ހޮނިހިރު 08 އޯގަސްޓު 2020
11 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ރޭޕާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުން

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މުޅި ސިސްޓަމް ވަނީ ފެއިލްވެފައި: މިނިސްޓަރ

  • އެކަމަނާ ހުންނެވީ މިކަމުގައި އަޑު އުފުލަމުންދާ ކޮންމެ ފަރާތަކާއި އެކު ކަމަށް

ކ. މާލެ | 4 ޖުލައި 2020 | ހޮނިހިރު 05:36 | 9,733

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ - ރައީސް އޮފީސް

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މުޅި ސިސްޓަމް ވަނީ ފެއިލްވެފައިކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މިނިސްޓަރ ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ މަގުމަތީގައި އަޑުއުފުލަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު އިވިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް މިނިސްޓަރ ޓުވީޓު ކުރެއްވީ ރާއްޖޭގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ޖިންސީ ގޯނާތަކުގެ މައްސަލަތައް ގިނަވާތީވެ، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް މާލޭގައި އަޑުއުފުލާއި ބާއްވަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ ތަކާއި ގުޅިގެންނެެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގައި ސިސްޓަމް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ސިސްޓަމަސް ބޮޑެތި ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ އިޖުތިމާއީ ގޮތުންނާއި ތަހުގީގު ކުރެވޭ ގޮތާއި އަދި ދައުވާ އުފުލުމުގެ ކަންކަމަށް ވެސް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެކަމަނާ ހުންނެވީ މި ކަމުގައި އަޑު އުފުލަމުންދާ ކޮންމެ ފަރާތަކާއިއެކު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.