އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ސޭފް ޓްރެވަލް ލިސްޓް

ސޭފް ޓްރެވަލް ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ނެތުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ރައީސް ނަޝީދު ފާޅުކުރައްވައިފި

  • ރާއްޖެ އަދިވެސް ޔޫރަޕްގެ އެތައް ގައުމެއްގެ ސޭފް ޓެރެވަލް ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ
  • މިއަހަރު ނިންމެންވާއިރަށް 8 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 20:00 | 2,962

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލިނަމަވެސް، ޓޫރިސްޓުންނަށް ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިތަނެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ ހިމަނާފައި ނުވާތީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންނާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ދަށުން ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން އާ ވަނީ މެމްބަރުން ސުވާލުކުރައްވާފަ އެވެ. ސުވާލުތައް ނިމުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެންމެންގެވެސް ބޭނުމަކީ ރާއްޖެ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ގެންދިޔުން ކަމަށެވެ. އާންމު ސިއްހަތު ސަލާމަތްވެ ތިބެ އާންމު ދިރިއުޅުން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއްވުން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ޓޫރިޒަމަށް ބަރޯސާވެގެން ހިނގަމުންދާ ގައުމަކަށްވާއިރު ރާއްޖެ އަދިވެސް ޔޫރަޕްގެ އެތައް ގައުމެއްގެ ސޭފް ޓެރެވަލް ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޅުގަނޑު ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެއް އެއީ ކޮންކަމެއް ކޮން ގޮތަކަށް ގޯސްކޮށް މިސާލަކަށް ހިމެނިފައި ހުރި އެހެންގައުމެއް ބަލާފައި ރާއްޖެ ނުހިމެނި މިއޮތޯ ކީއްވެތޯ؟ ހައިރާންވޭ މިމައްސަލަޔާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނުވަތަ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ކިތަންމެ ގައުމަކުން ދަތުރުކުރާ މީހުން އެގައުމުގައި ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް އައިސް އަލުން އަނބުރާ ޔޫރަޕަށް ދިޔައީމާ ކަރަންޓީނުވާން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި މިއީ ކަންބޮޑުވުމެއް.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް/ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މިނިސްޓަރ މިކަމާމެދު ވިސްނަވާ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމާމެދު ޝައްކެތް ނުއުފެދޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލިނަމަވެސް ކުރިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަންދާޒާކުރި ވަރަށް ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންނެއް ނުދެއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ޖުލައި 15ން ޖުލައި 31 ނިޔަލަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސް ހިސާބު އެންމެ ފަހުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު އެމުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 1769 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރު ނިންމެންވާއިރަށް 8 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.