަނގަޅުވަމުން އައިކަން އޭޑީކޭއިން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު، ސަރޖަރީއަށްފަހު އެރޭ 4:45 ހާއިރު ބަލިމީހާ ވަނީ އިތުރަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.