އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ޕޮޓޭޓޯ އޮމްލެޓް ސޭންޑްވިޗް

  • ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިރުސްވެސް އެޅިދާނެ

ކ. މާލެ | 23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 11:57 | 1,972

ޕޮޓޭޓޯ އޮމްލެޓް ސޭންޑްވިޗް - ޔޫޓިއުބް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 2 އަލުވި (ކުދިކޮށް ތުނިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  • 8 ފޮތި ޗީސް
  • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
  • 5 ބިސް
  • 1 ފިޔާ (ބޮޑުކޮށް ކޮށާފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތަވައަކަށް ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާފައި، އަލުވި، ފިޔާ، ލޮނު އަޅައިގެން ދޭފަތުން ހަލާށެވެ. މިގޮތަށް އަލުވިތައް މަޑުވާން ފެށުމުން ދޭފަތުން ޗަސްކޮށްލާށެވެ.

ދެން ބޯތައްޓަކަށް ހަތަރު ބިސް އަޅާފައި ގިރާލުމަށް ފަހު، ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި އަލުވި އަޅާލާށެވެ. ބިހާ އަލުވި ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށް ފަހު، ތަވައެއްގައި ތެޔޮ ހޭކުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް އެއްބައި އަޅާލާށެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް 4 ޗީޒް ފޮތްޗާއި މަސް އަޅާފައި، އަނެއްކާވެސް 4 ޗީޒް ފޮތި އަޅާލުމަށް ފަހު، ބާކީ ހުރި، އަލުވި މައްޗަށް އަޅާލާށެއެވެ. ދެން ބޯކިބާ ފިހޭހެން ދެ ފުށް ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.