ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ކުޅިވަރު - ސްޕެނިޝް ލީގު

ރެއާލް ބަލިވުމުން ބާސާ އަލުން އެއްވަނައަށް

  • އެއިބާ އަތުން ބާސާ މޮޅުވީ 5-0 އިން
  • ލެވާންޓޭ އަތުން ރެއާލް ބަލިވީ 1-0 އިން

އިސްމާޢީލް ޝާހް
ismaelschurh

ކ. މާލެ 23 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 06:16 3,209

ބާސާ އާއި އެއިބާ ބައދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ލެވަންޓޭ އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވިއިރު، އެއިބާ ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ އަލުން ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ނަތީޖާތަކަށްފަހު ބާސާ އެއްވަނައަށް އެރީ 25 މެޗުން 55 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ރެއާލް ދެވަނައަށް ވެއްޓުންއިރު، އެޓީމަށް 25 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 53 ޕޮއިންޓެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެއިބާ އަތުން ބާސާ މޮޅުވީ ފަސޭހަކަމާއެކު 5-0 އިންނެވެ.

މި މެޗުގައި ބާސާއިން ކާމިޔާބުކުރި ފަސް ލަނޑުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ އެވެ. މެސީގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 14 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ އިވާން ރަކިޓިޗްގެ އެހީއާއެކު އެވެ. އަދި މެޗުގެ 37 ވަނަ މިނެޓުގައި އާޓޫރޯ ވިޑާލް ދިން ބޯޅައަކުން މެސީ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން މެސީ ވަނީ ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ. މި ލަނޑު މެސީ ކާމިޔާބުކުރީ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ބާސާގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު މެސީ ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ 87 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ބްރެއިތުވެއިޓް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައެވެ. މި މެޗަކީ ބާސާގެ ޖާޒީގައި ބްރެއިތުވެއިޓް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އަދި އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ބްރެއިތުވެއިޓްގެ އެހީއާއެކު ބާސާގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ އާތޫރު މެލޯ އެވެ.

ލެވާންޓޭ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން

މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ލެވާންޓޭ އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވީ 1-0 އިންނެވެ. ލެވާންޓޭގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހޯސޭ ލުއިސް މޮރާލެސް އެވެ.

މި މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލްގެ ފޯވާޑް އެޑެން ހަޒާޑަށް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވުމުން ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ދާދި ފަހުން އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވުމަށްފަހު އެނބުރި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އައި ހަޒާޑް މި މެޗުގެ ކުރިން ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ މެޗެކެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ރެއާލް ބަލިވުމުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސާ ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލިއިރު، އަންނަ މާޗު މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. ރެއާލް އާއި ބާސާ ބައްދަލުކުރާ އެލް ކްލަސިކޯ މެޗު ކުޅޭނީ ރެއާލްގެ ދަނޑުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް