ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ކޮވިޑް-19

އުރީދޫ މަސްރޭސް މި އަހަރު ނޯންނާނެ

  • މަސް ރޭސް ނުބާއްވަން ނިންމީ މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން

ކ. މާލެ | 8 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 22:33 | 1,773

އުރީދޫ މަސްރޭސް - އުރީދޫ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ އުރީދޫ މަސް ރޭސް މިއަހަރު ނޯންނާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އުރީދޫ އިން ބުނީ މަސް ރޭސް ނުބާއްވަން ނިންމީ މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ މަސް ރޭސް ކެންސަލް ކުރިނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު ކުރިއަށްވުރެ ކުލަގަދަކޮށް މި ޙަރަކާތް ބާއްވާނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އުރީދޫ އިން މިހާތަނަށް މަސްރޭހުގެ 10 ސީޒަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާތަކަށް އަދި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މަސްރޭހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރޯދަ މަހު ކުރިޔަށްގެންދާ ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހބު ލިބޭ އިވެންޓެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެގެން ބާއްވާ އިވެންޓްތައް އަންނަނީ ކެންސަލްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.