ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްތައް

ސަރުކާރު ބަންދުވިޔަސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިޔަފާރިތަކަށް އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދޭނެ

  • ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް
  • އޮންލައިން ޚިދުމްތައްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މުހިންމު ޚިދުމަތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އީމެއިލް ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައި

ކ. މާލެ | 4 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 10:56 | 1,943

ވެލާނާގެ - ރާއްޖެއެމްވީ

އޮގަސްޓް މަހުގެ 4ން 6ށް ސަރުކާރު އޮފީސް ތައް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެމުއްދަތުގައި އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިން ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ދެމުންގެންދާނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް އޮންލައިންބިޒްނަސް ޕޯޓަލްމެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އޮންލައިން ޚިދުމްތައްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މުހިންމު ޚިދުމަތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުންއީމެއިލްކުރުމުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ލައިވްޗެޓް މެދުވެރިކޮށް އާންމު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށްވެސް އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި، އޮގަސްޓު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން ކުރެއްވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް، ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އޮންލައިންކޮށް ދެއްވެން ހުރި ހުރިހައި ޚިދުމަތްތަކެއް އޮންލައިންކޮށް ދެއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތްއިރުވެސް މިނިސްޓްރީ ތަކުން ވަނީ އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން ގޮސްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.