ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
އިޓާލިއަން ލީގު ފުރިހަމަކުރުން

އޮގަސްޓް 20 ގެ ކުރިން އިޓާލިއަން ލީގު ނިންމަން ހިފާފައި

  • މިމަހުގެ 28 ގައި އޮންނަ ބައްދަލުވުމުގައި އިޓާލިއަން ލީގާ މެދު ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅާނެ
  • ޖޫން 14 ގެ ކުރިން ލީގު ނުފެށޭނެކަން ވަނީ ޔަގީންވެފައި

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 20:40 | 1,953

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އޭސީ މިލާނާއި ޔުވެންޓަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އޮގަސްޓް މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޓާލިއަން ލީގު ނިންމަން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

މީގެ ކުރިން ޖޫން މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އިޓާލިއަން ލީގު އަލުން ފަށަން ކްލަބުތަކުން ރުހުންދިން ނަމަވެސް، ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ލީގު އަލުން ނުފެށޭނެ ކަން ވަނީ ޔަގީންވެފައެވެ. އިޓާލިއަން ލީގު އަލުން ފެށުމާމެދު ސަރުކާރުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކަމަށް އިޓަލީގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ވިންޗެންޒޯ ސްޕަޑަފޯރާ މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ލީގު އެއްކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަން ކަނޑައެޅީ ބުދަ ދުވަހު އީޓާލިއަން ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ގެބްރިއަލީ ގްރަވީނާ އާއި ލެގާ ސެރިއާގެ ރައީސް ޕައޯލޯ ދަލް ޕީނޯ އަދި ލީގުގެ ހިއްސާދާރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރިއިރު، މި ސީޒަން އޮގަސްޓް މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާ، އަންނަ ސީޒަން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ފަށަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ މިފަހަރުގެ ސީޒަން އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، މީގެ ކުރިން އިޓަލީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގުގެ ކްލަބުތަކުން ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް-19 ށް ޓެސްޓު ކޮށްފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޕާމާގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކާއި، ސަމްޕްޑޯރިއާގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކާއި، ޓޮރީނޯގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އިތުރުން ފިއޮރެންޓީނާގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

ޖޫން މަހު އިޓާލިއަން ލީގު އަލުން ފަށަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖަރުމަން ލީގުގެ ކުޅުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.