ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
ތޫފާން އަމްފާނުގެ ގެއްލުން

ތޫފާން އަމްފާންގައި 15 މީހަކު މަރުވެ، އެތައް މިލިއަން މީހުން ޙާލުގައި ޖެހިއްޖެ

  • މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިއަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށް ބެލެވޭ
  • މިވަގުތުވެސް 2.4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވޭ
  • މި ސަރަޙައްދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 58 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ސަރަޙައްދެއް

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 11:25 | 5,377

ތޫފާން އަމްފާނުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ޙާލުގައި ޖެހޭނެކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާ ކުރެވިފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބޭ އޮފް ބެންގާލް ގައި އުފެދިފައިވާ ޠޫފާން 'އަމްފާން' ގައި މިހާތަނަށް 15 މީހަކު މަރުވެ، އެތައް ބަޔަކު ޙާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓު ކުރާ ގޮތުންނަމަ، މި ތޫފާނުގައި މަރުވީ އިރުމަތީ އިންޑިއާގެ އިތުރުން، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން ތަކެކެވެ. އަދި އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ހަލާކުވެ ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިއަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސްޓް ބެންގާލްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ މަމްތާ ބަނަރޖީ ވިދާޅުވީ، މިއީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ވުރެވެސް ބިރުވެރި ޙާލަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޠާފާނުގެ ގެއްލުން އަންދާޒާކުރި ވަރަށްވުރެ ވެސް ބޮޑުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިވަގުތު ވެސް 2.4 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައި ވާއިރު، 14 މިލިއަނެއްހާ މީހުން މިވަގުތު ތިބީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑި، މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ކެނޑިފައިވާ ޞަރަޙައްދުތަކެއް ގައެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ގުޅޭ ޞަރަޙައްދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 58 މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. މި ޞަރަޙައްދުގައި ޠޫފާނުގެ ބާރު ގަދަވަމުން އަންނައިރު، ގަޑިއިރަކު 119 މޭލަށް ވައިގަދަވެ، އިތުރު ޞަރަޙައްދުތަކަށް ޠޫފާނުގެ އަސަރު ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އިންޑިއާގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއާ ޙަވާލާދީ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.