އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ސްޕައިސީ ގާލިކް ޕްރޯން ސްޕެގެޓީ

 • ބޭނުންނަމަ ގިތެޔޮ މިރުސްވެސް އެޅިދާނެ

ކ. މާލެ | 20 މެއި 2020 | ބުދަ 12:55 | 6,262

ސްޕައިސީ ގާލިކް ޕްރޯން ސްޕެގެޓީ - މަރިއޮންސް ކިޗެން.ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • 3 ލޮނުމެދު (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ޖޯޑު ޕްރޯންސް
 • ސްޕްރިންގ އޮނިއަން
 • އިނގުރު( ކުޑަ އެތިކޮޅެއް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
 • 2 ސަމުސާ ތެޔޮ
 • 2 ސަމުސާ ސެސިމީ އޮއިލް
 • 2 ސަމުސާ ސޯޔާ ސޯސް
 • 2 ސަމުސާ އޮއިސްޓަރ ސޯސް
 • 2 ސަމުސާ ޗިލީ ފްލޭކްސް
 • 1 ބޯތަށީގެ ސްޕެގެޓީ
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • ބައި ސަމުސާ އަސޭމިރުސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ސްޕްރިންގ އޮނިއަން އާއި، އިނގުރާއި ލޮނު ބޯތައްޓަކަށް އެޅުމަށްފައި ޗަސްކޮށްލާށެއެވެ. ދެން 2 ސަމުސާ ސެސިމީ އޮއިލް އާއި އާދައިގެ 2 ސަމުސާ ތެޔޮ އެއްކޮށްގެން ހޫނު ކުރުމަށް ފަހު ސްޕްރިންގ އޮނިއަން ތެރެއަށް އަޅާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

އެއަށްފަހު ތަވައެއްގެ ތެރެއަށް ތެޔޮ އެޅުމަށް ފަހު، ލޮނުމެދާއި، ޕްރޯންސްއާއި، ޗިލީ ފްލޭކްސް، ސޯޔާސޯސް، އޮއިސްޓަރ ސޯސް، ލޮނު، އަސޭމިރުސް އަޅައިގެން 'ފްރައި' ކޮށްލާށެވެ. ޕްރޯންސްތައް ރޯފިލުމުން، ސްޕެގެޓީ އަޅާލާށެވެ. ސްޕެގެޓީ ފެނު ކައްކާނީ ތެލާއި ލޮނު އަޅައިގެންނެވެ.

ހުރިހާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށް ފަހު، އޭގެ މައްޗަށް ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ސްޕްރިންގ އޮނިއަން އަޅާލާށެއެވެ. މިހާރު މިހިރީ ތައްޔާރުކުރެވިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.