ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - އަދާރަން ޕްރެސްޓީޖް ވާދޫ ރިސޯޓު

މުވައްޒަފަކު ރިސޯޓުގެ މުދަލަށް ގެންލުންދީ ރޯކޮށްލި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

  • ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން
  • އެމީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް 15 ދުވަސް ޖަހާފައިވޭ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 21:51 8,432

އަދާރަން ޕްރެސްޓީޖް ވާދޫ ރިސޯޓު - ގޫގުލް

އަދާރަން ޕްރެސްޓީޖް ވާދޫ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު އެ ރިސޯޓުގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދީ ރޯކޮށްލި މައްސަލައެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މާޗު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ މީހާ އެ ރިސޯޓުގައި ހުއްޓާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މީހާ ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވަނީ ރިސޯޓުން މުވައްޒަފުން ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ، ރިސޯޓުން ފައިބަން ބޭނުންވާކަމަށް ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމެންޓުގައި އެދުމުން އެ އެންގުމާއި ޚިލާފަށް ރިސޯޓުން ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބުނުމުންނެވެ. އަދި އެޗްޕީއޭ އާއި ގުޅިގެން އެކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރިސޯޓުން އެމީހާ އަށް އެންގިކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 24 މާރޗުގައި އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތު މަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ޖަހާދީފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް