ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ޕާކިސްތާން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާލައިން

ޕާކިސްތާން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓިއްޖެ

  • ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ
  • ފްލައިޓް ވެއްޓުނުއިރު، ފްލައިޓުގައި 107 ފަސިންޖަރުން ތިބި
  • ފްލައިޓް ވެއްޓުނު ސަރަޙައްދަކީ ޖިއްނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްވެސް ހުންނަ ސަރަޙައްދު

ކ. މާލެ | 22 މެއި 2020 | ހުކުރު 15:46 | 1,510

ޕާކިސްތާން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާލައިންގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުނުކަމަށް ބުނާ ސަރަޙައްދު - އަލްއަރަބިއްޔާ

ޕާކިސްތާން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "އަލް އަރަބިއާ ނިއުސް"ގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އެގޮތުން ފްލައިޓް ވެއްޓިފައި ވަނީ ކަރާޗީގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދަކަށް ކަމަށާއި، ވެއްޓިފައި ވަނީ ޕާކިސްތާން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރލައިން (ޕީއައިއޭ)ގެ ފްލައިޓެއް ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ނޫސްތަކާ ޙަވާލާދީ އަލް އަރަބިއާ ނިއުސްގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޕީއައިއޭގެ ތަރުޖަމާނާ ޙަވާލާދީ ޑެއިލީ ސްޓަރގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފްލައިޓް ވެއްޓުނު އިރު، ފްލައިޓުގައި 107 ފަސިންޖަރުން ތިއްބެވެ.

ޖީއީއޯ ނިއުސްގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފްލައިޓް ވެއްޓުނު ސަރަޙައްދަކީ ޖިއްނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ވެސް އޮންނަ ސަރަޙައްދެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރަޙައްދުގެ ބައެއް ގެތަކަށް ވެސް ގެއްލުންވެފައި ވާއިރު، ޕާކިސްތާނުގެ ސިފައިންނާއި، ފުލުހުން އެ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަދިސާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ތަފްސީލުތައް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.