ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

"ބްރަމާސްތްރާ" ގައި ޝާހުރުކް ޚާން ފެނިގެންދާނީ ސައިންޓިސްޓެއްގެ ރޯލުން

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި
  • ފިލްމްގައި ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ފެނިގެންދޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 15 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 09:57 2,322

ޝާހުރުކް ޚާން، އާލިއާ ބަޓް އަދި ރަންބީރު ކަޕޫރު - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

އާލިއާ ބަޓް އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ބްރަމާސްތްރާ" ގައި ޚާއްސަ ރޯލަކުން ޝާހުރުކް ޚާން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕިންކްވިލާ ގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އަޔާން މުކަރުޖީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމުގައި ޝާހުރުކް ޚާން ފެނިގެންދާނީ ސައިންޓިސްޓެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

ޝާހުރުކް ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ ވަރަށް ދިގު މަންޒަރެއް ކަމަށާއި މި މަންޒަރު ޝޫޓްކުރުމަށް 10 ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މި ފިލްމުގައި ޝާހުރުކް އަދާ ކުރާ ރޯލް ޝޫޓްކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި ފިލްމުގައި ރަންބީރާއި، އާލިއާ ގެ އިތުރުން ޝާހުރުކް ޚާން، ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ އަދި އައްކިނޭނީ ނަގަރްޖޫނާވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. ނަގަރްޖޫނާ އަދާ ކުރަނީ އާކިއޮލޮޖިސްޓެއްގެ ރޯލެވެ. މި ފިލްމުގައި ރަންބީރުގެ އަދާކުރާ ރޯލަށް އެހެންތަރިން އަދާކުރާ ރޯލުން އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެތަރިންގެ އިތުރުން ވެސް މުހިއްމު ރޯލްތަކުން އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި މޯނީ ރޯއީވެސް މި ފިލްމުގައި ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ގައުމުން ބޭރުގައި ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް މިހާރު ނަގާ ނިމިފައިވާ މި ފިލްމްގެ މުމްބާއިގައި ޝޫޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަންޒަރުތައް ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަންނަ އެޕްރީލް މަހަށް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް