ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ކަސްޓަޑް ކްރީމް ޑޯނަޓް

 • އީސްޓު ބޭނުން ނުކޮށް މި ޑޯނަޓް ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެ

ކ. މާލެ | 22 މެއި 2020 | ހުކުރު 11:28 | 1,949

ކަސްޓަޑް ކްރީމް ޑޯނަޓް - ސްޓާޓްސް އެޓް ސިކްސްޓީ.ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 3 ބިސް
 • ⅓ ޖޯޑު ހަކުރު
 • ⅓ ކްރީމް
 • 1 ޖޯޑު މިލްކު
 • 1 ސަމުސާ ކޯރން ފްލަރ
 • 25 ގްރާމު ބަޓަރ

ކްރީމް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ބިސް، ހަކުރު، ކްރީމް، ކިރު، ކޯންފްލަރ، އަޅައިގެން ގިރާލުމަށް ފަހު އުނދުން މަތީގައި، އޮލަވަންދެން ކައްކާށެވެ. އޮލަވުމުން ބަޓަރު އަޅައިގެން އޮމާންވަންދެން އަނެއްކާވެސް ކައްކާށެވެ.

ފުށްގަނޑު މޮޑެން ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ބިސް
 • ¼ ޖޯޑު ހަކުރު
 • 175މލ ފެން
 • 3 ޖޯޑު ފުށް
 • 2 ސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ
 • ½ ލޮނު
 • 3/4 ޖޯޑު ހިކި ކިރު
 • 3 ސަމުސާ ތެޔޮ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ބިސް، ހަކުރު، ފެން އަޅައިގެން އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު، ފުށާއި، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ، ލޮނު، ހަކުރު، ތެޔޮ އަޅައިގެން ފުށްގަނޑު މޮޑެލާށެވެ. އޮމާން ވަންދެން މޮޑެލުމަށް ފަހު، ތައްޓަކަށްލާ ރެޕް ކުރުމަށް ފަހު، 1 ގަޑި އިރު ބަހައްޓާށެވެ.

ގަޑި ހަމަވުމުން، އެހާ ތުނި ނުވާގޮތަށް ދަމާލާފައި، ޑޯނަޓް ބައްޓަމަށް ބޭނުންވާ ސައިޒަކަށް ކަފާލާށެވެ. ދެން މަޑު ގިނީގައި މޮށިކުލަ އަރަންދެން ތެލުލާށެވެ. ތެލުލާ ނިމުމުން ހަކުރު އެއްޗަކަށް ލާފައި، ހަކުރު ހާކާލުމަށް ފަހު، ޑޯނަޓްގެ ތެެރެއަށް ކްރީމް އެޅޭ ވަރަށް ކުޑަކޮށް ކަފާލާފައި ކްރީމް އަޅާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.