އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ފްރަންޓްލައިން ވޯކަރސް އެލަވަންސް

އިތުރު 825 މީހުންނަށް ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ދީފި

  • މިނިސްޓްރީތަކުން އެމުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު ޕޯޓަލްއަށް އެންޓަރ ކުރަން ޖެހޭވ
  • ފްރޮންޓްލައިން ވޯކަރުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ މަރޗް މަހުން ފެށިގެން
  • ވަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ ޖުމުލަ 1045 މީހަކަށް

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 22:30 | 4,062

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާޙިމް އަމީރު - ރާއްޖެއެމްވީ

‏ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދެވޭ ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް އިތުރު 825 މީހަކަށް ދީފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާޙިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އަމީރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިތުރު 825 މީހަކަށް ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، މި ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި އަދަދު 10.4 މިލިއަނަށް އަރާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީ 13.4 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ ޖުމުލަ 1045 މީހަކަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަމީރު ވިދާޅުވީ، ‏އިތުރު ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޑޭޓާ ވެރިފިކޭޝަން އާއި އެޕްރޫވަލްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު އިތުރު ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ވޯކަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދޭން ބުނެފައިވާ އެލަވަންސް ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައާއެކު ޖަމާވާނެ ކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން އެޗްއީއޯސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ ފްރޮންޓްލައިން ވޯކަރުންގެ އެލަވަންސް ޖަމާކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައުލޫމާތު އެންޓަރ ކުރަމުންދަނީ ވަކި ޕޯޓަލްއަކަށް ކަމަށާއި، މައުލޫމާތު އެންޓަރ ކުރުމުން ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައާއެކު އެލަވަންސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މުސާރަ ޖަމާވިއިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އެލަވަންސް ޖަމާވެފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

ފްރޮންޓްލައިން ވޯކަރުންނަށް ހާއްސަ އެލެވަންސެއް ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނިންމެވިކަން އިއުލާނުކުރެއްވީ ނިމިދިޔަ މެއި މަހުގެ 7 ގައެވެ. އެކަން އިއުލާނުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަައް ތިން ގިންތިއަކަށް ބަހާލައިގެން "ފްރޮންޓްލައިން" އެލަވަންސެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.