އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ވަޅޯމަސް އާލިއޯ އެ އޯލިއޯ ސްޕެގެޓީ

  • ތައްޔާރު ކޮށްލަން ފަސޭހަ ޑިޝް އެއް!

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 12:50 | 7,977

ވަޅޯމަސް އާލިއޯ އެ އޯލިއޯ ސްޕެގެޓީ، އޮލިވިއާސް ކުސިން - ގޫގުލް

ލޮނުމެދު ގިނައިން އެޅި ވަރަކަށް މީރުވާ މި ޑިޝް އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ކަމުދާ، އިޓާލިއަން ކުސިންގެ މަޝްހޫރު ކެއުމެކެވެ.

ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

  • 100 ގްރާމް ވަޅޯމަސް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
  • 400 ގުރާމް ސްޕެގެޓީ
  • 1 ބޮނޑި ލޮނުމެދު
  • ބައި ޖޯޑު ޒައިތޫނި ތެޔޮ
  • 1 ސައިސަމްސާ ރާޅު މުގުރި މިރުސް
  • 3 ޕާސްލީ ފަތް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
  • 5 ހިކި މިރުސް (ކޮށާފައި)
  • ލޮނާއި އަސޭމިރުސް (ރަހަލާވަރަށް)
  • 1 ޖޯޑު ޕާމެޝަން ޗީޒް (ހިމުންކޮށް ގާނާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ސްޕެގެޓީ ކޮޅު ކުޑަ ކޮނުކޮޅެއް އަޅާފައި ހުރި ފެން ފޮދެއްގައި ކައްކާލާށެވެ. ކެކުނީމައި ބޯތައްޓަކަށް އަޅާފައި ކުޑަ ޒައިތޫނި ތެޔޮކޮޅެއް އަޅާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ލޮނުމެދު ތައް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ނޫނީ ގާނާފައި ޒައިތޫނި ތެލުގައި ކައްކާށެވެ. މަޑުގިނީގައި ލޮނުމެދު ކޮޅު ބްރައުން ކޮށްލާށެވެ.

ދެން ވަޅޯމަސް، މުގުރި މިރުސް، ހިކި މިރުސް އަދި އަސޭމިރުސް އަޅާފައި ހާވާލާށެވެ.

މީގެ ތެރެޔަށް ކެއްކި ޕާސްތާ އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ޕާސްލީ ފަތާއި ޗީޒްކޮޅު އަޅާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. މިހިރީ މި ޑިޝް ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.