ބުދަ 01 އޭޕުރިލް 2020
07 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 08
ފަތިސް 04:53
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:12
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ދުނިޔެ - ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: ލީބިޔާއިން ވައިރަސް ޖެހުނު ފުރަތަމަ މީހާ ފެނިއްޖެ

  • ވައިރަސް ޖެހުނު މީހާގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެގައުމުން ހާމަކޮށްފައެއްނުވޭ
  • ދާދިފަހުން ލީބިޔާގައި ވަނީ ސްޓޭޓް އޮފް އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށް ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 13:19 5,275

ލީބިޔާ - ގްލޯބަލް ސިޓިޒެން

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ ލީބިޔާއިން ފެނިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހްމިދް ބިން އޮމަރު އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ މީހާ އެގައުމުން ފެނިއްޖެކަމަށާއި އެމީހާއަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަން ޓެސްޓްތަކުން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ވައިރަސް ޖެހުނު މީހާގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެގައުމުން ހާމަކޮށްފައެއްނުވެ އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހާއަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށެވެ. އަދި އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީންނާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް އިން ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅުމަށް އަންގާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ރައްޔިތުން އެޅުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންފަ އެވެ.

ދާދިފަހުން ލީބިޔާގައި ވަނީ ސްޓޭޓް އޮފް އެމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށް ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެއަރޕޯޓްތަކާއި ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމާއި، ތައުލީމު ދޭ ތަންތަނާއި މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ގިނަ މީހުން އެއްވެއެޅުން މަނާކޮށް ކާފިއުވެސް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް