ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ކްރިސްޕީ ބަނާނާ ފްރިޓަރސް

  • އައިސް ކްރީމް އަޅައިގެން ކާލަން ވަރަށް މީރުވާނެ

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 12:44 | 2,259

ކްރިސްޕީ ބަނާނާ ފްރިޓަރސް - މަރިއޮންސް ކިޗެން.ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 2 ޖޯޑު ފުށް
  • 4 ވަށް ދޮންކެޔޮ
  • ސްޕްރައިޓް ( ފުށްގަނޑު އޮލަވާވަރަށް)
  • 1 ސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ
  • 1 ޖޯޑު ކޯން ފްލަރ
  • ތެޔޮ
  • 1 ބިސް
  • އައިސިންގ ޝުގަރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ދޮންކެޔޮ ދެ ފަޅިއަށް ކޮށާލާށެވެ. ދެން ބޯތައްޓެއްގެ ތެރޭގައި ފުށާއި، ބޭކިން ޕައުޑަރ، ބިސް ސްޕްރައިޓް (ފުށްގަނޑު އޮލަވާ ވަރަށް) އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ.

ދެން ގިރި ފުށްގަނޑު ތެރެއަށް ދޮންކެޔޮ ލާށެވެ. ދޮންކެޔޮ ފަޅި ވަށައިގެން ފޮރުވޭވަރަށް ފުށް ހާކަންވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ތަވައެއްގައި ތެޔޮ ހޫނުކޮށްފައި ތެލުލާށެވެ. މަޑު މުށިކުލަ އަރަން ފެށުމުން، ނަގާފައި އޭގެ މައްޗަށް އައިސިންގ ޝުގަރ ބުރުވާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.