ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އިތުރުވާ ސަބަބު

ކޭސްތައް އިތުރުވަނީ ހަފްލާތަކާއި އެއްވުންތައް ބާއްވާތީވެ: އެޗްޕީއޭ

  • ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން
  • ގިނައިން ޕޮޒިޓިވް ވަނީ ދިވެހިން
  • ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 14 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 00:30 | 6,190

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މި ފަހަކަށް އައިސް ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަނީ ގިނަ މީހުން އެއްވެގެން ބާއްވާ އެއްވުންތަކާއި ހަފްލާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ އަދަދު ކުރިޔާ އަޅައި ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއި ދިނުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގިނަ މީހުން އެއްވާ ގޮތަށް ހަފްލާތަކާއި، ޕާޓީތަކާއި ޖަލްސާތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އެއްވުންތައް ބާއްވަމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އާއްމު ކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރަން އެ އެޖެންސީން ވަނީ ބާރު އަޅާފައެވެ. އެ ގައިޑްލައިން އަށް ރިޔާއަތްކޮށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، މިހާރު މިއޮތް ހާލަތުގައި 30ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތަންތަނަށް އެއް ނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އޭގެއިތުރުން ކޮންމެހެން މީހުން ހާޒިރުވެގެން ބާއްވަން ޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ފިޔަވައި، އޮފީސް މަސައްކަތާގުޅޭ ބައްދަލުވުންތައް އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުމަށާއި، 30 މީހުންނަށް ވުރެ މަދުން މީހުން ބައިވެރިވާ ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ހާލަތުގައި މެނުވީ ނުބޭއްވުމަށް ބާރު އަޅާފައިވެއެވެ.

ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކާއި އެކު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެންމެ ކުރީކޮޅުގައި ޕޮޒިޓިވްވި ގިނަ މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަކަށް އައިސް ޕޮޒިޓިވްވާ ގިނަ މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. ބޭރުތެރެއަށް މީހުން ނިކުމެ އުޅޭއިރުވެސް ގައިދުރުކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދީ މާސްކު ނާޅާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާތީވެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުންވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.