ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކޮވިޑް-19

ފިލިޕީންސްގައި ތިބި 47 ދަރިވަރުން މިރޭ ރާއްޖެ އައުމަށް ފުރާނެ: މަބްރޫކް

  • ފިލިޕީންސްގެ މެނީލާގައި ގިނަ ދިވެހި ދަރިވަރުން އުޅޭ
  • މާދަމާވެސް އިތުރު ދަރިވަރުންތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ
  • އެކުދިން އަންނާނީ ޤަތަރު މަގުން

ކ. މާލެ | 26 މާރޗް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:35 | 6,842

ފިލިޕީންސްގެ މަނީލާގައި ގިނަ ދިވެހި ދަރިވަރުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ސަރަޙައްދެއް - އިންސްޓަގްރާމް

ކޮވިޑް-19 ފިލިޕީންސްގައިވެސް ފެތުރެމުންދާއިރު، އެ ޤައުމުގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން ގެނަައުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒުން ކުރަމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ނޭޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އޭގެ ތެރެއިން 47 ދަރިވަރަކު ރާއްޖެ އައުމަށް ފުރާނެކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެކުދިން ގަތަރު މަގުން ދަތުުރު ކުރުމަށްފަހު، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ އާދެވޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ. މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، އޭގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު ކުދިންތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފިލިޕީންސްގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރި، ބައެއް އަވަށްތައް ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާއިރު، ފިލިޕީންސްގެ މެނީލާގައި ތިބި ބައެއް ދިވެހި ދަރިވަރުން ވަނީ އެ ޤައުމުގައި ދިވެހިންނަށް ސިއްހީ އިންސުއަރެންސް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ބަލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބޮޑު ޚަރަދެއް ދާނެކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ފިިލިޕީންސްއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ 700 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.