ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ޢަލީ ވަޙީދު ޢިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސް އަންގަވައިފި

  • ޢިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގަވާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ
  • މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ހިނގައިގެން ނުވާނެ ފަދަ އަޚްލާގީ މައްސަލަތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވޭ
  • މިއީ އޮޅިގެން ދައްކާ ޒާތުގެ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް ހޫދު ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 8 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 21:36 | 14,694

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދު މަޤާމުން ޢިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙު ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އަންގަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ހިނގައިގެން ނުވާނެ ފަދަ އަޚްލާގީ މައްސަލަތަކެއް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ހިނގާފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސް އެންގެވިއިރު، މިއީ މި ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސަކު މިހާ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެންގެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިގޮތަށް ޓުވީޓް ކުރެއްވުމުން މިއީ އޮޅުމަކުން ކުރެއްވުނު ޓުވީޓެއްތޯ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދަމުންދާތީ ހޫދު ވަނީ އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ހޫދު ވިދާޅުވީ "އޮޅިގެން ދައްކާ ޒާތުގެ ވާހަކައެއް ނޫން މިއީ އިނގޭތޯ" އެވެ.

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސް އަންގަވާފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން ކެބިނެޓްގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާއަށް ނިސްބަތް ކުރައްވާ ބޭއަދަބީ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވި ފޯނު ކޯލެއްގެ އޯޑިއެއް ލީކުވެފައެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ވަނީ މި މައްސަލަ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ވެސް ވަނީ އެ ފޯނު ކޯލުތަކަކީ ސައްހަ ފޯނުކޯލުތަކެއް ކަމަށް މީގެ ކުރިން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ 2018 ވަަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ދެ ވަޒީރަކު ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާއި ޝަރީފާއި ހައުސިން މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ ޝަކޫރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.