ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ބޮލީވިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރުން

ބޮޑު އަގުގައި ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގަތުމާ ގުޅިގެން ބޮލީވިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރުކޮށްފި

  • އޭނާ މިވަގުތު ހުންނެވީ ބޮލީވިއާގެ ލަޕާޒް ސިޓީގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
  • ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރު 2 އޮފިޝަލަކުވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވޭ
  • ފެންމަތި ވެފައި ވަނީ ސްޕެއިންގެ ކުންފުންޏަކުން 179 ވެންޓިލޭޓަރު ނުއަގުގައި ގަތް މައްސަލަ

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 02:56 | 6,675

ބޮލީވިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ މަރސެލޯ ނަވާހާ- އެމަނިކުފާނު މިވަގުތު ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ލަޕާޒް ސިޓީގައި - އޭއެފްޕީ

ކޮރަޕްޝަން ގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކަކާއި ގުޅިގެން ބޮލީވިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ މަރސެލޯ ނަވާހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުންނާ ޙަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މަރސެލޯގެ މައްޗަށް ވަނީ ބޮޑު އަގުގައި ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގަތް ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައެވެ. އަދި އެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤު ކުރުމަށް ބޮލީވިއާގެ ވަގުތީ ރައީސް ޖެނީން އަޒީޒް ގޮވާލައްވާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މަރސެލޯ މިވަގުތު ހުންނެވީ ބޮލީވިއާގެ ލަޕާޒް ސިޓީގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރު 2 އޮފިޝަލަކުވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސްޕެއިންގެ ކުންފުންޏަކުން 179 ވެންޓިލޭޓަރު ނުއަގުގައި ގަނެފައެވެ. އަދި މި ތަކެތީގެ ޖުމުލަ އަދަދު 5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، މި މުއާމަލާތްތަކުގެ ޙަޤީޤީ އަގު އޭގެ ދެގުނައަށް އަރާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ހެކިވެރިންގެ ގޮތުން އެކަމަށް ފަންޑު ކުރި އިންޓަރ-އެމެރިކަން ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ބޭންކުގެ 2 އޮފިޝަލަކުވެސް ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި މި މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައިވަނީ އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ފެންވަރާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލާފައިވަނިކޮށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން މިފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް އެކި ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.