ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
އެމްއެމްއޭގެ ޚިދުމަތް

ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފުތާގައި އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ތިން ދުވަހު!

  • މިމަހުގެ 18, 20 އަދި 26 ވަނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ލިބޭނެ
  • އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ އެދުވަސްތަކުގެ 9:30ން ފެށިގެން 12:00ށް
  • އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އެދިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 11:49 | 2,644

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، (އެމްއެމްއޭ)ން ޚިދުމަތްދޭ ދުވަސްތައް މަދުކޮށްފައިވޭ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި ބޭންކިން އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ޚިދުމަތް ތިން ދުވަހު ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއެމްއޭ އަދި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިން ދުވަހަކީ މިމަހުގެ 18, 20 އަދި 26 ވަނަ ދުވަހު ކަަމަށެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ މެއި 15 އިން 28 ގެ ނިޔަލަށް ޒަރޫރީ ބޭންކިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ އެދުވަސްތަކުގެ 9:30ން ފެށިގެން 12:00ށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްއެމްއޭއިން މިދުވަސްތަކުގައި އާންމުންނަށް ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ބޭންކުތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ދުވަސްތައް މަދުކުރިއެވެ. އަދި މިހާލަތުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އޮންލައިންއިން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދިފައެވެ.

އޭޕްރީލް 15ން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފުތާ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވާނެ ކަމަށް އެންއޯއީސީގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ލަފާ ކުރެއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ވަނީ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވެސް އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.