ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - އުދައެރުން

ނ.ހޮޅުދުއަށް އުދަ އަރަމުންދާތީ ރައްޔިތުން ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި

  • ގެތަކަށް ފެންވަނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ވެލި ބަސްތާތައް ޖަހާފައިވާކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދޭ
  • މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް
  • މިހާތަނަށް ގެއަކަށް ފެންވަދެފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނޭ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 23 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 00:36 11,277

ނ ހޮޅުދުއަަށް އުދައަރަމުންދަނީ - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ނ ހޮޅުދުއަށް އުދަ އަރަމުންދާތީ ރައްޔިތުން ތައްޔާރީ ޙާލަތެއްގައި ތިބިކަމަށް އެރަށުން ބުނެފި އެވެ.

އެރަށު އިރުމަތީ ފަރާތަށް އުދަ އަރަމުންދާއިރު މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެޞަރަޙައްދަށް އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން އެރޭ އެރި އުދައިގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ޞަރަޙައްދުތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 3 ފޫޓަށް ލޮނުގަނޑު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ވަރަށް ގިނަ ގެތަކަށްވެސް ފެންވަދެފައިވާކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ހޮޅުދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިރޭ އަދި އެވަރަށް އުދަނޭރި ނަމަވެސް އެޞަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ތައްޔާރީ ޙާލަތެއްގަ އެވެ. އެގޮތުން ގެތަކަށް ފެންވަނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ވެލި ބަސްތާތައް ޖަހާފައިވާކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. އެހެންކަމުން އަދި މިހާތަނަށް ގެއަކަށް ފެންވަދެފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މީގެކުރިން އެރަށަށް އުދަ އަރާ ބައެއް ގޭގޭގައި ފޫޓަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެންވަދެ، ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުތަކާއި ފަރުނީޗަރުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިގެންގޮސްފަ އެވެ. އަދި އެރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 12 ވަރަކަށް ގެއަށް އެއްކޮށް ފެންވަދެފައިވާކަމަށް ހޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފަ އެވެ.

އޭގެފަހުންވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބައެއް ރޭރޭ އެރަށަށް އުދައިގެ އަސަރު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް