ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ކޮވިޑް ރޯގާ އާއި ރޯދަ މަސް

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް ކުރިއަސް ރޯދަ ނުގެއްލޭނެ: ޔޫ.އޭ.އީ ފަތުވާ ކައުންސިލް

  • ރޯދައިގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގައި އެކަހެރިވެ ތިބުމަށް މުސްލިމް ގައުމުތަކުން ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައި

ކ. މާލެ | 22 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 00:12 | 6,378

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވުމަށް މިސްކިތެއް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ - ދި އިކޮނޮމިސްޓް

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް ކުރިއަސް ރޯދަ ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫ.އޭ.އީ) ގެ ފަތުވާ ކައުންސިލް އިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ޔޫ.އޭ.އީގެ ފަތުވާ ކައުންސިލް އާ ހަވާލާދީ އަލް އިއްތިހާދު ނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރޯދަ އަށް ހުންނަ މީހާ، ރޯދަ ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް ނުކޮށް ހުންނާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ ނޭފަތައް ކަފަބުރެއް ބާނައިގެންނެވެ.

މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް މުސްލިމުންނާ ބައްދަލު ކުރާ އިރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައި ވުމާ އަދި މި ބައްޔަކީ ގައިންގަޔަށް ފަސޭހައިން އަރާ ބައްޔަކަށް ވުމާ އެކު ބަލިން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން، މި އަހަރުގެ ރޯދައިގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގައި އެކަހެރިވެ ތިބެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން އެ ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.