އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
މާފަރު އެއަރޕޯޓު

ބޯޑަރު ހުޅުވި ފަހުން މާފަރު އެއަރޕޯޓުން 10 ޖެޓަކަށް ހިދުމަތް ދީފި

  • ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު
  • އޭ 320 އާއި، ބޮއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓު ފަހަރު މި އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސޭ

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 08:56 | 4,053

މާފަރު އިންޓަރނޭޝެނަލް އެއަރޕޯޓުން - މޯލްޑިވިއަން

ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލިފަހުން މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން 10 ޖެޓަކަށް ހިދުމަތް ދީފައިވާ ކަމަށް ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނެފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އަދި ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ނ. މާފަރަށް ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ފަށާ، މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މާފަރު އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫ އަށް ޖުމުލަ 60 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވިއެވެ. މިއީ އަބޫދާބީ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގި މަޝްޜޫޢެކެވެ. އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކޮށްފައިވަނީ، އެންމެ ބޮޑެތި މަތިންދާ ބޯޓުތައް ކަމަށްވާ އެއަރ ބަސް އޭ 320 އާއި، ބޮއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓު ފަހަރު ޖެއްސޭ ފެންވަރަށެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.