ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ކޮވިޑް-19

ފިލިޕީންސްގައި ތިބި 47 ދަރިވަރުން މިރޭ ރާއްޖެ އައުމަށް ފުރާނެ: މަބްރޫކް

  • ފިލިޕީންސްގެ މެނީލާގައި ގިނަ ދިވެހި ދަރިވަރުން އުޅޭ
  • މާދަމާވެސް އިތުރު ދަރިވަރުންތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ
  • އެކުދިން އަންނާނީ ޤަތަރު މަގުން

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ | 26 މާރޗް 2020 | ބުރާސްފަތި 21:35 | 6,419

ފިލިޕީންސްގެ މަނީލާގައި ގިނަ ދިވެހި ދަރިވަރުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ސަރަޙައްދެއް - އިންސްޓަގްރާމް

ކޮވިޑް-19 ފިލިޕީންސްގައިވެސް ފެތުރެމުންދާއިރު، އެ ޤައުމުގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން ގެނަައުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒުން ކުރަމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ނޭޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އޭގެ ތެރެއިން 47 ދަރިވަރަކު ރާއްޖެ އައުމަށް ފުރާނެކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެކުދިން ގަތަރު މަގުން ދަތުުރު ކުރުމަށްފަހު، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ އާދެވޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ. މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، އޭގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު ކުދިންތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފިލިޕީންސްގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރި، ބައެއް އަވަށްތައް ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާއިރު، ފިލިޕީންސްގެ މެނީލާގައި ތިބި ބައެއް ދިވެހި ދަރިވަރުން ވަނީ އެ ޤައުމުގައި ދިވެހިންނަށް ސިއްހީ އިންސުއަރެންސް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ބަލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބޮޑު ޚަރަދެއް ދާނެކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ފިިލިޕީންސްއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ 700 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.