އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓް ކުރުން

އޭޑީކޭ އިން ކޮވިޑް ޓެސްޓެއް ހަދައިދެނީ 675ރ. އަށް

  • އޭޑީކޭއިން ދުވާލަކު 500 ޓެސްޓް ހެދޭނެކަމަށް މީގެކުރިން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައި
  • ޓެސްޓްތަކަށް ބިލު ކުރާނީ އައިޖީއެމްއެޗަށް
  • ރައްޔިތަކު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަނަމަވެސް ޓެސްޓެއް ނުކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 23:21 | 5,260

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް - ރާއްޖެއެމްވީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓެއް ހަދައިދެނީ 675ރ. އަށް ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދަނީ އޭޑީކޭ އިންނެވެ. އޭޑީކޭ އިން ދުވާލަކު 500 ޓެސްޓް ހެދޭނެކަމަށް މީގެކުރިން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭޑީކޭ ގެ އިތުރުން ކޮވިޑް ޓެސްޓް ކުރެވެނީ އައިޖީއެމްއެޗް ގެ ލެބޯޓްރީގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބޯޓްރީންނެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭޑީކޭއިން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ޓެސްޓްތަކަށް ބިލު ކުރާނީ އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ކަމަށާއި އެހާ ހިސާބުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ އަތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުނަގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތަކު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަނަމަވެސް ޓެސްޓް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެ ހޮސްޕިޓަލުން ޓެސްޓް ކުރާނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ދޭ ސާމްޕަލްތައް އެކަނި ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މިހާރު ސާމްޕަލް ނަގައިގެން ޓެސްޓްކުރުމުގައި އިސްކަންދެނީ ތަރުތީބަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްގެއެއްގައި އެތައް ބަޔަކާ އެކީ އުޅޭ މީހުންނަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.