އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

މަގު ހަދާ ކުންފުންޏަށް ޗެއާމަނަކު އައްޔަން ކޮށްފި

  • އަފީފް އަކީ އެމްޑީޕީ ދެއްވަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް
  • އާރްޑީސީއަކީ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އުފެއްދި ކުންފުންޏެއް
  • ކުރިން މި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދިޔައީ އެމްއާރްޑީސީން

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 21:23 | 16,684

އާރްޑީސީ ޗެއަރމަން އަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި އަފީފް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާ އެކު - ފޭސްބުކް

ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) ގެ ޗެއަރމަން ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ގއ. ދެއްވަދޫ ނަސްރީނުގެ، އަބްދުﷲ އަފީފްއެވެ. އަފީފް އަކީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުކެވެ. އޭނާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސެވެ.

އާރުޑީސީއަކީ، މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދާފައިވާ އައުއ ކުންފުންޏެކެވެ. އާރުޑީސީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ހަދައި، ބްރިޖްތައް ތަރައްގީކޮށް އެ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމެވެ.

މި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިން ކުރަމުން ދިޔައީ މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު އެ ކުންފުނި އުވާލުމަށް ފަހު، އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތަކާއި މުވައްޒަފުން ވަނީ އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ދަށުން ހިންގަމުން ދިޔައީ ޕަބްލިކް ވަރކްސްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.