އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ގުޅިފަޅު މަޝްރޫއު

ގުޅިފަޅު މަޝްރޫއުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް

  • މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ
  • މަޝްރޫއު ހިންގަނީ ބޮސްކާލިސްއާ ހަވާލުކޮށްގެން
  • ހަރަދުވަނީ 53 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 13:20 | 3,999

ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މޭ މަހު - ގޫގުލް

ގުޅިފަޅު މަޝްރޫއުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މަޝްރޫއުގެ މައުލޫމާތުތަކާއި ތިމާވެއްްޓާ ކުރާ އަސަރުތަކުގެ އިތުރުން މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން އަސަރު ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މަޝްރޫއުއާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ކަހަލަ މައުލޫމާތެއް އޮޅުން ފިލުވަން ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ހުށައަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ގުޅިފަޅު ޕްރޮޖެކްޓަކީ މާލޭގެ ތޮއްޖެހުމާއި ކާރޫބާރޫއަށް ލުއި ހޯދުމަށްޓަކައި މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުއެކެވެ. ބޮސްކާލިސް ވެސްޓް މިންސްޓަރ ކޮންޓްރެކްޓިންގް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 53 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހަ މިލިއަން ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށާއި، 4 ކިލޯ މީޓަރުފެ ތޮއްޓެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެެއެވެ. މޭ މަހު ފެށި މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ލަފާކޮށްފައިވަނީ ނުވަ މަހާއި 14 މަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.